Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Рішення виконкому по встановленню тарифів КП Богодухіввода

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від “ ____ ” ________ 2011 року   № _____

 

Про затвердження тарифів на послуги, які надаються КП «Богодухіввода»

 

В зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, цін на електроенергію і паливо-мастильні матеріали, на підставі звернення КП «Богодухіввода», згідно з наданими розрахунками та висновками Державної інспекції з контролю за цінами в Харківській області щодо економічно обгрунтованих планових витрат на виробництво житлово-комунальних послуг, з урахуванням скоригованих індивідуальних складових, за якими відбулись цінові зміни, у відповідності до постанов Кабінету Міністрів № 959 від 12 липня 2006 року «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» і № 1010 від 26 липня 2006 року «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» зі змінами, згідно з листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22.09.2008 р. №21-20/695-4, керуючись ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити тарифи на комунальні послуги, які надаються комунальним підприємством «Богодухіввода», в розмірі (грн./м3 з ПДВ):

 

 

для населення

для бюджетних організацій

для інших споживачів

1.  Водопостачання

11,58

13,31

17,36

2. Водовідведення з відведенням стоків:

  2.1. - на очисне біоплато міста

10,40

11,95

 

  2.2.- на очисні споруди військове містечко

7,96

 

11,94

  2.3.- на очисні споруди лікарні

18,14

20,85

27,21

3. Знешкодження (очисні споруди лікарні)

10,32

11,86

15,48

 

 2. З моменту введення в дію цього рішення вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету № 500 від 26 жовтня 2010 року  “Про затвердження тарифів на послуги, які надаються  КП «Богодухіввода».

 3. Це рішення вступає в дію з  “___” __________  2011 року.

 4. Контроль за виконанням рішення покладається на заступника міського голови Коваленка І.В.

 

Міський голова В. БЄЛИЙ

 

 

 


 

 

Аналіз

регуляторного впливу

 

Здійснено відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.

 

         Назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про затвердження тарифів на послуги, які надаються КП “Богодухіввода”.

 

         Регуляторний орган: Виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

         Розробник документа: КП “Богодухіввода.

 

         Контактний телефон: (05758)3-21-82

 

1.Визначення проблем.

 

На сьогоднішній день розміри тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення та знешкодження рідких відходів, що надаються споживачам міста Богодухова  КП «Богодухіввода», не відповідають плановим витратам на їх виробництво.

 

Діючі тарифи, які були затверджені рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради 26 жовтня 2010 року № 500, пораховані виходячи з мінімальної заробітної плати та цін на електроенергію та паливно-мастильні матеріали станом на липень 2010 року. Середня мінімальна заробітна плата на 2011 рік складає 963,08 грн, тобто на 8,4 % більше, ніж закладено в діючі тарифи, вартість електроенергії зросла на 12,2%, дизельне паливо на 29,7 %, бензин - на 35,6%. Внаслідок зростання цін на матеріали та підвищення мінімальної заробітної плати фінансове становище КП «Богодухіввода», яке і так було складним, погіршилось ще більше.

 

На сьогодні в зв’язку з нестачею обігових коштів є загроза відключення об’єктів мережі водопостачання від енергоспоживання, на погашення заборгованості по заробітній платі залучені кредитні кошти. Призупинені всі дії підприємства, пов’язані з поліпшенням якості послуг, енергозаощадженням.

 

2. Цілі регулювання.

 

Прийняття даного рішення має на меті забезпечити беззбиткову діяльність КП «Богодухіввода» відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України «Про житлово – комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV.

 

3. Альтернативні способи.

 

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

1) збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів.

Альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві, є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку – порушується режим надання послуг по водопостачанню та водовідведенню.

2) виділення з бюджету дотацій для компенсації різниці в тарифах (діючими та тими, що пропонуються).

Альтернатива є неприйнятною – такі суми бюджетом не можуть бути передбачені, тому що це поставить під загрозу фінансування дошкільних та інших закладів, що утримуються за рахунок міського бюджету.

3) Відмова від регулювання тарифів на водопостачання та водовідведення взагалі.

 

Дана альтернатива є неприйнятною – не відповідає чинному законодавству.

 

Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить вирішення проблеми і є єдиним виходом із ситуації, що склалася. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

 

4. Механізм розв’язання проблеми.

 

Механізм даного регуляторного акту полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів послуг та підприємства:

 

1) Споживачам забезпечується стабільне і якісне надання послуг по водопостачанню та водовідведенню;

 

2) Виконавцю послуг забезпечується надходження необхідних коштів, що дасть можливість здійснювати необхідні експлуатаційні витрати і забезпечити надійну роботу з надання послуг водопостачання та водовідведення.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів, яке відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» покладено на виконавчий комітет міської ради.

 

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, вартості паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для ремонту споруд, податків. Для попередження наслідків буде здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг, при необхідності будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття.

Аналіз вигод і витрат

 

Категорія суб'єктів, на яких впливає документ

Органи влади

Вигоди

Витрати

  · 1. Вирішення питання якісного надання послуг водопостачання та водовідведення;

  · 2. збереження коштів міського бюджету через відсутність необхідності дотувати КП "Богодухіввода".

  ·3 зменшення скарг та звернень з боку споживачів.

Пов'язані з оприлюдненням регуляторного акта

Підприємство

Вигоди

Витрати

  · 1. стабілізація роботи підприємства та підтримання якості послуг водопостачання та водовідведення;

 · 2. можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

 · 3. зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів.

Витрати, пов'язані з укладенням додаткових угод з споживачами послуг про зміну розмірів плати за надані послуги

Суб’єкти господарювання

Вигоди&

Витрати

  · Отримання якісних послуг водопостачання та водовідведення

 · збільшення витрат на оплату послуг водопостачання та водовідведення

 

Населення

Вигоди

Витрати

  · Отримання якісних послуг водопостачання та водовідведення

 · збільшення витрат на оплату послуг водопостачання та водовідведення

 

 

 

7. Строк дії акта.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта - необмежений, з можливістю внесення до нього змін.

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

 

В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

 1. Рівень відшкодування тарифами витрат, пов'язаних з наданням послуг водопостачання та водовідведення.

 2. Рівень прибутковості / збитковості підприємства;

 3. Своєчасність проведення розрахунків за електроенергію, розрахунків з бюджетом, з оплати праці;

 4. Забезпечення надання послуг в обсягах, не менших від досягнутих.

 

9. Заходи з відстеження результативності акта.

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється  протягом шести місяців з дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік у формі звіту. Періодичні відстеження результативності будуть проводитись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. Відстеження буде проводитись на основі аналізу показників результативності, визначених у пункті вісім.

 

 

Юрисконсульт КП «Богодухіввода»      Перепелиця Д. М.

 

Коментарі:

Додати коментар
 • Группа: Користувачі
 • ICQ:
 • Регистрация: 3.09.2010
 • Статус: Пользователь offline
 • Комментариев: 10
 • Публикаций: 0
^
Проверьте затраты водоканала куда уходят средства, экономист не брала в бухгалтера ни одной цифры для расчета, а высновки госипспекции липа.Наведите порядок в тарифах /только не поднятием/.
 • seregov

 • 4 апреля 2011 23:25
 • Группа: Користувачі
 • ICQ:
 • Регистрация: 27.07.2010
 • Статус: Пользователь offline
 • Комментариев: 15
 • Публикаций: 0
^
Цікаво, а які витрати з водовідведення несе Богодухіввода на очисних спорудах військового містечка?
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.