Городской портал - Богодухов > Ругуляторна діяльність > Проект рішення "Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові"

Проект рішення "Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові"


6-04-2011, 10:44. Разместил: Sokol

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Богодухівська міська рада

 

«Про затвердження Правил користування
системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові”

 

Відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за №403/6691, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 05.07.1995 №30, постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» та з метою упорядкування правовідносин між підприємством питного водопостачання та споживачами послуг з водопостачання та водовідведення у місті Богодухові, запобігання руйнуванню мереж і споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Богодухова та безпеки їх експлуатації міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові, згідно з додатком до цього рішення.

 

2. Дане рішення офіційно оприлюднити в газеті “Маяк”.

 

3. Зазначене рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію.............

 

Міський голова  В. БЄЛИЙ

 

 

 


 

 

 Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

 

Зміст:

 

  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  2. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

 

  3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО МІСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ

 

  4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ М. БОГОДУХОВА

 

  5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

  6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДПУЩЕНУ ПИТНУ ВОДУ З МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЮ

 

  7. ВИТОКИ ВОДИ

 

  8. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ ТА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

  9. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ

 

  10. РЕГУЛЮВАННЯ ВІЛЬНИХ ТИСКІВ

 

  11. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ

 

  12. ВУЛИЧНІ ВОДОРОЗБОРИ

 

  13. СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВІДГАЛУЖЕНЬ ВІД ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

 

  14. ДВОРОВІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНІ З'ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ

 

  15. МІСЦЕВІ СТАНЦІЇ ПЕРЕКАЧУВАННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

  16. ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

 

  17. РЕМОНТ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

 

  18. ОХОРОНА ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

  19. СИСТЕМА ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

  20. ОБМЕЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНАХ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

  21. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

 

 


 

 

 

 

 

Додаток до рішення сесії
Богодухівської міської ради
від ___________№_______

 

 

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

 

Визначення термінів та скорочень

 

Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних та каналізаційних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об'єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об'єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров'ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.

 

Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

 

Випуск водовідведення – каналізаційна мережа від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або каналізаційна мережа від контрольного колодязя внутрішньомайданчикових мереж споживача до централізованої мережі водовідведення.

 

Виробник (постачальник) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення  - суб'єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - Виробник).

 

Внутрішньобудинкові системи водопостачання та водовідведення – мережі водопроводу та каналізації, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири.

 

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа – трубопровід, прокладений всередині житлового кварталу, до якого приєднуються водопровідні вводи споживачів.

 

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення – прокладена всередині житлового кварталу мережа, яка з'єднує випуски  групи будинків або будівель кварталу в цілому або проходить через квартал.

 

Вода питна – вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров'я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості.

 

Водовід - трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела  водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

 

Водопровід – сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

 

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі

 

Вузол обліку – комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

 

Вулична мережа водовідведення – каналізаційна мережа, прокладена вздовж вулиці, провулка, набережної, тощо або в незабудованій зоні поза межами кварталів.

 

Вулична розподільна мережа – водопровідна мережа, прокладена вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

 

Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) – пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

 

Головний міський каналізаційний колектор – трубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та насосних станцій.

 

Дворова мережа водовідведення – мережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з'єднує випуски з окремих будинків.

 

Державні Правила користування - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

 

Державні Правила приймання - Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.

 

Договірний обсяг - обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу та прийняттю в систему водовідведення від Споживача відповідно до договору, який щорічно погоджується Виробником на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення.

 

Допустима концентрація - встановлений рівень концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються до міської каналізації, (далі – ДК).

 

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Замовник)- споживач або юридична чи фізична особа, що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об'єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

 

Засоб обліку  - прилад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з  водопостачання та водовідведення, який має нормовані метрологічні  характеристики.

 

Збірний каналізаційний колектор - трубопровід, що збирає стічні води з певного району у місті та передає їх у головний колектор або очисних споруд самопливом.

 

Зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

 

Каналізація - сукупність споруд, призначених для відведення, очищення і скиду стічних вод з території м. Богодухова, який має відповідну мережу труб й колекторів (каналів).

 

Контрольний колодязь (далі – КК) споживача - колодязь на каналізаційному випуску споживача, облаштований за межами його об'єкта або в іншому місці за погодженням Виробника, призначений для контролю за скиданням стічних вод та відключення споживача від системи міської каналізації.

 

Комунальні очисні споруди (далі – КОС) спільні для кількох споживачів каналізаційні очисні споруди.

 

Контрольна проба проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

 

Локальний водопровід  - сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста не зв’язаний з центральним водопроводом.

 

Локальні очисні споруди (далі - ЛОС) - споруди для очищення стічних вод окремого Споживача (Субспоживача), перед скидом (прийомом) його стічних вод до відповідних вимог або неприєднані до загальноміських споруд.

 

Межа балансової належності - лінія розподілу елементів систем водопостачання та/або водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

 

Місце приймання – передачі послуги - місце, визначене або погоджене Виробником, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виробника з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання – передачі послуги є також місце, визначене Виробником або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виробником або Споживачем.

 

Нераціональне використання питної води - використання питної води понад встановлені нормативи.

 

Об’єкти водоспоживання - об’єкти архітектури, визначені Законом України «Про архітектурну діяльність», тимчасові споруди, теплові пункти (котельні), які безпосередньо приєднані до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення, інші спо.

 

Охорона водопровідних та каналізаційних мереж і споруд - комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

 

Правила технічної експлуатації - Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

 

Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання - можливість водопровідного вводу (випуску водовідведення) пропустити розрахункову кількість води (стічних вод) при заданому режимі за певний час.

 

Режим відпущення (одержання) питної води - гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

 

Розрахунковий період - період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення.

 

Самовільне водоспоживання або самовільне водовідведення - користування питною водою з міського водопроводу та скид стоків до міської каналізації без дозволу Виробника.

 

Самовільне приєднання до систем водопостачання та водовідведення - приєднання до мереж централізованого комунального водопостачання та водовідведення, здійснене без письмового дозволу Виробника.

 

Споживач - юридична або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання та водовідведення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об'єкти водоспоживання, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

 

Стічні води - всі види стічних вод, які утворюються в результаті діяльності Споживачів (з урахуванням Субспоживачів) після використання води усіх видів та джерел водопостачання (питного, технічного, гарячого, централізованого, артсвердловини) та скидаються до міської системи каналізації.

 

Субспоживач - суб'єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

 

Технічні умови (далі – ТУ) - комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення.

 

Транзитна лінія (магістраль) водопровідної мережі - трубопровід, який призначений для транспортування транзитом води у віддалені для водопостачання райони, і на якому немає попутних підключень та відгалужень.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, згідно з Будівельними нормами і правилами «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69.

 

1.2. Правила запроваджують порядок користування системами комунального водопроводу і приймання стічних вод до комунальної каналізації м. Богодухова та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил.

 

1.3. Ці Правила є обов'язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання та водовідведення.

 

1.4. Виробник надає послуги з питного водопостачання та водовідведення. Питна вода подається цілодобово або за графіком, погодженим із санітарно-епідеміологічною станцією м. Богодухова та затвердженим органом місцевого самоврядування.

Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» пункти 1.5.2 - 1.5.3). На відхилення якості води за тим чи іншим показником, нормативів, визначених чинним стандартом, повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров'я України або СЕС відповідної території.

 

1.5. Виробник експлуатує та обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі. Водопровідно-каналізаційні об'єкти, що не перебувають на балансі Виробника, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором, укладеним зі Споживачем.

 

1.6. На приєднання Споживачів до міських мереж водопостачання та водовідведення Виробник відповідно до чинного законодавства видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення.

 

1.7. Приєднання об'єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов Виробника, проектно-кошторисної та виконавчої документації.

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

 

1.8. Водопровідні вводи та випуски водовідведення комунального житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, усі магістральні й розподільчі внутрішньоквартальні мережі централізованого водопостачання і водовідведення, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного водокористування, артезіанські свердловини, які відповідають вимогам чинних державних будівельних норм, передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації для подальшої експлуатації.

 Виробник може приймати на баланс безгосподарні мережі за умови відповідності їх вимогам чинних державних будівельних норм, у технічно справному стані при наданні органами місцевого самоврядування додаткових матеріально-технічних засобів для їх утримання та відновлення виконавчої технічної документації.

 

1.9. За стан водопровідних і каналізаційних, а також транзитних мереж, які проходять у технічних підвалах, у тому числі до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

 

1.10. Водопровідні вводи до теплових пунктів, котелень, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, та розподільчі мережі холодного водопостачання від цих об'єктів до зовнішнього зрізу будівель, експлуатують Виробники за умови передачі їх на баланс Виробнику в установленому чинним законодавством порядку.

 

1.11. Приймання стічних вод від промислових підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої належності до комунальної каналізації здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або діючого законодавства.

 

1.12. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України, та підлягають застосуванню при розрахунках між Виробником та Споживачем без додаткових узгоджень їх розміру.

 

1.13. Кожному Споживачу, на підставі погодженого з Виробником нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення, може встановлюватися договірний обсяг води, що підлягає постачанню та прийняттю в систему водовідведення. Споживачам необхідно надавати Виробнику нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення до 15 жовтня поточного року.

Договірний обсяг не може перевищувати обсягів, визначених технічними умовами на приєднання Споживача та встановленої потужності каналізаційних очисних споруд.

Договірний обсяг є невід'ємною частиною договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі. При цьому технічні умови на приєднання Споживача повинні бути обов'язково виконані.

 

1.14. На планове збільшення обсягів води та стоків Споживач зобов'язаний одержати додаткові технічні умови у Виробника.

 

1.15. У випадку фактичного перевищення Споживачем договірного обсягу споживання води та/або стоків та невиконанні або неотриманні додаткових технічних умов, Споживач сплачує у п'ятикратному розмірі тарифу за спожиті понаддоговірні (понаднормативні) обсяги послуг.

 

1.16. Виробник і Споживачі (Субспоживачі) несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

 

1.17. Споживач зобов'язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання (деталей пломбування, з’єднань засобів обліку та інше) в приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні та каналізаційні мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання та водовідведення відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність  відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

 

 

2. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

 

2.1. Відносини у сфері користування послугами з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Богодухові здійснюються на договірних засадах відповідно до Закону України «Про питну воду і питне водопостачання» та Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Виробник має право укладати договір із Споживачами як на постачання питної води, так і на приймання стічних вод.

 

2.2. Субспоживачі для укладення договору з Виробником зобов’язані надати останньому письмову згоду власника водопровідних та каналізаційних мереж на користування послугами з водопостачання та водовідведення через його мережі.

 

2.3. Для укладення договору Споживачі надають Виробнику такі документи:

 

  2.3.1. Споживачі – фізичні особи:

 • заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або які будуть приєднані до систем водопостачання та водовідведення, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання та водовідведення;
 • опитувальний лист для укладення договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі згідно з формою, розробленою Виробником;
 • технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;
 • розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;
 • документ, що підтверджує право власності на жилий будинок, квартиру (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо);
 • план земельної ділянки, по якій прокладені водопровідні та каналізаційні мережі;
 • копію паспорта власника будинку (квартири) та осіб – мешканців будинку (квартири), які мають право на отримання пільги на житлово-комунальні послуги. Із собою власник повинен мати оригінал паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власнику житлового будинку (квартири);
 • довідку про склад сім’ї;
 • оригінал та копію паспорта або свідоцтва про повірку засобу обліку, за наявності на об’єкті водокористування встановленого засобу обліку;
 • оригінал та копію посвідчення мешканців будинку (квартири) на право отримувати пільги по сплаті за комунальні послуги;
 • копію свідоцтва про народження дітей, що проживають в будинку (квартирі) та користуються пільгами згідно з чинним законодавством;
 • копії ідентифікаційних кодів осіб, які користуються пільгами по сплаті за комунальні послуги;
 • довірена особа власника – оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності на право укладати договори від імені власника приватного будинку, ідентифікаційний код та паспорт довіреної особи;
 • акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міського водопроводу;
 • акт технічного приймання каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації;
 • акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;
 • акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;
 • нормативні розрахунки водоспоживання та водовідведення;
 • умови (дозвіл) на скид стічних вод;
 • акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку;
 • копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі.

  2.3.2 Споживачі - юридичні особи:

 • заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або які будуть приєднані до систем водопостачання та водовідведення, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання та водовідведення;
 • опитувальний лист для укладення договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі згідно з формою, розробленою Виробником;
 • технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;
 • розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;
 • документ, що підтверджує право власності, користування або балансоутримування на об’єкт водопостачання та каналікування;
 • документ на право власності або користування земельною ділянкою, по якій прокладені водопровідні та каналізаційні мережі;
 • копію паспорта керівника юридичної особи;
 • копію статуту;
 • довідку про кількість працівників, працюючихна підприємстві, в установі, організації;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довірена особа – оригінал та довіреність на право укладати договори від імені юридичної особи ідентифікаційний код та паспорт довіреної особи.

При введенні об’єктів в експлуатацію після закінчення їх будівництва, реконструкції, реставрації додатково надаються такі документи:

 • акт державної технічної комісії про введення в експлуатацію об’єкта;
 • свідоцтво про введення в експлуатацію об’єкта будівництва;
 • акт технічного приймання мереж водопостачання та водовідведення і вузла обліку;
 • акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку;
 • акт технічного приймання водопроводу – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міського водопроводу;
 • акт технічного приймання каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації;
 • акт розмежування балансової належності водопровідних мереж;
 • акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;
 • нормативні розрахунки водоспоживання та водовідведення;
 • умови (дозвіл) на скид стічних вод;
 • копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків);
 • документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;
 • містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – для будівельних майданчиків;
 • акт обстеження водопровідних, каналізаційних мереж та вузла обліку (при необхідності);
 • копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі.

2.4. Виробник надає Споживачу примірник проекту договору, який повинен бути розглянутий ним та укладений у встановлені договором, пропозицією про укладення договору або встановлені законодавством строки.

 

2.5. Виробник має право контролювати виконання Споживачами умов договору шляхом обстеження систем водопостачання та водовідведення, засобів і пристроїв на них. За результатами цих обстежень складаються акти, якими встановлюються терміни усунення порушень. Акти підписуються представниками Виробника та Споживача. Якщо останній відмовляється направити свого представника для проведення обстеження або підписати акт, він підписується представником Виробника та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання сторонами.
Оцінка раціонального споживання питної води здійснюється за допомогою затверджених нормативних розрахунків водоспоживання та водовідведення. Всі Споживачі зобов’язані мати вказані розрахунки, їх перевищення вважається нераціональним використанням питної води.

 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО МІСЬКОГО

ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ

 

3.1. Замовники для вирішення питання про приєднання об'єкта до міського водопроводу та каналізації надають Виробнику письмовий запит та/або опитувальний лист на водопостачання та каналізування об’єкта, де зазначається загальна максимальна добова витрата води (для господарсько-питних, виробничих потреб, на полив та на пожежогасіння: внутрішне, зовнішне та автоматичне (в разі необхідності).

 

3.2. Виробник після одержання листа, оформленого відповідно до п. 3.1 цих Правил, протягом 15 днів після попередньої оплати Замовником робіт та послуг, які виконуються Виробником щодо підготовки вихідних даних для проектування систем водопостачання та водовідведення, видає технічні умови про можливість приєднання об'єкта Замовника до комунального водопроводу та каналізації з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мереж і таке інше, із зазначенням умов для проектування вводу (місце врізки, місце влаштування вузла обліку, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів-підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.

Технічні умови на приєднання об’єкта до міських мереж водопостачання та водовідведення повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення (будівництво додаткових об’єктів, у тому числі насосних станцій, резервуарів, пожежних депо, пунктів регулювання та інших споруд й обладнання, перекладка, розширення або реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж). Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем водопостачання та водовідведення.

Споживачу може бути письмово, з обґрунтуванням причин, відмовлено у видачі технічних умов на приєднання об’єкта до систем водопостачання та водовідведення.

 

3.3. Проектування водопровідних вводів та інших пристроїв здійснюється Замовником на підставі одержаних від Виробника технічних умов.

 

3.4. Узгоджений з Виробником проект водопостачання та каналізування об’єкта дійсний протягом двох років від дня погодження. Якщо проект по завершенні цього терміну не буде здійснений (не було розпочато будівництво об’єкта), то він знову підлягає подженню з Виробником в установленому законодавством порядку, при цьому Виробник може поставити додаткові вимоги.

У разі зміни технічних параметрів інженерного забезпечення об’єкта (змін потужностей, цільового призначення, джерела постачання, тощо), Виробником можуть бути надані нові технічні умови.

 

3.5. Проект водопостачання об’єкта подається для узгодження Виробнику в двох примірниках. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Виробника, а другий повертається Замовнику.

Розгляд проекту здійснюється в 15-денний строк від дня його надходження до Виробника.

 

3.6. Всі роботи зі спорудження, реконструкції й ремонту вводу й вузла обліку, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрати води здійснюються силами й коштами Замовника (споживача) під технічним наглядом Виробника.

Роботи з усунення пошкоджень та ремонту вводів до зовнішнього зрізу будівлі, що перебувають на балансі Виробника, виконуються останнім.
Роботи з усунення пошкоджень та ремонту вводів від зовнішнього зрізу будівлі, систем водопостачання та каналізування, які є власністю Споживача, виконуються Споживачем.

 

3.7. Після закінчення робіт з влаштування вводу складається акт про його технічну готовність. Акт підписується Замовником, представником Виробника, іншими зацікавленими організаціями у порядку, визначеному СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», діючим законодавством та передається Виробнику на зберігання. Приймання вводу у Замовника здійснюється після виконання цих умов.

 

3.8. Огляд, гідравлічне випробування, механічне очищення, промивання, дезінфекція та приєднання новозбудованої чи реконструйованої водопровідної мережі до комунального водопроводу здійснюється будівельною організацією під технічним наглядом Виробника або самим Виробником.

Роботи зі встановлення засобів обліку можуть бути виконані Виробником за рахунок Замовника (Споживача).

Приєднання вводів до жилих будинків громадян, промивка й хлорування мережі здійснюється спеціалізованою організацією або Виробником за рахунок Споживача.

 

3.9. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу без дозволу Виробника забороняється.

 

3.10. Подача води Споживачам здійснюється після оформлення відповідних документів згідно з цими Правилами та діючим законодавством.

 

3.11. Для водопостачання об'єкта передбачається влаштування вводів відповідно до СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» та діючого законодавства.

 

3.12. Виробник має право не подавати воду новим вводом, якщо Споживач ухиляється від оплати за водопостачання та водовідведення, не укладає договір на надання цих послуг, не виконує технічних умов, вимог Виробника щодо переобладнання діючих вводів, вузла обліку, або якщо має місце нераціональне використання води, не здійснюється попереднє очищення стоків перед скиданням до міської каналізації до показників, які відповідають чинним нормам.

 

3.13. Категорично забороняється з'єднувати мережі господарсько-питних водопроводів з мережами, якими транспортується вода непитної якості (технічні водопроводи). Засувки в цьому випадку не можуть розглядатися як роз'єднувачі.

 

3.14. Забороняється з'єднувати систему внутрішнього господарсько-питного водопроводу об'єкта, що живиться від міського комунального водопроводу, з господарсько-питними водопроводами, що живляться від місцевих джерел водопостачання.

Засувки, встановлені на лініях, що з'єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз'єднувачі.

З'єднання таких водопроводів може бути дозволено у виняткових випадках: у разі недостатньої потужності комунального водопроводу, за узгодженням з Виробником і СЕС.

 

3.15. Приєднувати об'єкти водоспоживання безпосередньо до водоводів забороняється. В окремих випадках за рішенням Виробника, об'єкт водоспоживання може бути приєднаний до водоводів. У місці приєднання обов'язково необхідно передбачити встановлення зворотного клапана, регулятора тиску «після себе» та двох засувок з боку водоводу.

 

3.16. Самовільне приєднання до діючої системи комунального водопостачання й каналізації заборонено.

Про факт самовільного приєднання до водопроводу, виявлений представником Виробника, складається акт за участю представника Споживача, який користувався цим вводом, відповідно до п. 6.13 цих Правил. Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

 - приєднання, яке було здійснено без письмового дозволу Виробника, без наявності технічної документації та за відсутністю укладеного договору з Виробником;

 - тимчасове приєднання до водорозбірної або вуличної колонки;

 - приєднання, виконане без участі технагляду з боку Виробника або за участю останнього, але ще не здане в експлуатацію в порядку, передбаченому цими Правилами та/або діючим законодавством.

 

3.17. Виробник здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідних та каналізаційних мереж і споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію, затверджує акти технічного приймання.

 

3.18. До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж і споруд включаються представники Виробника.

 

3.19. Побудовані й реконструйовані мережі водопроводу й каналізації повинні відповідати затвердженому проекту.

У разі відхилень від погодженого проекту Виробнику мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями та Виробником.

 

3.20. Замовник повинен письмово повідомити Виробника про завершення будівництва водопровідних або каналізаційних мереж, споруд не пізніше ніж за три доби до дня огляду об’єкта робочою комісією.

 

3.21. Після виконання будівельних робіт з влаштування водопровідного вводу, водопровідних пристроїв, внутрішніх мереж новобудови Замовник зобов'язаний здійснити прочищення і промивання, випробування, хлорування та повторне промивання з відшкодуванням Виробнику витрат, пов'язаних з використанням для цієї мети реагентів, води з комунального водопроводу та прийманням стічних вод.

Під час приймання трубопроводів діаметром 800 мм і більше при необхідності проводиться внутрішній огляд трубопроводу.

 

3.22. Після завершення будівництва протягом тижня після підписання акту технічної приймання Замовник передає Виробнику виконавчу документацію в повному обсязі.

 

3.23. На водопровідні та каналізаційні мережі жилих будинків, шкіл, дитячих установ, лікарень та інших об'єктів після їх ремонту або реконструкції та передачі для експлуатації Виробником поширюється такий самий порядок їх приймання, як і для нового будівництва.

 

3.24. Зовнішні лінії водопроводу й каналізації, водопровідні вводи, що перебувають на балансі Споживача, експлуатуються ним.

Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні та каналізаційні мережі і споруди, що перебувають на балансі Споживача, можуть бути передані на баланс Виробника в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

Комісії з приймання-передачі цих об’єктів необхідно надати:

 - узгоджений проект;

 - акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, документи про узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пуско-налагоджувальних робіт;

 - виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500;

 - довідку бухгалтерії Замовника про балансову вартість споруди з пооб'єктною розшифровкою того, що передається на баланс Виробника, та відсотків амортизаційних витрат.

Діючі системи водопостачання та водовідведення можуть бути прийняті Виробником у технічно справному стані за наявності оформленої в установленому порядку виконавчої документації.

 

3.25. Виробник приймає в експлуатацію внутрішньоквартальні мережі водопостачання та водовідведення, інженерні будівлі, споруди, обладнання, які призначені для їх обслуговування, у технічно справному стані та з комплектом проектно-кошторисної і виконавчої документації.

 

3.26. Об'єкт може бути прийнятий в експлуатацію за умови виконання Замовником усіх пунктів технічних умов Виробника, узгодженого проекту та підписання двостороннього акта про приймання-здачу цього об'єкта. Приймати водопровідні та каналізаційні мережі й споруди з дефектами та недоробками забороняється.

 

3.27. Водопровідне устаткування, що приєднується до системи водопостачання, перед початком їх експлуатації підлягає промивці і дезінфекції згідно з Правилами технічної експлуатації та/або діючого законодавства.

 

3.28. Виробник має право дозволити приєднання об'єкта Субспоживача до водопровідних та каналізаційних мереж основного Споживача при узгодженні із Споживачем умов приєднання:

 - узгодження з Виробником проекту приєднання, розробленого з урахуванням виданих Виробником в установленому чинним законодавством порядку технічних умов;

 - якщо приєднання не погіршить водопостачання основного Споживача;

 - встановлення засобів обліку води Субспоживачу;

 - якщо Субспоживач, що приєднується, бере на себе усі витрати, пов'язані з приєднанням, у тому числі витрати на упорядкування території після приєднання.

 

3.29. Споживач не має права без письмового дозволу Виробника припиняти Субспоживачу відпущення води та/або приймання від нього стічних вод або здійснювати його приєднання до водопровідної та/або каналізаційної мережі.

 

3.30. У разі самовільного приєднання до мережі Споживача стороннього Споживача, основний Споживач зобов'язаний від'єднати його і повідомити про цей факт Виробника.

 

3.31. Прокладання транзитних водопровідних та каналізаційних мереж через територію сусіднього об'єкта може бути здійснене за згодою його власника та Виробника. У разі незгоди власника об'єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується місцевими органами самоврядування або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ
КАНАЛІЗАЦІЇ М. БОГОДУХОВА

 

4.1. Оформлення Споживачів, які користуються послугами централізованого водовідведення, здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або/та діючого законодавства.

 

4.2. Виробник приймає рішення про приймання стічних вод в міську каналізацію від об'єктів, що реконструюються та будуються тільки за наявності у Споживача позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

 

4.3. При прийнятті рішення для існуючих Споживачів та для тих, що реконструюються або будуються, враховується:

   4.3.1 запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію забруднюючих речовин;

   4.3.2 влаштування систем оборотного водопостачання (крім Споживачів з побутовими стічними водами);

   4.3.3 попереднє очищення стічних вод на ЛОС;

   4.3.4 попереднє очищення стічних вод об'єкта разом зі стічними водами інших об'єктів на КОС;

   4.3.5 обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

 

4.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об'єкта Споживач зобов'язаний:

   4.4.1 одержати у Виробника технічні умови;

   4.4.2 розробити та погодити з Виробником проектну документацію;

   4.4.3 після закінчення будівництва або реконструкції здати об'єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм та діючого законодавства;

   4.4.4 надати Виробнику акт вводу об'єкта в експлуатацію;

   4.4.5 отримати у Виробника Умови на скид;

   4.4.6 укласти з Виробником договір на послуги з постачання питної води та приймання стічних вод.

 

4.5. При систематичному скиданні Споживачем стічних вод з понаднормативним забрудненням, Виробник має право вимагати від Споживача, який скидає стічну воду після технологічного використання, будівництва КОС або реконструкції локальних очисних споруд.

 

4.6. Додатковий об’єм стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення Споживачів через каналізаційні колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території Споживачів, у мережі водовідведення виробника, визначається при роздільній системі водовідведення – у розмірі 20% від додаткового обсягу стічних вод, розрахованого згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу м. Богодухова через люки каналізаційних колодязів.

Якщо на території Споживача встановлені та зафіксовані актом обстеження за участю представників Виробника і Споживача факти провалів ґрунту навколо люків оглядових колодязів, відсутність кришок люків, а також в випадках прямого підключення автономної (локальної) системи зливової каналізації Споживача до міської каналізації, додатковий об’єм стічних вод визначається згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача за попередні три місяці і надалі до усунення всіх зауважень, про що останній у письмовій формі повідомляє Виробника. Виробник, у свою чергу повинен перевірити стан виконання робіт Споживачем та скласти відповідний акт. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу м. Богодухова через підключення зливової каналізації.

 

 

5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

5.1. Облік відпущеної питної води та прийнятих стоків здійснюється Виробником і Споживачами за допомогою засобів обліку, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні, пройшли повірку чи державну метрологічну атестацію або згідно з нормативами (нормами) споживання. Введення в експлуатацію нових або реконструйованих об’єктів (для юридичних осіб), не обладнаних засобами обліку, забороняється.

  5.1.1. Споживачі зобов’язані:

 • забезпечувати захист приміщень вузлів обліку від потрапляння ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів; температура в приміщенні вузла обліку повинна бути не менше +4ºС. Якщо Споживач допустив розморожування запірних пристроїв, засобів обліку або трубопроводів, він повинен вжити заходів щодо якнайшвидшої ліквідації аварії та встановлення за погодженням Виробника нового обладнання. При цьому розрахунки на час усунення порушень виконуються по середньодобовому споживанню за попередні два розрахункові місяці водоспоживання, що передували настанню події та цими Правилами до усунення Споживачем допущених порушень;
 • утримувати приміщення, де розташовані вузли обліку, в належному санітарному стані, не допускати зберігання в них будь-яких предметів та матеріальних цінностей;
 • забезпечувати освітлення та надійну гідроізоляцію приміщень, через які проходять труби водопровідних вводів, та приміщень вузлів обліку від приміщень з товарно-матеріальними цінностями;
 • утримувати приміщення вузлів обліку в зачиненому стані, не допускати до них сторонніх осіб;
 • забезпечувати вільний доступ представників Виробника (за наявності в нього відповідного посвідчення) до приладів обліку, мережі, арматури, розподільчих систем, водопровідних пристроїв та обладнання, а також для зняття контрольних показників засобів обліку;
 • у разі встановлення засобу обліку, який належить Виробнику, укласти з Виробником договір на відповідальне зберігання засобу обліку та оформити акт приймання-передачі;
 • оплачувати послуги в установлені договором строки;
 • дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 • забезпечувати цілісність засобів обліку та не втручатися в їх роботу;
 • у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановлених законом та договором розмірі;
 • виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

  5.1.2. Споживачі мають право на:

 • зменшення розміру плати у разі:
      a) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;
      b) тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).
 • усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;
 • несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім'ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;
 • перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води) у порядку, встановленому цими Правилами та діючим законодавством;
 • установлення квартирних засобів обліку та взяття їх на абонентський облік;
 • періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку - для фізичних осіб;
 • ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
 • внесення за погодженням з виконавцем у договір змін;
 • звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
 • відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг з вини Виробника.

Споживач має також інші права відповідно до законодавства.

 

5.2. Вузли обліку повинні розташовуватися на мережі Споживача, як правило на межі балансової належності мереж Виробника та Споживача, або за згодою Виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо на водопровідному вводі в будівлю за першою стіною.

При необхідності приміщення, де знаходиться вузол обліку, обладнується каналізаційним випуском або приямком з встановленям насосу з автоматичним включенням його в разі затоплення.

 

5.3. Покази квартирного засобу обліку води використовуються при розрахунках за послуги з водопостачання та водовідведення мешканців (багатоквартирних) будинків з житлово-експлуатаційними організаціями або виконавцями житлово-комунальних послуг.

 

5.4. Обладнання вузлів обліку здійснюється за рахунок Споживачів. Споживач повинен за погодженням з Виробником придбати й встановити засоби обліку, які будуть перебувати у нього на балансі й обслуговуванні. Встановлення засобів обліку для юридичних осіб проводиться Виробником за рахунок Споживача. Виробник може встановити засіб обліку за свій рахунок, якщо буде вважати це за необхідне.

Для здійснення контролю за функціонуванням засобів обліку Виробник має право брати на баланс встановлені у Споживачів засоби обліку та вузли обліку.

Виробник має право опломбувати у відкритому стані запірну арматуру, встановлену на вузлі обліку, а також з’єднувальні частини засобу обліку встановленого на вузлі обліку.

Споживач повинен виконувати всі письмові рекомендації Виробника, спрямовані на поліпшення якісного обліку.

Тип (умовне позначення засобу вимірювальної техніки) та номінальний діаметр засобу обліку визначається Виробником.

 

5.5. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності. Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період їх експлуатації, можуть використовуватися до закінчення терміну дії свідоцтва про повірку, після чого за погодженням з Виробником здійснюється їх заміна.

 

5.6. Встановлення засобів обліку на водопровідних мережах Споживачів повинно здійснюватися відповідно до проекту на обладнання вводу, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», технічних умов, паспорта засобу обліку.

В разі необхідності Виробник може вимагати від Споживача організації групового обліку водокористування.

 

5.7. Засоби обліку, що встановлюються на водопровідних вводах і мережах Споживачів, мають бути розраховані на пропуск максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води на внутрішнє пожежогасіння й перевірені на необхідну точність обліку малих витрат. В цьому разі для пропуску пожежних витрат необхідне спорудження обвідної лінії.

 

5.8. Перед засобом обліку й за ним повинні бути встановлені запірні вентилі або засувки відповідно до вимог СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Між засобом обліку та іншим (за течією води) запірним пристроєм має бути встановлений спусковий кран (або трійник з пробкою) для спускання води.

 

5.9. За наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежногосподарський водопровід, влаштування обвідної лінії є обов'язковим. На обвідній лінії монтується засувка, яка пломбується Виробником у закритому стані.

 

5.10. На водопровідному вводі встановлюється один засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого, Споживач може придбати новий засіб обліку у строк, визначений Виробником, встановити його або проводити облік наданих послуг згідно з норамативами (нормами) споживання.

 

5.11. За наявності у Споживача насосів підвищення тиску засіб обліку встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.

 

5.12. У разі влаштування вузла обліку у приміщеннях, що не відповідають вимогам цих Правил, Правил технічної експлуатації та інших нормативних документів, вузли обліку повинні бути перенесені до іншого узгодженого з Виробником приміщення силами та засобами Споживача у встановлені Виробником строки. У разі невиконання цих вимог у встановлені строки облік наданих послуг проводиться згідно з норамативами (нормами) споживання. Період усунення недоліків щодо улаштування вузлів обліку визначається з дня наступного за останнім днем встановленого Виробником строку до дня завершення усіх робіт, пов'язаних з перенесенням вузла обліку.

 

5.13. Встановлення засобів обліку повинно виконуватися лише після повної готовності приміщення та закінчення монтажу трубопроводів й арматури.

 

5.14. При водопостачанні будівельних майданчиків з міського комунального водопроводу і неможливості встановлення вузла обліку на постійне місце, допускається тимчасове встановлення вузла обліку в спеціальному утепленому приміщенні за погодженням з Виробником.

 

5.15. У разі відсутності у Споживача вузлів обліку або їх розміщення з порушенням чинних Правил технічної експлуатації, СНиП 2.04.01-85, паспорта засобу обліку, цих Правил та проектної документації на встановлення засобів обліку, облік наданих послуг Споживачу проводиться згідно з норамативами (нормами) споживання.

 

5.16. За збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей через пошкодження внутрішньої водопровідної мережі, вузла обліку та засобів обліку, Виробник відповідальності не несе.

 

5.17. Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджуються відбитком повірочного тавра на пломбі засобу обліку в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією та свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Неопломбовані органами Держспоживстандарту засоби обліку до експлуатації не допускаються.

У випадку повірки засобу обліку Споживача, (для фізичних осіб) обсяг спожитої ним води визначається згідно з нормативами водоспоживання.

У випадку тривалості повірки засобу обліку з вини Споживача понад місяць, (для юридичних осіб) обсяг спожитої ним води визначається згідно з п.6.15 Правил.

 

5.18. Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж засобів обліку, що належать Споживачам (крім квартирних), виконуються за їх рахунок.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок Виробника.

 

5.19. У разі виникнення у Споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до Виробника або за згодою Виробника до спеціалізованої організації із заявою про його позачергову повірку.

 

5.20. Засоби обліку, які опломбовані представником Держспоживстандарту, а також місця їх приєднання до трубопроводів, повинні бути опломбовані представником Виробника і надійно захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості отриманої води.

У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також в місцях їх приєднання до трубопроводів, виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку (для фізичних осіб), нарахування за водоспоживання Споживача нараховується за нормативами споживання з моменту порушення.

 

5.21. Монтажні роботи по встановленню засобів обліку на вимогу Виробника виконуються в присутності його представника.

 

5.22. У разі відсутності у Споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого (для юридичних осіб) Виробник має право зобов'язати Споживача встановити або замінити засіб обліку у визначений ним термін.

 

5.23. Споживач відповідає за цілісність запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його знаходження. У разі зникнення або з вини Споживача виходу з ладу засобу обліку або його з’єднань (стрілок, скла, циферблату, корпусу, зриву пломб, порушення з'єднань труб зі з'єднуючими частинами засобу обліку тощо), а також псування від морозу або гарячої води Споживач зобов'язаний придбати новий засіб обліку або сплатити вартість його демонтажу, ремонту та встановлення.

При цьому для юридичних осіб Виробник розраховує витрату води відповідно до п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць, а для фізичних осіб - Виробник розраховує витрату води по нормативам (нормам) споживання.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на вузлі обліку, де його встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або представником Виробника, має право лише представник Виробника або Споживач з письмового дозволу Виробника.

У разі самовільних дій Cпоживач (юридична особа) сплачує витрату води згідно з п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць, фізична особа – сплачує штраф, що дорівнює середньомісячному споживанню за попередні три місяці водоспоживання помноженому на коефіцієнт три.

 

5.24. У випадку, коли витрати води у Cпоживача знизилися або збільшилися та за розрахунками Виробника не відповідають технічним характеристикам встановленого засобу обліку тощо, Споживач повинен переобладнати вузол обліку із монтажем на ньому засобу обліку відповідно до технічних умов, отриманих у Виробника.

Після отримання технічних умов Cпоживач звертається до проектної організації, яка на основі виданих технічних умов розробляє проект переобладнання вузла обліку та обов'язково погоджує його у Виробника. На підставі погодженого проекту Cпоживач організовує проведення монтажних робіт з переобладнання вузла обліку. Після закінчення монтажних робіт Cпоживач повинен звернутися до Виробника із заявою про прийняття вузлу обліку води в експлуатацію.

 

5.25. Зняття показів засобів обліку здійснюється представником Виробника у присутності Споживача, який повинен забезпечити представникові Виробника безперешкодний та безпечний доступ до вузла обліку, або самим Споживачем за обов’язкової згоди Виробника шляхом передачі показань засобів обліку особисто або в телефонному режимі.

Виробник має право перевіряти правильність зняття Споживачем показів засобів обліку води та надання ним відомостей про обсяги і показники якості скинутих стічних вод. Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими Споживачем відомостями, Виробник проводить перерахунок кількості поданої питної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжностей згідно з показами засобів обліку.

Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо Виробником не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу або пошкодження пломб. Порядок та терміни зняття показів засобів обліку визначаються відповідно до діючого законодавства, цих правил або договору.

 

5.26. При знятті показів засобів обліку представник Виробника має право перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні Споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі Споживача.

 

5.27. Розрахунки за спожиту воду згідно з показами засобів обліку здійснюються з моменту опломбування їх з'єднувальних частин до вузла обліку представником Виробника. Виробник має право враховувати при розрахунках за відпущену питну воду і за приймання стічних вод покази тільки тих засобів обліку, які зареєстровані у Виробника і робота яких ним контролюється.

 

5.28. Якщо вести облік води за засобом обліку неможливо з причин, що не залежать від Споживача (зняття засобу обліку Виробником, корозія циферблата (запотівання), припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці облікового водоспоживання коли засіб обліку був в робочому стані.

У разі тривалості роботи засобів обліку менше 2-х місяців, кількість води визначається за період роботи засобів обліку не менше 15 днів.

 

5.29. У разі відсутності засобів обліку води у Споживачів, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку, Виробник має право встановлювати на вводах контрольні засоби обліку. Ці роботи також можуть бути виконані за обґрунтованою вимогою Споживача. Дообладнання або монтаж вузлів обліку для встановлення контрольних засобів обліку виконується за рахунок зацікавленої сторони.

Споживачі зобов'язані один раз на квартал, а Споживачі – фізичні особи – один раз на півріччя, подавати Виробнику довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі Споживача, про поливальну площу, в тому числі зелених насаджень, кількість автомобілів, худоби, птиці тощо.

Споживачі, що мають приватне підсобне господарство, зобов'язані подавати Виробнику також дані про наявність свійських тварин та птиці для розрахунків за воду за нормативами, затвердженими відповідними органами в передбаченому діючим законодавством порядку.

Виробник має право періодично перевіряти дані про чисельність водокористувачів, що споживають воду з мережі Споживача, водорозбірної колонки та поливальну площу.

Якщо Споживач надає недостовірні відомості про кількість та склад водоспоживачів або якщо під час перевірки контрольним засобом обліку буде виявлено, що витрата води перевищує розрахункові дані, подані Споживачем, Виробник має право провести перерахунок за час від дня подання останніх даних в межах строку позовної давності.

Якщо Споживач не надав дані в установлений строк або надав недостовірні відомості про витрати води, необхідні для ведення розрахунків при безобліковому користуванні, Виробник проводить нарахування по середньомісячному споживанню за попередні три місяці або нормативному водоспоживанню від дня виписки останнього рахунку до дня одержання відповідних даних від Споживача.

Виробник має право провести перерахунок  водокористування за період, протягом якого Споживач, який має засіб обліку, не подає Виробнику дані про поливальну площу, орендарів та інших водокористувачів, що одержують воду через його мережу та розраховуються за водокористування із Споживачем. У цьому випадку Виробник має право визначити витрати води за встановленими ним даними.

 

5.30. Робота контрольних засобів обліку повинна тривати не менше 15 днів. Якщо контрольний засіб обліку виявить неточність роботи засобів обліку, що перевіряються, останні підлягають ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку, при цьому Виробник має право провести перерахунок Споживачеві за водокористування за попередні два місяці.

Витрати води Споживачами фізичними особами, що не мають засобів обліку можуть визначатися за нормативними розрахунками водоспоживання та водовідведення, а юридичними особами за згодою Виробника на встановлений Виробником строк.

Населення, що користується водою з водорозбірних колонок, незалежно від відстані від місця проживання до колонки, сплачує вартість води Виробнику згідно з нормами водоспоживання. Громадяни можуть бути звільнені від плати за користування водою з водорозборів, якщо буде виявлено, що вони користуються водою з іншого джерела, придатність якого для пиття визначена СЕС і Виробником. У разі непридатності місцевого джерела для пиття населення від плати за користування водою з водопроводу не звільняється.

Водокористування з вуличних водорозборів не за прямим призначенням є самовільним. Витрата води в таких випадках визначається по середньодобовому нормативному споживанню за два розрахункові місяці водоспоживання за час самовільного користування водою.

 

5.31. В окремих випадках для юридичних осіб (сезонне водоспоживання, незначні витрати води, недоцільність встановлення засобів обліку) розрахунок витрат води Споживачами, за узгодженням з Виробником, виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими відповідними органами в передбаченому діючим законодавством порядку, - за кількістю календарних днів, протягом яких проводилося водопостачання цих Споживачів. У виняткових випадках для нововведених в дію об'єктів, коли засоби обліку ще не встановлені, за погодженням з Виробником, дозволяється визначати витрати води за даними проекту протягом 6 місяців.

 

5.32. Забороняється штучно впливати на роботу засобів обліку. Якщо Виробником буде виявлено, що такі дії мали місце, кількість використаної води визначається Споживачу по середньодобовому обліковоому споживанню за попередні два розрахункові місяці водоспоживання від дня виписки останнього рахунка до дня виявлення Виробником штучного втручання в роботу засобу обліку.

 

5.33. Покази засобів обліку є підставою для розрахунків Субспоживача з основним Споживачем. Взаємні претензії Споживача і Субспоживача Виробником не розглядаються.

 

5.34. Виробник може вести розрахунки за воду безпосередньо з будь-яким Субспоживачем, якщо вважатиме це за необхідне.

 

5.35. Повірка засобів обліку Субспоживача здійснюється згідно з п. 5.5 цих Правил, а також на вимогу основних Споживачів і Субспоживачів.

 

5.36. Засоби обліку Субспоживача встановлюються з дотриманням тих самих правил і норм, які визначені для засобів обліку Споживача.

 

5.37. Споживачі й Субспоживачі несуть однакову відповідальність за порушення цих Правил.

 

5.38. Споживач, який виконує промивання внутрішньобудинкових мереж, повинен погодити з Виробником схему обладнання та місце розташування вузла обліку, тип, діаметр засобу обліку води і до початку промивання викликати представника Виробника для приймання вузла обліку та встановлення у разі необхідності пломб для запобігання безобліковим витратам води.

 

5.39. Метод визначення кількості стічних вод визначається Виробником відповідно до діючого законодавства.

 

5.40. У разі коли питна вода входить до складу продукції Споживачів і згодом не потрапляє до централізованих мереж водовідведення, оплата за скидання стоків визначається за різницею обсягу води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і обсягу води, що увійшла до складу продукції.

 

5.41. Споживачі, що мають власні водозабори і скидають стічні води до мереж централізованого водовідведення при відсутності засобів обліку стічних вод, подають Виробнику дані про об'єм та показники якості стічних вод щомісяця відповідно до умов договору.

Виробник має право під час обстеження на місці перевіряти подані Споживачем дані про кількість та якість стічних вод, що скидаються до централізованих мереж водовідведення.

Якщо Споживач, який має власні водозабори, у визначений строк не надав дані про кількість стічних вод, скинутих ним до комунальної каналізації за минулий місяць, або надав недостовірні дані про їх кількість, Виробник має право здійснювати розрахунок оплати за пропускання стічних вод за даними, які він має, або за пропускною здатністю відповідного колектора Споживача. При цьому Виробник має право зробити перерахунок за період подання Споживачем недостовірних даних, але не більше як за рік.

 

5.42. Кількість стічних вод, що надходять до комунальної каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показами засобів обліку, а в разі відсутності останніх - за чинними нормами водоспоживання.

 

5.43. У разі виявлення самовільного й безоблікового скидання стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за скидання стоків здійснюється за максимальною продуктивністю насосного обладнання за годину при його роботі протягом 24 годин на добу від дня початку скидання стоків до дня виявлення. Якщо день початку скидання не встановлено, розрахунки здійснюються за один місяць.

 

5.44. Вода, що використовується для поливання вулиць та зелених насаджень, городів, заповнення водойм та заливання ковзанок, при розрахунках за пропускання стічних вод не враховується.

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

ЗА ВІДПУЩЕНУ ПИТНУ ВОДУ З МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

ТА ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЮ

 

6.1. Розрахунки за послуги з водопостачання та водовідведення здійснюються зі Споживачами як правило, один раз на місяць. Виробник має право вести розрахунки в порядку попередньої оплати, суму якої Виробник визначає за об'ємами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці, з остаточним розрахунком по закінченні місяця або планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з остаточним розрахунком по закінченні місяця.

 

6.2. Суб’єкти господарювання, у яких теплові пункти (котельні) перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію тощо, здійснюють розрахунки Виробником за весь обсяг питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання та інші потреби, а також розраховуються за власний обсяг водовідведення.

Обсяги питної води, поданої до теплових пунктів (котелень), фіксуються засобами обліку.

Обсяг гарячого водопостачання, використаний Споживачем, враховується в загальному обсязі стічних вод Споживача і оплачується ним в порядку, обумовленому договором.

Виробник має право, якщо вважатиме це за необхідне, здійснювати нарахування за обсяги питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання, безпосередньо юридичним або фізичним особам, крім мешканців багатоквартирних жилих будинків, які використовують гарячу воду.

 

6.3. Виробник проводить розрахунки за питну воду і за скид стічних вод зі Споживачами-громадянами, що володіють жилими будинками на праві приватної власності та які мають водопровідний ввід до своїх будівель або які користуються водою з вуличних водорозбірних колонок, шляхом подання Виробником рахунків (квитанцій), виписаних на підставі показів засобів обліку або чинних норм споживання, або в інші способи, передбачені цими Правилами.

Такі Споживачі зобов'язані на вимогу Виробника надавати сплачені рахунки за останні три роки, проектну документацію на влаштування вводу, технічні паспорти на жилі будинки тощо.

Квитанцію про оплату послуг з водопостачання та водовідведення необхідно зберігати впродовж трьох років.

Строки та порядок проведення розрахунків, а також порядок подання Виробнику необхідних документів можуть визначатися договором.

У разі зміни ступеня благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води Споживачі - фізичні особи, зобов'язані у місячний строк з моменту виникнення змін з'явитися до Виробника для перевірки оплачених рахунків, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового рахунку.

При цьому Споживачі - фізичні особи повинні подати підтверджуючі документи (технічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід, довідки, передбачені чинним законодавством тощо).

Споживачі - фізичні особи, що почали займатися підприємницькою діяльністю та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні, зобов'язані у місячний строк з початку діяльності з'явитися до Виробника з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, у необхідних випадках з дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового (додаткового) рахунку.

Якщо Споживачі - фізичні особи несвоєчасно з'явилися до Виробника для оформлення зменшення об'єму спожитої води внаслідок зменшення кількості мешканців, зменшення поливної площі, площі теплиць тощо, Виробник уточнює та вносить зміни до рахунків лише з початку поточного місяця. За попередній період перерахунок не проводиться.

 

6.4. Рахунки, інші платіжні документи надаються Споживачам будь-якими засобами, які обумовлені договором або передбаченими діючим законодавством та забезпечують своєчасність їх надходження. При запровадженні автоматизованих систем рахунки Споживачам можуть не виписуватися. Споживачі мають право здійснювати розрахунки як попередньою оплатою суми, яку Виробник визначає за обсягами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці з наступним коригуванням по закінченню місяця, так і планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з наступним коригуванням по закінченню місяця, або за показами засобів обліку. Також Виробник має право пред’явити до оплати платіжні документи за декілька місяців (розрахункових періодів) одночасно.

 

6.5. Рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті Споживачами у триденний строк після їх подачі Виробником, якщо інший строк не передбачений договором.

У випадках пред'явлення Виробником в банк платіжних документів без виписки рахунків, строк оплати відраховується з наступного дня після подання в банк цих документів.

Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку або пред'явлення в банк платіжних документів.

У випадку встановлення Виробником Споживачу конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку.

Вихідні і святкові дні не враховуються при визначенні строків сплати за спожиті послуги.

 

6.6. У разі запланованих змін у діяльності Споживачів, якщо вони ведуть до зміни об’ємів споживання питної води та скиду стічних вод, Споживачі в місячний строк до моменту виникнення змін надають Виробнику заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у договір.

 

6.7. Рахунки Споживачам за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення виписуються Виробником. Якщо Субспоживач має договірні відносини з Виробником, він розраховується з останнім за питну воду та скидання стічних вод. Розподіл суми рахунка, виписаного Споживачу, між Субспоживачами, які не мають договірних відносин з Виробником, здійснюється Споживачем самостійно.

 

6.8. Розрахунки Споживачів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками Виробника забороняються. Посадові особи Виробника, які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

6.9. Споживачі, що передають об'єкт на баланс новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це Виробника та надати документи, що підтверджують таку передачу.

Новий власник також у семиденний строк після прийняття об'єкта на свій баланс письмово повідомляє Виробника про прийняття на себе зобов'язання щодо водокористування і водовідведення та оформлення договору згідно з цими Правилами.

При передачі об'єкта від одного власника до іншого питання про заборгованість за послуги з водопостачання та водовідведення вирішується відповідно до чинного законодавства України.

 

6.10. Виробник має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об'єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.

 

6.11. Оплата робіт із припинення (обмеження) відпущення Споживачу питної води та приймання від нього стічних вод, пов’язаних із порушенням Споживачем умов договору, даних Правил, діючого законодавства, та наступного підключення до мережі здійснюється Споживачем додатково згідно з калькуляцією витрат Виробника.

 

6.12. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, зриву пломб, перевищення встановленого договірного обсягу води, пошкодження приладів та ліній тощо) розраховуються згідно з цими Правилами на підставі чинних тарифів.

 

6.13. Представник Виробника має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого Споживача, засобів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання тощо та складати акти за результатами цих обстежень. У разі виявлення представником Виробника порушень вимог цих Правил складається акт, в якому фіксуються виявлені порушення і встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється за підписами представника Виробника та представника Споживача, що обстежується. Якщо останній відмовляється підписати акт, він підписується представником Виробника, і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов'язковим для виконання у вказані в ньому терміни, а також підставою для розрахунків за водокористування згідно з п. 6.15 цих Правил.

 

6.14. Вартість води, що використовується Споживачем на поливання прибудинкових територій, прибирання загальних вбиралень у дворах тощо, оплачується Субспоживачами основному Споживачу відповідно до узгоджених між ними пропорцій кількості використаної на зазначені цілі води.

 

6.15. 6.15. У разі безоблікового з вини Споживача (крім фізичних осіб – громадян) та самовільного водоспоживання Виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу, а для фізичних осіб – громадян розрахунок витрат води проводиться згідно з нормами водоспоживання.

 

6.16. Розрахунковий період при безобліковому з вини Споживача та самовільному водоспоживанні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового та самовільного водоспоживання виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

 

6.17. Оплата Споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з місцевими Правилами приймання та/або іншими нормативно-правовими актами.

 

6.18. Весь обсяг стічних вод (за розрахунковий період) може визначатися як такий, що перевищує договірний, і плата за його скидання встановлюється в п'ятикратному розмірі тарифу за водовідведення у таких випадках:

 - незабезпечення Споживачем доступу до контрольного колодязю для відбору проб упродовж двох тижнів;

 - відсутності у Споживача Умов на скид чи закінчення строку його дії;

 - відмови або затримки укладання з Виробником договору на послуги з постачання питної води та приймання стічних вод;

 - затримки з оформленням перепустки представнику Виробника на територію Споживача (понад 30 хв з моменту прибуття для виконання службових обов'язків), відмови Споживача виділити представника для відбору проби або неможливості відібрати пробу стічних вод у визначеному контрольному колодязі Споживача.

 

 

7. ВИТОКИ ВОДИ

 

7.1. Споживач зобов'язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних засобів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води, в разі його виникнення або виявлення, витік води повинен бути негайно ліквідований Споживачем.

 

7.2. Виробник разом зі Споживачем здійснює вибірковий контроль технічного стану внутрішньої водопровідної мережі та арматури, визначає величину витоку, про що складається акт. За внутрішньобудинкові витоки Виробник відповідальності не несе.

 

7.3. За збитки, заподіяні в результаті пошкодження водопровідної мережі, що не перебуває на балансі Виробника, відповідальність несе її власник або замовник її будівництва.

 

7.4. Споживач зобов'язаний використовувати питну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають нераціональні витрати води.

 

7.5. Споживач не має права збільшувати витрати води понад встановлених норм та затверджений договірний обсяг води та стічних вод.

У разі збільшення понад встановлених норм та затверджений договірний обсяг води та стічних вод, Споживачі сплачують обсяги спожитих послуг з водопостачання у п'ятикратному розмірі чинних тарифів.

 

7.6. При виявленні представником Виробника витоку води в мережах Споживача внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли засіб обліку на вводі відсутній або не працює з вини Споживача, Виробник виконує розрахунок витрат води згідно з п. 6.15 цих Правил. Наявність витоку оформлюється актом відповідно до п. 6.13 цих Правил.

 

7.7. Житлово-експлуатаційні організації не мають права відносити на рахунок мешканців будинків вартість нераціонального використання, витрат питної води або витоків води, що мали місце з провини житлово-експлуатаційних організацій, навіть якщо вони фіксуються засобом обліку, а також повну вартість води, кількість якої визначено відповідно до 6.15 цих Правил. Вартість витраченої води відноситься на рахунок житлово-експлуатаційної організації, а плата за воду мешканцям нараховується за середніми показами засобів обліку, але не більше вартості води, визначеної за нормами водоспоживання, затвердженими у відповідному порядку.

 

7.8. У разі самовільного приєднання до комунального водопроводу, коли водокористувач не оформлений як Споживач або не одержав дозволу від Виробника, витрата води визначається згідно з п. 6.15 цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу або безоблікового користування визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою становить один місяць.

 

7.9. Витрати за воду, яка була використана на промивання й дезінфекцію мереж і споруд після усунень аварій, а також втрати води на новозбудованих водопровідних мережах і спорудах, які виникли в результаті браку будівництва в період гарантійного строку протягом одного року від дня їх прийняття в експлуатацію, відносяться на рахунок організації, що здійснювала будівництво.

 

7.10. Використання питної води з комунального водопроводу для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи обігового водопостачання.

 

7.11. У разі, коли Субспоживачі користуються водою Споживача, забезпечення справного стану внутрішньої водопровідної мережі покладається на Споживача та Субспоживача. При цьому Виробник контролює раціональне водоспоживання Споживачем й Субспоживачем. При невиконанні вчасно вимог Виробника до Споживача та Субспоживача вживаються заходи відповідно до вимог цих Правил.

 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ ТА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

8.1. Виробник має право тимчасово припинити (обмежити) подачу води Споживачам та приймання стічних вод від них без попередження у разі:

  8.1.1. припинення подачі електроенергії Виробнику;

  8.1.2. необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

  8.1.3. стихійного лиха;

  8.1.4. аварій на зовнішніх мережах водопостачання та водовідведення, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

  8.1.5. пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі водопостачання (що перебуває на балансі Споживача), які призводять до витоку води;

  8.1.6. у разі необхідності промивання водоводів внаслідок погіршення якості води або для його запобігання.

 

8.2. У разі необхідності припинення подачі води та приймання стічних вод у зв’язку з проведенням планового ремонту мереж водопостачання Виробник зобов’язаний повідомити Споживачів за добу, якщо ремонт триває до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин. У разі припинення подачі води та приймання стічних вод більш як на добу Виробник зобов’язаний забезпечити доставку води населенню автотранспортом.

 

8.3. Виробник має право, завчасно попередивши Споживача, припинити йому подачу води та приймання стічних вод у разі:

  8.3.1. різкого погіршення якості води в джерелі питного водопостачання;

  8.3.2. аварійного або незадовільного технічного стану мереж водопостачання та водовідведення, пристроїв, споруд, які перебувають на балансі або в оперативному управлінні Споживачів, невиконання Споживачами вимог Виробника щодо усунення порушень технічної експлуатації, виявлених Виробником;

  8.3.3. відмови Споживача у користуванні водою або каналізацією Субспоживачем, який приєднаний до мереж Споживача відповідно до вимог цих Правил, а також відмови Споживача Субспоживачу, який має дозвіл Виробника на приєднання, у приєднанні до водопровідних або каналізаційних мереж Споживача;

  8.3.4. невиконання Споживачем умов договору, порушення термінів внесення плати за надані послуги з водопостачання та водовідведення;

  8.3.5. недопуску Споживачем представника Виробника до засобів обліку води або стоків, пристроїв на мережі водопостачання або водовідведення, споруд локального очищення стічних вод, а також ненадання відомостей, потрібних для розрахунку обсягів води, що витрачається (для Споживачів, що не мають засобів обліку: кількість мешканців, орендарів, наявність свійських тварин, худоби тощо або обсягів стічних вод);

  8.3.6. самовільного приєднання до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення;

  8.3.7. заяви Споживача про припинення користування водопостачанням або водовідведенням, якщо воно не вплине на водопостачання або водовідведення інших Споживачів (Субспоживачів);

  8.3.8. недопуску Споживачем представника Виробника для регулювання подачі води та опломбування запірно-регулюючій арматури у тих випадках, коли Споживачем перевищені встановлені йому договірні обсяги води, в тому числі для накладання пломб на запірно-регулюючу арматуру внутрішньої мережі водопостачання Споживача;

  8.3.9. недотримання Споживачами визначеного Виробником режиму водоспоживання, водовідведення та встановлених зон санітарної охорони споруд та мереж Виробника;

  8.3.10. невиконання вимог Виробника щодо встановлення нових або переобладнання діючих вузлів обліку у Споживачів або Субспоживачів для забезпечення якісного (належного) обліку води;

  8.3.11. самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих Виробником, без попередження та згоди Виробника, за винятком потреби гасіння пожежі;

  8.3.12. проведення Виробником планово-попереджувальних, інших ремонтних робіт на мережах водопостачання та водовідведення і пристроях, а також робіт з приєднання нових Споживачів;

  8.3.13. відмови Споживача укласти договір з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі, прийняти рахунок чи платіжний документ за ці послуги, неусунення причин, які перешкоджають зніманню показів засобів обліку в строк, встановлений Виробником;

  8.3.14 відмови або зволікання понад встановлений Виробником термін виконання виданих Виробником технічних умов;

  8.3.15 виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

  8.3.16 невиконання у встановлений термін заходів щодо доведення якості стічних вод до ДК;

  8.3.17 невиконання Споживачем вимог Виробника щодо попереднього очищення стічних вод, утилізації осадів із споруд попереднього очищення або будівництва усереднювачів;

  8.3.18 несплати підвищеного тарифу, виставленого згідно з п. 6.18 цих Правил, протягом календарного місяця з моменту отримання рахунка;

  8.3.19 в разі підключення (приєднання) Споживачем Субспоживача без дозволу Виробника або в разі підключення з дозволу Виробника, але без дотримання параметру тиску визначеного п. 2.26 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Виробник має право припинити подачу питної води та приймання стоків не менш як за одну добу після попередження, у випадку, зазначеному у підпункті 8.3.1 цього пункту Правил, у випадках, зазначених у підпунктах 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 цього пункту Правил, – не менш як за дві доби після попередження, а у випадках, зазначених в інших підпунктах цього пункту Правил, – за 5 діб.

Витрати Виробника на проведення робіт по тимчасовому припиненню (обмеженню) подачі води Споживачам та приймання стічних вод від них, передбаченими п. 8.3. Правил, покладаються на Споживача.

 

8.4. У випадку, коли Виробник відключив Споживача від міської водопровідної та/або каналізаційної мережі згідно з п. 8.3 цих Правил, а Споживач самовільно відновив подачу води та скидання стічних вод, Виробник розраховує витрати води Споживача згідно з п. 6.15 цих Правил з дня відключення Виробником Споживача до дня припинення самовільного водоспоживання та водовідведення Споживача.

 

8.5. Виробник має право припинити подачу води Субспоживачеві та приймання стічних вод у разі його відмови виконати умови, зазначені у п. 2.9 цих Правил, через 5 діб після попередження про припинення подачі води та приймання стічних вод.

 

8.6. У разі припинення (тимчасово або постійно) користування водопостачанням та водовідведенням Споживач (Субспоживач) зобов’язаний не пізніше ніж за 10 діб письмово повідомити Виробника про дату припинення користування його послугами та надати можливість Виробнику опломбувати засувки на трубопроводі у закритому стані. Строк припинення користування водопостачанням та водовідведенням вираховується з моменту встановлення пломб.

 

8.7. У випадках виникнення аварійних ситуацій або несправності на водопровідному вводі чи мережі внутрішнього водопостачання, що перебуває на балансі Споживача, Виробник не несе відповідальності за його водозабезпечення.

 

8.8. У разі припинення подачі води окремими дільницями мережі Виробник повинен повідомляти про це органи пожежної охорони.

 

 

 

9. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ

 

9.1. При виявленні пошкоджень на водопровідних мережах, які знаходяться на балансі Споживача, останній повинен повідомити про це Виробника.

 

9.2. При виявленні пошкодження на мережах Споживача, Виробник вживає такі заходи:

 - відключає Споживача від мереж водопостачання згідно п. 8.3 цих Правил;

 - надає Споживачу вимоги щодо необхідності виконання ремонтних робіт.

 

9.3. Споживач має право виконувати ремонтні роботи на водопровідних мережах лише за допомогою організацій, які мають відповідні ліцензії.

 

9.4. Після виконання ремонтних робіт Споживач повинен надати Виробнику акт технічного приймання водопроводу після капітального ремонту.

 

 

10. РЕГУЛЮВАННЯ ВІЛЬНИХ ТИСКІВ

 

10.1. При недостатньому тискові (у разі недостатнього вільного напору води) в комунальній водопровідній мережі для постачання (забезпечення) водою квартир на верхніх поверхах багатоквартирних будинків за проектами, узгодженими з Виробником, передбачається встановлення насосів для підвищення тиску води, а при постійному надмірному тискові (вільному напорі) понад 10 метрів водяного стовпа – регуляторів тиску «після себе».

Насосні станції підкачування та регулятори тиску, розміщені всередині житлових будинків, перебувають на балансі Споживача і ним експлуатуються незалежно від відомчої належності.

Окремо розміщені насосні станції для підкачування холодної води перебувають на балансі виконавця житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території і ним експлуатуються.

Насосне обладнання для підкачування холодної води та регулятори тиску, встановлені в котельнях, теплових пунктах і прибудовах до них, які перебувають на балансі юридичних осіб, експлуатуються ними. Виконавці житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території відшкодовують їм витрати на експлуатацію насосного обладнання відповідно до укладених договорів.

Витрати на експлуатацію насосного обладнання включаються до складу квартирної плати відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529.

 

10.2. Відповідальність за роботу насосних станцій для підкачування холодної води і регулювання тиску на них несуть ті організації, у яких ці насосні станції перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію тощо, і які їх експлуатують.

 

10.3. Після насоса-підвищувача тиску обов’язковим є встановлення засувки (вентиля), зворотного клапану та, у разі необхідності, регулятора тиску «після себе», а на обвідній лінії насоса – зворотного клапану.

 

 

11. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ

 

11.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати чинним будівельним нормам.

 

11.2. Кожний проект внутрішнього водопроводу, що має протипожежні пристрої, до погодження з Виробником має бути затверджений органами пожежної охорони в частині розміщення пожежних гідрантів, кількості одночасно діючих пожежних струменів, витрати води кожним струменем, його висоти тощо.

 

11.3. За наявності на вузлі обліку Споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником Виробника в закритому стані. За цілісність пломби відповідальність несе Споживач. З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування Виробник також має право ставити пломби на пожежні гідранти та крани, розташовані на мережі Споживача.

 

11.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мережі Споживача за водомірним вузлом.

 

11.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

 

11.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник Виробника виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 6.15 цих Правил від дня початку користування водою до дня його виявлення. Якщо день самовільного користування не встановлено, розрахунок здійснюється за останній поточний місяць.

 

11.7. Без узгодження з Виробником Споживач не має права знімати пломбу.

 

11.8. Зривання пломб із запірної арматури може здійснюватися без попереднього повідомлення Виробника лише при гасінні пожежі.

Після закінчення гасіння пожежі протягом доби Споживач зобов'язаний надати Виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування запірної арматури.

 

11.9. Якщо пломба із запірної арматури зірвана з вини Споживача (крім випадків, зазначених у пп. 11.7 і 11.8 цих Правил), розрахунок за воду здійснюється згідно з пунктом 6.15 цих Правил за період від дня виписування останнього рахунку до дня виявлення представником Виробника відсутності або порушення цілісності пломби, але не більше як за один місяць. Факт зриву пломби оформляється відповідним актом.

 

11.10. Витрата води на гасіння пожежі визначається відповідно до оформленого акта із зазначенням часу користування водою, який складається за участю представників органів пожежної охорони, Споживача та Виробника.

 

11.11. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів комунального водопроводу дозволяється лише службовому персоналові органів пожежної охорони та Виробнику.

Виробник у виняткових випадках може дозволити Споживачу користуватися водою з пожежних гідрантів за узгодженням з органами пожежної охорони і з оплатою витраченої води за діючими тарифами згідно з пропускною здатністю труб приєднання пожежних гідрантів до комунального водопроводу при швидкості руху води 2,0 м/с.

 

11.13. Ремонт і утримання в справному стані пожежних систем, розміщених на мережі Споживача, здійснюється його власними силами і коштами.

 

11.14. Поливання вулиць, майданів та зелених насаджень з пожежних гідрантів забороняється.

 

 

12. ВУЛИЧНІ ВОДОРОЗБОРИ

 

12.1. Вуличні водорозбори (колонки) призначені для колективного водокористування. Місце їх встановлення визначається за пропозицією органів місцевого самоврядування та за погодженням Виробника.

На водопровідних лініях, що будуються, вуличні водорозбори повинні встановлюватися за проектом.

 

12.2. Не дозволяється біля водорозбору прати білизну, мити автомашини, вози, посуд, домашніх тварин, приєднувати до водорозбірних колонок труби й шланги, а також чинити інші дії, що суперечать санітарним вимогам.

 

12.3. Експлуатація та ремонт водорозборів здійснюється Виробником або Споживачами, на балансі яких перебувають ці водорозбори, і які зобов'язані:

  12.3.1. стежити за станом водорозборів, цілісністю їх частин, дотримуватися санітарних вимог;

  12.3.2.  не допускати безцільного розлиття води, утворення калюж та намерзлого льоду;

  12.3.3. зберігати непошкодженими водостоки та підступи до водорозборів;

  12.3.4. виконувати дезінфекцію і фарбування водорозбору в термін, визначений договором.

 

12.4. Споживач, на балансі якого перебуває водорозбір (колонка) колективного користування, в окремих випадках повинен надавати можливість користуватися ним населенню, яке проживає поблизу цього водорозбору. При цьому Виробник проводить нарахування за спожиту воду власнику водорозбору і претензії по взаєморозрахункам власника водорозбору з водокористувачами Виробник не розглядає.

 

 

13. СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВІДГАЛУЖЕНЬ ВІД ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

 

13.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж Виробника прокладаються згідно з технічними умовами. Доцільність встановлення засобів обліку на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку Виробником. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок Споживачів і на баланс Виробника не передаються. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об'єкта за постійною схемою.

 

13.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом видаються на один рік (сезон) за наявності у Замовника технічних умов на водопостачання та водовідведення для проектування об’єкта будівництва (реконструкції).

 

13.3. Для тимчасового водопостачання будмайданчиків, садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо, як правило, використовуються комунальні водопроводи, а також мережі Споживачів з приєднанням за засобами обліку та іншими запірними пристроями у будь-якій точці, але з обов'язковим урахуванням вимог п. 13.4 цих Правил.

Якщо приєднання до мережі здійснено з дозволу Виробника перед засобом обліку, то на відгалуженні слід встановлювати окремий засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку витрати води обчислюються за пропускною здатністю цього відгалуження або за чинними нормами водоспоживання. Порядок визначення обсягів спожитої води визначає Виробник.

Розрахунки за користування водою у разі тимчасового приєднання до водопроводів сусідніх Споживачів проводяться відповідно до рішення Виробника безпосередньо з ним або з основним Споживачем.

 

13.4. Приєднувати тимчасові водопровідні лінії до колодязів з водорозбірними колонками, пожежними гідрантами та засобами обліку не дозволяється.

 

13.5. Поливання та миття вулиць, майданів питною водою, як правило, забороняється, окрім випадків, передбачених рішенням органу місцевого самоврядування та/або іншого органу влади. У цьому разі зазначається час поливу й місце встановлення спеціальних поливальних пристроїв або пунктів забору води, які будуються Споживачем згідно з проектом, погодженим Виробником.

 

13.6. Водопровідні лінії, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до комунального водопроводу перед засобом обліку і за ним.

 

13.7. Забороняється встановлювати тимчасові водопроводи для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

 

13.8. У випадках влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, котрі можуть використовуватися для гасіння пожеж, Споживач повинен викликати для пломбування представника Виробника та повідомити про це органи пожежної охорони.

 

 

14. ДВОРОВІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНІ З'ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ 

 

14.1. Для приймання стічних вод з внутрішньої каналізаційної мережі використовуються дворові каналізаційні мережі, а для випуску їх у вуличну каналізаційну мережу – каналізаційні внітрішньоквартальні мережі водовідведення.

 

14.2. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі водовідведення та дворові каналізаційні мережі споруджуються Споживачами за власний рахунок.

 

14.3. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі та дворові мережі водовідведення місцевих житлово-експлуатаційних організацій, а також житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, після їх будівництва безкоштовно передаються в установленому порядку на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації.

 

 

15. МІСЦЕВІ СТАНЦІЇ ПЕРЕКАЧУВАННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

15.1. При неможливості випуску стічних вод з території Споживача у вуличну каналізаційну мережу самопливом застосовуються місцеві станції перекачування стічних вод. Для їх спорудження Споживачі мають звернутися до Виробника для одержання технічних умов на проектування та узгодження проекту. Розміщуються станції перекачування на території Споживача.

 

15.2. Станції перекачування стічних вод споруджуються відповідно до чинних державних будівельних норм. Місцеві станції перекачування стічних вод повинні бути обладнані засобами обліку кількості стічних вод та пристроями для відбору проб.

 

15.3. Місцеві станції перекачування стічних вод споруджуються в окремому приміщенні підземного або наземного типу залежно від глибини залягання каналізаційної мережі, територія якого має бути огороджена. Машинний зал, резервуар та грабельне приміщення, як правило, розміщують в одній споруді.

 

15.4. Станції перекачування, встановлені в житлових будинках та прибудованих до них будівлях, залишаються на балансі Споживача та ним обслуговуються.

 

15.5. Насосні станції повинні мати аварійні випуски згідно з чинними будівельними нормами, а також безперебійне електропостачання.

 

15.6. Витрати Споживачів на технічне обслуговування, а також експлуатацію насосного обладнання, розміщеного всередині житлових будинків, що знаходяться в комунальної власності, Виробником не відшкодовуються. Ці витрати включаються до складу квартирної плати відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529.

 

15.7. Будівництво, ремонт та обслуговування місцевих станцій перекачування стічних вод Споживачі здійснюють за власний рахунок.

 

15.8. Відповідальність за скидання стічних вод у централізовану систему водовідведення з перевищенням встановлених допустимих концентрацій несе Споживач, на балансі якого перебуває насосна станція, у тому числі і у випадках приймання стічних вод від Субспоживачів.

 

 

16. ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

 

16.1. Споживачі зобов’язані:

  16.1.1. Щомісяця проводити огляд внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення та каналізаційної з’єднувальної лінії, щоб запобігти їх засміченню;

  16.1.2. Не рідше як один раз на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання каналізаційної з’єднувальної лінії (дворової) і не рідше двох разів на рік – внутрішньобудинкової мережі водовідведення;

  16.1.3. Проводити за вимогою Виробника позапланове прочищення дворової мережі водовідведення, з’єднувальної каналізаційної лінії;

  16.1.4. Вчасно усувати засмічення внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення і каналізаційної з’єднувальної лінії.

  16.2. Споживачі несуть відповідальність за цілісність:

  16.2.1. Каналізаційного колектора або магістралі, що проходить по їх території;

  16.2.2. Пробок та пломб, установлених Виробником у колодязях дворової мережі водовідведення Споживача.

  16.3. У випадку, коли засмічення дворової каналізаційної мережі, що перебуває на балансі Споживача, загрожує нормальній роботі вуличної каналізаційної мережі або коли прочищення дворової каналізаційної мережі силами Споживача виконане незадовільно, Виробник може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами й засобами за рахунок Споживача, а в разі потреби, яку визначає Виробник, згідно з розділом 8 цих Правил, відключити її від комунальної каналізації. Споживач зобов’язаний оплатити роботи з прочищення дворової мережі та її ремонту внаслідок засмічення, виконані Виробником, відповідно до укладеного між ними договору та/або діючого законодавства.

 

 

17. РЕМОНТ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

 

17.1. Внутрішні водопровідні та каналізаційні мережі (включаючи випуски з будинків) перебувають на балансі Споживачів та ними експлуатуються (обслуговуються та ремонтуються).

 

17.2. Споживачі зобов'язані мати схеми або виконавчі креслення своїх водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання, розміщених як у землі, так і всередині будинків, із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних засобів, вузлів обліку та інших засобів і пристроїв. Споживачі, що не мають схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений з Виробником. Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгоджені з Виробником, один примірник яких знаходиться у Виробника.

 

17.3. Виробник здійснює контроль та має право давати рекомендації щодо дотримання правил технічної експлуатації та стану водопроводу й каналізації, що перебувають на балансі Споживача.

 

17.4. Споживачі зобов'язані без перешкод допускати представників Виробника, що мають при собі службове посвідчення, для огляду всіх водопровідних і каналізаційних споруд, сантехзасобів і пристроїв та надавати їм допомогу.

 

17.5. Споживач зобов'язаний вимагати службові посвідчення у Виробника та в осіб, які прибувають для виконання ремонтних робіт та робіт, пов'язаних з відключенням водопроводу й каналізації. У разі відсутності зазначених документів Споживач не повинен допускати виконання будь-яких робіт.

 

17.6. Відкривати крани на внутрішній водопровідній мережі для постійного протікання води на вилив забороняється.

 

17.7. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури обладнання і вузла обліку до роботи взимку є обов'язком Споживача.

 

17.8. До зимового періоду Споживач зобов’язаний з урахуванням пункту 9.3. цих Правил:

  17.8.1. ліквідувати всі явні та приховані витоки води;

  17.8.2. замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;

  17.8.3. відключити всі тимчасові водопровідні лінії, обладнані на літній період;

  17.8.4. захистити вузол обліку та підведені до засобів обліку труби від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показів засобів обліку;

  17.8.5. у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію, вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;

  17.8.6. забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових площадках, де прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;

  17.8.7. здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;

  17.8.8. забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;

  17.8.9. забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76 * ССБТ. Кольори сигнальні та знаки безпеки.

 

17.9. За непідготовленість внутрішнього водопроводу до зими, внаслідок чого сталося його замерзання, відповідальність несе Споживач.

У разі псування від морозу засобів обліку води, запірної арматури на водопровідному вводі відповідальність за витік води та заподіяні збитки несе Споживач відповідно до цих Правил.

 

 

18. ОХОРОНА ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

18.1. Санітарна охорона у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, об'єкти, зони санітарної охорони, встановлення їх меж та поясів особливого режиму, вплив потенційних джерел, забруднювачів, обмеження господарської та іншої діяльності на цих територіях здійснюються відповідно до Водного кодексу України, законів України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III, «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII, «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 193/96-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, та інших нормативно-правових актів, санітарних та будівельних норм.

 

18.2. Споживачі зобов'язані забезпечити охорону та цілісність систем водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі, (трубопроводів, споруд, засобів обліку, люків, колодязів, грубих грат, вказівних табличок, гідрантів тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищувати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

 

18.3. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води з колодязів, з-під землі тощо), балансоутримувач території  зобов'язаний негайно повідомити про це Виробника, вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади, забезпечення вільного проїзду аварійної та спеціальної техніки.

 

18.4. При використанні приміщень складів, підвалів для господарської діяльності:

  18.4.1. Споживач зобов'язаний у разі використання під склади приміщень, що знаходяться поблизу водопровідних магістралей, виконувати гідроізоляцію цих складів та усі роботи, передбачені нормативними документами;

  18.4.2. Споживач несе повну відповідальність за комплектність, збереження, дієздатність та нормальний технічний стан усіх відключаючих пристроїв, що запобігають підтопленню підвальних приміщень у разі аварій на водопровідних та каналізаційних мережах;

  18.4.3. У випадку підтоплення підвальних та інших приміщень, пов'язаного з відсутністю затворів, негерметичним закриттям ревізії, несправним технічним станом споруд та пристроїв, що перебувають на балансі Споживача, а також при невиконанні вимог, зазначених у підп. 18.4.1, 18.4.2 п. 18.4, п. 5.1 цих Правил, відповідальність за спричинені збитки несе Споживач незалежно від того була аварія на мережах Споживача чи Виробника.

 

18.5. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття на відстані ближче 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв, а також в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель, споруд, малих архітектурних форм та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого питного водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без представників Виробника; пошкоджувати, демонтувати чи викрадати люки та кришки колодязів; паркувати транспортні засоби на люках оглядових камер i  колодязів, а також в охоронних зонах водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

 

18.6. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов'язані негайно повідомити про це Виробника та здійснити всі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження.

Ліквідація пошкоджень виконується Виробником або особами, з вини яких сталося таке пошкодження, під технічним наглядом Виробника. Особи, з вини яких виникло пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення, зобов'язані сплатити Виробнику вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 6.15 цих Правил, а також відшкодувати Виробнику всі збитки, що спричинені цими пошкодженнями та ліквідацією їх наслідків.

 

18.7. У разі приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник Виробника.

 

18.8. Балансоутримувачі територій зобов'язані забезпечувати вільний проїзд та під'їзд аварійної та спеціальної техніки Виробника до мереж, споруд і пристроїв водопостачання та водовідведення для виконання аварійно-відновлювальних та планових технологічних робіт. Особи, з вини яких були створені перешкоди у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, забезпеченні нормальної експлуатації систем водопостачання та водовідведення, зобов’язані сплатити Виробнику вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 6.15 цих Правил, а також відшкодувати Виробнику всі пов’язані з цим збитки.

 

18.9. Якщо Споживачі або працівники Виробника виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідних та каналізаційних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень Виробника, вони повинні вжити заходів щодо заборони цих дій, а в разі необхідності - звернутися до правоохоронних органів.

 

18.10. У разі втрат води при аваріях на спорудах комунального водопроводу, що перебуває на балансі Виробника, матеріальні збитки відносяться на рахунок Виробника. При втратах води через невчасне прибуття або неприбуття представників служб, котрі викликались для ліквідації аварій, непродуктивні втрати (простій механізмів, оплата робочої сили, матеріальні збитки, заподіяні втратами води тощо) Виробник компенсує, пред'являючи претензії про відшкодування збитків тим підприємствам (службам), чиї представники з’явилися невчасно або не з'явилися.

 

18.11. Санітарно-захисні смуги та охоронні зони.

  18.11.1 Для забезпечення безпечної експлуатації мереж централізованого водопостачання та водовідведення вздовж них встановлюються охоронні зони таких розмірів:

  18.11.2. Вздовж водоводів діаметром до 1000 мм – завширшки не менш ніж 10 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в сухих ґрунтах;

  18.11.3. Вздовж водоводів діаметром 1000 мм і більше – завширшки не менш ніж 20 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в сухих ґрунтах;

  18.11.4. Вздовж водоводів незалежно від діаметру – завширшки не менш ніж 50 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в мокрих ґрунтах;

  18.11.5. Вздовж інших мереж централізованого водопостачання та водовідведення 5 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу.

На багатониткових водоводах санітарно-захисні смуги визначаються від крайніх водоводів з розміром, що встановлений для найбільшого діаметру серед всіх ниток.

 

18.12. Охоронні зони каналізаційних мереж і споруд.

  18.12.1. Санітарно-захисна зона для каналізаційних мереж і споруд встановлюється:

  18.12.2. Для споруд – згідно з п. 1.10 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

  18.12.3. Для мереж – згідно з таблицею 1 додатку 8.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

  18.12.4.  Для випусків стічних вод у водойми за визначенням СЕС та органів екології вниз та вверх по течії та в стоячій водоймі.

 

 

19. СИСТЕМА ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

19.1. Для охорони міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд зважаючи на їх стратегічне значення та потенційну небезпеку, здійснюються такі заходи:

  19.1.1. Установлення охоронних зон для діючих та тимчасово законсервованих об'єктів згідно з вимогами СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до проектних рішень, узгоджених з Виробником;

  19.1.2. Організація охорони систем водопостачання та водовідведення;

  19.1.3. Безперешкодне здійснення Виробником контролю за технічним станом та виконання планових і аварійно-відновлювальних робіт в охоронних зонах;

  19.1.4. Установлення обмежень на розміщення в охоронних зонах міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд будівель, споруд різного функціонального призначення, малих архітектурних форм, тимчасових споруд, комунікацій, а також на провадження господарської діяльності у цих зонах.

 

19.2. Система заходів у сфері правового режиму земель охоронних зон міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд включає:

  19.2.1. Ведення документації із землеустрою в охоронних зонах;

  19.2.2. Встановлення обмежень (обтяжень) для власників і користувачів земельних ділянок, по яких проходить охоронна зона водопровідних та каналізаційних мереж, відповідно до чинного законодавства України.

 

19.3. Документацією із землеустрою у сфері правового режиму земель охоронних зон є схеми землеустрою, техніко-економічні обґрунтування використання охоронних зон на землях адміністративно-територіальних утворень, інших землеволодінь і землекористувань, кадастрові плани, перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, матеріали земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок, інші відповідні документи.

 

19.4. Документацією із землеустрою повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання земель охоронних зон, провадження інших видів діяльності тощо.

 

19.5. Власники землі та землекористувачі, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання встановлених обмежень (обтяжень) у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.

Мінімально допустимі відстані від водопровідних та каналізаційних мереж до будинків, споруд та інших об’єктів встановлюються державними будівельними нормами та іншими нормативними актами, погодженими з зацікавленими організаціями.

В умовах існуючої забудови розміри охоронних зон водопровідних та каналізаційних мереж можуть зменшуватися за погодженням з органами санітарно-епідеміологічної служби – для водоводів, водопровідних, каналізаційних мереж з урахуванням розташування існуючих споруд, рельєфу місцевості тощо на підставі обґрунтування, поданого власником забудови та погодженого з Виробником і відповідними органами державного нагляду і контролю або поданого Виробником та погодженим з відповідними органами державного нагляду і контролю.

 

19.6. На використання власником або користувачем земельної ділянки або її частини в межах земель охоронної зони міських водопровідних та каналізаційних мереж і споруд можуть бути встановлені обтяження права на використання такої земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

19.7. Виробник з метою безпечної експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право:

  19.7.1. Облаштовувати під'їзні шляхи та пересуватися будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки до об'єктів водопостачання та водовiдведення для технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під'їздів, погодженими з власниками земель або землекористувачами та місцевими органами виконавчої влади;

  19.7.2. Копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон об'єктів водопровідних та каналізаційних мереж для перевірки технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об'єктів водопровідних та каналізаційних мереж з попереднiм повідомленням про це власників земель або землекористувачів.

 

19.8. У випадках виникнення аварій (аварійних ситуацій) або загрози їх виникнення для негайної їх локалізації, ліквідації можливих наслідків або відвернення їх загрози Виробник має право:

  19.8.1. Безперешкодно проїжджати до місця небезпечної події для виконання ремонтних і аварійно-відновнювальних робіт;

  19.8.2. Здійснювати облаштування ґрунтових амбарів та інших тимчасових споруд з подальшою їх засипкою та рекультивацією земель;

  19.8.3 Проводити земляні та інші роботи для негайної локалізації аварій, ліквідації наслідків або відвернення їх загрози без попереднього погодження з власниками земель або землекористувачами.

 

19.9. Виробник здійснює контроль і має право давати приписи щодо усунення порушень в зонах санітарної охорони водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

 

19.10. Виробник зобов'язаний:

  19.10.1. Для цілей, пов'язаних з безпечною експлуатацією водопровідних та каналізаційних мереж, запобігання негативній дії шкідливих факторів, без попереднього узгодження та отримання дозволів здійснювати перевірку технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж.

  19.10.2. Після закінчення планових або аварійних ремонтно-відновлювальних робіт привести земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан придатний для подальшого використання за призначенням.

 

19.11. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також правоохоронні органи у межах своєї компетенції повинні сприяти Виробнику в забезпеченні виконання вимог нормативно-правових актів при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах охоронних зон міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд, а також в роботі із збереження міських водопровідних та каналізаційних мереж, запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків.

 

 

20. ОБМЕЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНАХ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

20.1. До загальних обмежень, що діють в межах охоронних зон та поза її межами міських водопровідних, каналізаційних мереж i споруд, відноситься заборона:

  20.1.1. Пошкоджувати та розбирати об'єкти водопровідних та каналізаційних мереж.

  20.1.2. Розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, антикорозійні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають міські водопровідні та каналізаційні мережі i споруди від руйнування.

  20.1.3. Переміщувати та руйнувати знаки закріплення на водопровідних та каналізаційних мережах на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв'язку і лінійної телемеханіки мереж енергоживлення, інші складові трубопроводів.

  20.1.4.  Перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки Виробника шляхом перекриття лісових та польових доріг.

  20.1.5. Пошкоджувати чи демонтувати чи викрадати люки та кришки колодязів.

  20.1.6. Паркувати транспортнi засоби на люках оглядових камер i  колодязiв, а також в охоронних зонах міських водопровiдних та каналiзацiйних мереж і споруд

  20.1.7 Складати на міських водопровідних і каналізаційних мережах та пристроях різні матеріали й предмети, накопичувати сміття тощо.

  20.1.8.Споруджувати в охоронних зонах міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд будівлі  та встановлювати малi архітектурнi форми.

  20.1.9. Стороннім особам, крім працівників Виробника, виконувати роботи на комунальних міських водопровідних і каналізаційних мережах, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки.

 

 

21. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 

21.1. Юридичні особи і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу та каналізації, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної і кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства України.

 

21.2. Підприємства, що забруднюють стічними водами або відходами промислового та сільськогосподарського виробництва окремі свердловини або водозабори питної води, відшкодовують Виробнику збитки, що несе останній  при забрудненні водозаборів. При цьому підприємство сплачує Виробнику вартість об'єму води згідно з потужністю забрудненого водозабору з моменту виникнення забруднення до його усунення або будівництва нового водозабору.

 

21.3. Відповідальність за порушення законодавства несуть особи, винні у:

  21.3.1. Навмисному пошкодженні, руйнуванні та розкраданні обладнання водопровідних та каналізаційних мереж i споруд, а також у завданій навколишньому природному середовищу шкоди.

  21.3.2. Чиненні перешкод щодо виконання робіт (заходів), пов'язаних з попередженням та ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

  21.3.3. Невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють контроль і нагляд.

 

21.4. Підприємства, установи та організації, які виготовляють і поставляють для міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд обладнання, труби, засоби обліку та інше устаткування, несуть відповідальність за його якість і технічний рівень відповідно до діючих стандартів, а також за всі приховані дефекти, виявлені в процесі експлуатації об'єкта, і відшкодовують Виробнику завдані цим збитки згідно з чинним законодавством України.

Генеральний пiдрядник (пiдрядна органiзацiя), який виконував будiвництво (реконструкцiю) та введення в експлуатацiю закiнчених будiвництвом водопровiдних та/або каналiзацiцних мереж i споруд упродовж гарантiйного строку експлуатацiї, визначеного умовами договору на капiтальне будiвництво чи реконструкцiю цих об’єктів (але не менше строк, визначеного чинними Державними будiвельними нормами України), повинен за свiй рахунок усунути виявленi в процесi експлуатацiї дефекти будівельно-монтажного характеру.

 

21.5. Місцеві органи виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а також громадяни зобов'язані відшкодувати завдану Виробнику шкоду в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вернуться назад