Відбула покарання і не стала на шлях виправлення » Портал міста Богодухів

Дільничні Богодухівського райвідділу міліції викрили жінку, яка ухилялась від адміністративного нагляду. Одним із напрямків діяльності служби дільничних інспекторів міліції є контроль за поведінкою раніше засуджених осіб. Але не всі звільнені з місць позбавлення волі бажають ставати на шлях виправлення та жити нормальним життям. Одну з таких осіб дільничні Богодухівського райвідділу притягнули до кримінальної відповідальності. Під час проведення оперативно-профілактичної операції «Нагляд», співробітники міліції приділили особливу увагу раніше засудженим особам, які після відбуття покарання, на жаль, не стали на шлях виправлення. Однією з таких виявилась 26-річна жителька Богодухівського району. Дівчина в минулому вже декілька разів була судима, останній раз за зберігання наркотиків, за що і потрапила до в’язниці. Після відбуття покарання, у розмові з міліціонером, вона пообіцяла, що стане майже взірцем для наслідування. Але згодом за її поведінкою дільничним був встановлений адміністративний нагляд. Дівчина отримала купу передбачених законом обмежень. Та, незважаючи на встановлені обмеження, поведінка адміннаглядної знову зіпсувалась. Дільничний кілька разів притягував її до адміністративної відповідальності. А згодом остання і взагалі залишила домівку та не з’являлася на облік. «Відповідно до діючого законодавства, особи, яким встановлений адміністративний нагляд, перебувають під посиленим контролем правоохоронців, - коментує т.в.о. заступника начальника – начальника МГБ майор міліції Олександр Петрович Бабенко. – Це і обмеження у пересуванні, і обов’язкове перебування вдома у встановлений час, і відмітка у райвідділі. Коли хоча б одна з цих умов порушується – на особу очікує відповідальність за Кодексом України про адміністративні правопорушення. А якщо вони стають систематичними – ми маємо право притягнути і до кримінальної відповідальності». Дільничний інспектор міліції знайшов жінку. Вона виїхала в інше село, щоб заробити грошей, але про це не повідомила до райвідділу, так як хотіла жити вільно. Сьогодні стосовно піднаглядної відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 395 Кримінального кодексу України (порушення правил адміністративного нагляду). Рус. Участковые Богодуховского райотдела милиции разоблачили женщину, которая уклонялась от административного надзора. Одним из направлений деятельности службы участковых инспекторов милиции является контроль за поведением ранее судимых лиц. Но не все освобожденные из мест лишения свободы желают становиться на путь исправления и жить нормальной жизнью. Одну из таких лиц участковые Богодуховского райотдела привлекли к уголовной ответственности. Во время проведения оперативно-профилактической операции «Надзор», сотрудники милиции уделили особое внимание ранее осужденным лицам, после отбытия наказания, к сожалению, не стали на путь исправления. Одной из таких оказалась 26-летняя жительница Богодуховского района. Девушка в прошлом уже несколько раз была судима, последний раз за хранение наркотиков, за что и попала в тюрьму. После отбытия наказания, в разговоре с милиционером, она пообещала, что станет почти образцом для подражания. Но впоследствии за ее поведением участковым был установлен административный надзор. Девушка получила кучу предусмотренных законом ограничений. Но, несмотря на установленные ограничения, поведение админнагляднои снова испортилась. Участковый несколько раз привлекал ее к административной ответственности. А потом последняя и вообще оставила дом и не появлялась на учет. «Согласно действующему законодательству, лица, которым установлен административный надзор, находятся под усиленным контролем правоохранителей, - комментирует и.о. заместителя начальника - начальника МГБ майор милиции Александр Петрович Бабенко. - Это и ограничения в передвижении, и обязательное пребывание дома в установленное время, и отметка в райотделе. Когда хотя бы одно из этих условий нарушается - то лицо ожидает ответственность по Кодексу Украины об административных правонарушениях. А если они становятся систематическими - мы имеем право привлечь и к уголовной ответственности ». Участковый инспектор милиции нашел женщину. Она уехала в другое село, чтобы заработать денег, но об этом не сообщила в райотдел, так как хотела жить свободно. Сегодня относительно поднадзорного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 395 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил административного надзора).
Добавлено: 24-03-2021, 12:30
83

Похожие публикации


Наверх