Про класи професійного виробництва страхувальників

Нещодавно пройшла «пряма лінія» з начальником Богодухівського відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Г.І.Житник. Тема спілкування: «Порядок віднесення страхувальників до класів професійного виробництва». Тож друкуємо запитання, які турбували наших земляків, і відповіді на них, які дала Г.І.Житник: - Як проводиться віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску? - Робочий орган виконавчої дирекції Фонду тобто Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у Богодухівському районі (далі – Фонд), отримавши від управління Пенсійного фонду України в районах, містах (далі – органи Пенсійного фонду) відомості про страхувальника, в яких містяться дані щодо основного виду його економічної діяльності, відносить цього страхувальника до класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». У разі якщо страхувальник провадить свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності. У разі якщо за специфікою виробництва страхувальник не підпадає під класифікацію видів економічної діяльності за професійним ризиком виробництва або якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду не отримує від страхувальника відомостей, необхідних для віднесення його до класу професійного ризику виробництва, або отримує їх від страхувальника несвоєчасно і не в повному обсязі, робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить страхувальника до класу професійного ризику виробництва за власною оцінкою. Віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва здійснюється згідно з Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва. - Як проводиться зміна класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску? - Зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року. У разі зміни основного виду економічної діяльності за даними відомості розподілу, що тягне за собою зниження класу професійного ризику виробництва, робочим органом виконавчої дирекції Фонду здійснюється перевірка страхувальника щодо достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний). У разі необхідності підтвердженням даних про зміну основного виду економічної діяльності страхувальником є відомості, отримані в порядку взаємообміну інформацією з реєстрів органів Пенсійного фонду відповідно до Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2010 за № 1005/18300, органів статистики та державної податкової служби. У разі якщо при державній реєстрації страхувальника вказаний у заяві вид економічної діяльності взагалі відсутній, страхувальник повинен звернутись до державного реєстратора для внесення відповідних змін. У разі якщо страхувальником не проводилась господарська діяльність і за результатами попереднього року неможливо встановити основний вид економічної діяльності, йому необхідно звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду із заявою, у якій вказується основний вид економічної діяльності. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить цього страхувальника до класу профе-сійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дати зміни класу професійного ризику виробництва. - Чи потрібно роботодавцям звітувати до Фонду? - Страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнахо-дженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (Відомість розподілу) за формою додаток 5.

Похожие публикации


Наверх