Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Матеріальна допомога

Матеріальна допомогаПро надання одноразової грошової допомоги
Розглянувши рішення ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення (протокол № 5 від 21 червня 2011 року), керуючись ст.ст. 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2011 рік, затвердженої рішенням міської ради від 31 січня 2011 року № 105 VІ (V сесія VІ скликання), виконком міської ради...

Залучення коштів інвесторів

Про затвердження порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова.

Відповідно до ст. 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій» (зі змінами), керуючись ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", п. 2 ст.177 Господарського кодексу України, п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою компенсації витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою території міста, міська рада ...

Затвердження методики розрахунку орендної плати за майно.

 

Відповідно до законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної, політики у сфері господарської діяльності», Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила ... 

 

Затвердження Правил благоустрою на території Богодухівської міської ради в новій редакції

З метою удосконалення підходів до поліпшення стану благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Богодухівської міської ради, керуючись законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу», «Про дорожній рух», «Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин», «Про житлово-комунальні послуги», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Богодухова, затвердженим рішенням міської ради від 18 вересня 2003 року (Х сесія ХХІV скликання), міська рада ...

Затвердження Правил торгівлі на ринках міста Богодухова (в новій редакції)

Відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», на виконання спільного наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 року за № 288/6576 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках», враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв'язку, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

Аналіз регуляторного впливу щодо проекту рішення Богодухівської міської ради: "Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові”

Аналіз регуляторного впливу

щодо проекту рішення Богодухівської міської ради:

"Про затвердження Правил

користування системами централізованого

водопостачання та водовідведення в місті Богодухові”

Проект рішення "Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові"

Відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за №403/6691, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 05.07.1995 №30, постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» та з метою упорядкування правовідносин між підприємством питного водопостачання та споживачами послуг з водопостачання та водовідведення у місті Богодухові, запобігання руйнуванню мереж і споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Богодухова та безпеки їх експлуатації міська рада ...