«Пряма лінія» з начальником Богодухівського відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Житник Галиною Іванівною

Чи потрібно реєструватися у ФСНВУ, якщо фізична особа не використовує найману працю? Згідно постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 №36 платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України є усі юридичні особи незалежно від форм власності і господарювання та фізичні особи-підприємці і фізичні особи, які не мають статусу підприємців, що використовують найману працю. Згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі - Закону) фізична осіба, яка використовує найману працю, у 10-денний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників зобов′язана зареєструватися у ФСНВУ. При цьому застрахованою вважається особа, яка працює на умовах трудового договору (контракту), тобто найманий працівник .Тому реєстрація фізичної особи, що не використовує найману працю у ФСНВУ, не є обовязковою. Але при цьому дана особа може бути зареєстрована у ФСНВУ як доброволець. В такому разі застрахованою особою вважається сам роботодавець, тобто фізична особа. І в разі настання страхового випадку, добровільно застрахована фізична особа, згідно з законом має право на отримання відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок настання нещасного випадку. Які строки сплати страхових внесків до ФСНВУ? Страхові внески сплачуються страхувальниками-роботодавцями у день одержання коштів на оплату праці в установах банків. Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують страхові внески до Фонду в день перерахування коштів на особові рахунки. У разі виплати заробітної плати за першу половину місяця страхувальник одночасно з одержанням зазначених сум сплачує страхові внески, нараховані на суму цих виплат. При проведенні оплати праці з готівкової виручки чи в натуральній формі платники страхових внесків не пізніше наступного дня після здійснення виплат подають до установи банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду.Добровільно застрахована особа сплачує внесок до Фонду у розмірі однієї четвертої частини мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати страхового внеску, одночасно з укладенням з робочими органами виконавчої дирекції Фонду Договору. Наступний внесок – сплачується кожних три місяці в розмірі однієї четвертої частини мінімальної заробітної плати, установленої на день сплати страхового внеску. Якщо фізична особа, що вже є зареєстрованою у ФСНВУ, перестала використовувати найману працю, тобто розірвала трудові відносини з найманим працівником, чи потрібно їй щокварталу звітувати до ФСНВУ? У разі припинення використання фізичною особою найманої праці, робочий орган ФСНВУ за її бажанням на підставі поданої нею заяви до ФСНВУ, а також акта перевірки щодо повноти нарахування та сплати страхових внесків знімає її з обліку як платника страхових внесків. В такому разі фізична особа втрачає статус платника страхових внесків та не звітує до ФСНВУ. У випадку якщо фізична особа, що припинила трудові відносини з найманим працівником, продовжує перебувати на обліку як платник страхових внесків (тобто не подає до ФСНВУ заяви про зняття її з обліку), може не подавати щоквартальну Розрахункову відомість за формою згідно з додатком 11 до Інструкції та Відомість розподілу за формою згідно з додатком 13 до Інструкції за умови попереднього складання акту перевірки щодо повноти нарахування та сплати страхових внесків.

Похожие публикации


Наверх