Про порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та осіб-підприємців

Нещодавно пройшла пряма телефонна лінія з Державним реєстратором апарату РДА В.А.Хромєєвим на тему «Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та осіб- підприємців». Читачі задали питання, що найбільше їх хвилюють.- Володимире Анатолійовичу, які документи подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи?- Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: - заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; - примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; - два примірники установчих документів; - документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. Хочу додати, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. У разі державної реєстрації фермерського господарства додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди. - Скажіть, якщо фізична особа має намір стати підприємцем, які документи вона повинна подати? - Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця (реєстраційна картка Ф.10); - копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів; - документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; - нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт. - Який на сьогодні реєстраційний збір за проведення державної реєстрації? - За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі: десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації юридичної особи (170 грн.); два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця (34 грн.). За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою цієї статті (51 грн.). За проведення державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи - підприємця справляється реєстра-ційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою цієї статті (10,2 грн. ).За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням та за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, сплачується реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.). - Яким чином здійснюється подача фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи, якщо це не бюджетна установа? - Відповідно до ст.17 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” та ст.14 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” кожна юридична особа не пізніше 1 червня року, що настав за звітним періодом має подати фінансову звітність державному реєстратору з відповідною відміткою органу державної статистики.Юридичні особи, що віднесені до категорії суб’єктів малого підприємництва, повинні подати звітність у складі форми №1-м (Баланс) та форми №2-м (Звіт про фінансові результати).Решта юридичних осіб (крім бюджетних установ) повинні подати звітність у складі форми №1 (Баланс) та форми №2 (Звіт про фінансові результати). - Який порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням? - Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа повинні подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: - заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем; - документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи: - заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням; - довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах); - довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості. Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Похожие публикации


Наверх