Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Про внесення змін та доповнень до Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____ СЕСІЯ V І СКЛИКАННЯ

 

від « ____ » _________ 2011 року  № _____-VІ

 

Про внесення змін та доповнень до Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові, затверджених рішенням міської ради від 17 грудня 2010 року № 15-VІ (ІІ сесія VІ скликання)

 

Відповідно до законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №190, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 05.07.1995 року №30, постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» та з метою упорядкування правовідносин між підприємством питного водопостачання і споживачами послуг з водопостачання та водовідведення у місті Богодухові, запобігання руйнуванню мереж і споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Богодухова та безпеки їх експлуатації, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові, затверджених рішенням міської ради від 17 грудня 2010 року № 15-VІ (ІІ сесія VІ скликання), а саме:

Підпункт 2.4.1. Правил доповнити словами «технічний паспорт на домоволодіння (садибного, індивідуального будинку, квартири)»;

Підпункт 2.4.2. Правил доповнити словами «у разі наявності такого документу»;

Пункт 3.1. Правил: після слів «документ, що посвідчує право на земельну ділянку» доповнити словами «для юридичних осіб (підприємств, організацій); для фізичних осіб – план земельної ділянки»;

Пункт 3.4. Правил викласти в такій редакції «3.4. Проектна документація водопровідних мереж, споруд та мереж каналізування на стадії «Проект» (в окремих випадках) або «Робочий проект» подається юридичними особами Виробнику для узгодження і повинна містити:»

Пункт 3.4. Правил доповнити підпунктом 3.4.6. «3.4.6. Проектна документація водопровідних мереж, споруд та мереж каналізування подається фізичними особами Виробнику для узгодження і повинна містити схему водопровідної, каналізаційної мережі, яка затверджена Виробником, та план приміщення для засобів обліку і контролю водоспоживання з нанесенням водопровідних пристроїв.»

Пункт 5.18. Правил викласти в такій редакції: «5.18. У квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води (далі - квартирні засоби обліку) проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.

Квартирні засоби обліку беруться виконавцем (Виробником) на абонентський облік.

Повірка, ремонт та обслуговування засобів обліку, що належать споживачам (крім квартирних), виконуються за їх рахунок.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок Виробника (виконавця).»

2. Дане рішення офіційно оприлюднити в газеті “Маяк”.

3. Зазначене рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування, з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства.

Міський голова В. БЄЛИЙАналіз регуляторного впливу
щодо проекту рішення Богодухівської міської ради
«Про внесення змін до Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект регуляторного акта розроблено з метою удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

Завданням проекту рішення Богодухівської міської ради є:

  - визначення осіб, відповідальних за повірку засобів обліку спожитої холодної води;

  - уточнення та доповнення до переліку документів, необхідних для пред'явлення при підключенні до центалізованої системи водопостачання;

  - спрощення для фізичних осіб процедури підключення до мережі водпостачання .

2. Цілі державного регулювання.

Основною ціллю даного регуляторного акта є створення системного правового регулювання у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення - одній з найважливіших для суспільства сфер, вдосконалення взаємовідносин виробників питної води, споживачів під час надання послуг з постачання питної води та водовідведення.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

У якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо такий варіант, при якому все залишається без змін. На нашу думку, такий варіант буде лише заглиблювати існуючі проблеми у вирішенні відносин між надавачем послуг та їх споживачем і жодним шляхом не сприятиме їх вирішенню.

Перевагами обраного способові регулювання є:

  - підвищення прозорості регуляторного акту, до якого вносяться зміни;

  - спрощення для фізичних осіб процедури підключення до мережі водпостачання.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення міської ради про внесення змін до діючих Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей, передбачених Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові, є цілком реальною, оскільки запропоновані зміни до діючого регуляторного акта вносять необхідні уточнення щодо переліку документів. необхідних при підключенні до центральної мережі, та щодо платників за роботу з повірки засобів обліку води.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого проекту Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові матиме позитивні  наслідки щодо удосконалення відносин між виробниками та споживачами послуг з водопостачання та водовідведення, механізмів обліку та розрахунків за них, сприятиме підвищенню ефективності функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення, захисту прав виробників та споживачів. Можлива шкода від прийняття регуляторного акта не прогнозується.

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Орган місцевого самоврядування

Прийняття регуляторного акта не передбачає додаткових витрат з міського бюджету

Вдосконалення законодавства у сфері відносин між виробниками та споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Споживачі

Додаткових витрат не зазнають

Спрощення та зрозумілість процедури приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, обліку та розрахунків за надані послуги. Захист прав та інтересів споживачів.

Виробники

Додаткових витрат не зазнають

Чітке визначення договірних відносин, приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, проведення обліку та розрахунків із споживачами за надані послуги, припинення подачі води.

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Акт набуває чинності з дня його оприлюднення відповідно до законодавства України. Термін його дії не обмежено.

8. Показники результативності впровадження регуляторного акта.

Показником результативності регуляторного акту є урегульовані взаємовідносини між виробниками та споживачами під час надання послуг з постачання питної води та водовідведення, в тому числі і порядок розрахунків за послуги:

  - збільшення кількості абонентів послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

  - змешення кількості скарг споживачів послуг на якість роботи Виробника послуг.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься досягнення результативності

Залучення суб'єктів господарювання та громадськості до відстеження результативності та виконання цього рішення.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності цього рішення будуть здійснюватися у строки та у спосіб, що визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Підготував юрисконсульт КП “Богодухіввода” Перепелиця Д. А.

 

Коментарі:

Додати коментар
  • Группа: Користувачі
  • ICQ:
  • Регистрация: 3.09.2010
  • Статус: Пользователь offline
  • Комментариев: 10
  • Публикаций: 0
^
Что обосрались, с первого раза не продавили все работы по поверкам счетчиков, все расходы положить на плечи абонентам.Возьмемся боле детально рассмотреть и творение мэра с Тютюнником - Правила водопользования в г. Богодухове. Очень много не стыковок.То же мне законодатели.Да и цена за куб воды 10,64 грн., много вопросов, куда деньги уходят? При такой работе и мудром мэре ни какой тариф не спасет лодку под названием " КП "Богодуховвода".
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.