Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Порядок розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради - виробникам житлово-комунальних послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
____ сесія VI скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від ____листопада 2012 року N ______

Про затвердження Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради - виробникам житлово-комунальних послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою

Відповідно до п.27 ч.1 ст. 26, ст.59, ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статті 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення", Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки" Богодухівська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради - виробникам житлово-комунальних послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою згідно з додатком.

2. Це рішення міської ради офіційно оприлюднити в газеті Богодухівської районної ради "Маяк".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Богодухівської міської ради з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.), паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Ляшенко О.М.)

 

Богодухівський міський голова

Н. Олексенко

 

 

 

 

Додаток
до рішення Богодухівської міської ради
від __________ 2012 р. N ______

ПОРЯДОК
Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради - виробникам житлово-комунальних послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах підприємствам - виробникам послуг з водопостачання, водовідведення, збору та вивозу побутових відходів, обслуговування будинків і споруд та прибудинкової території у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою (далі - різниця в тарифах).

2. Видатки на відшкодування втрат підприємств-виробників, що пов'язані із дією  цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, міська рада передбачає у місцевому бюджеті згідно з наданими виробником послуг прогнозних розрахунків, що погоджуються з виконавчим комітетом  міської ради, який приймав рішення про встановлення тарифів.

3. Орган місцевого самоврядування або головний розпорядник бюджетних коштів укладає з підприємством - виробником послуг договір на відшкодування втрат, що пов'язані із дією цін/тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

У договорі обов'язково передбачається умова, що орган місцевого самоврядування наприкінці року бере на облік у територіальному органі Державного казначейства суму заборгованості, що утворилася у період з 1 січня поточного року по 1 січня наступного бюджетного року, з урахуванням проведених у поточному році відшкодувань втрат підприємству-виробнику (кошти, які недоотримало підприємство - виробник послуг у поточному фінансовому році).

4. Підприємство - виробник послуг щомісячно готує розрахунки з різниці в тарифах (різниця між фактичними витратами на послуги для населення і фактичними нарахуваннями згідно із затвердженими (погодженими) для населення тарифами) за формою згідно з додатком, погоджує їх у виконавчому комітеті міської ради.

5. Міська рада на підставі погоджених розрахунків в межах бюджету протягом поточного фінансового року та до затвердження нового бюджету проводить відшкодування втрат, що пов'язані з дією цін/тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво

 

Секретар ради

З. Зіньковська

 

 

 

Додаток
до Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради - виробникам житлово-комунальних послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою

РОЗРАХУНОК
різниці в тарифах на

_______________________________________________________________,
(назва послуги)

надану населенню ____________________________________________________________________
                                                                                  (найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)

 

 Місяць

Фактичні нарахування згідно із встановленими для населення тарифами з урахуванням перерахунків за низькоякісні та не в повному обсязі надані послуги

Фактичні витрати з надання послуг для населення (повна собівартість)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями

Сума,що відшкодована за попередній період ( в т.ч. фінансова підтримка)

Підлягає відшкодуванню

       

 

 

 

Керівник підприємства

__________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


Примітка. Розрахунок різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість.

   

 

Секретар ради

З. Зіньковська

 

 

 

 Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Богодухівської міської ради
"Про затвердження Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради - виробникам житлово-комунальних послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою»

 

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”

Назва проекту регуляторного акту: проект рішення Богодухівської міської ради «Про затвердження Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради - виробникам житлово-комунальних послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою»

1. Визначення проблеми та її аналіз

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Богодухівська міська рада встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. В разі змін цін на складові тарифів, збільшення мінімальної заробітної плати, податків та зборів діюче законодавство, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” з метою недопущення збитковості підприємств, які надають такі послуги, передбачає коригування тарифів за відповідними складовими.

Проте, сама процедура коригування, організаційні та технологічні зміни на підприємствах, не дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при кожній зміні цін на складові. В результаті на підприємствах створюються значні суми кредиторської заборгованості, в тому числі по заробітній платі, податках і внесках до Пенсійного фонду. Так станом на 01.10.2012 р. кредиторська заборгованість КП «Богодухіввода» нараховувала 270,6 тис.грн., КП «Богодухівжитло» 208,8 тис.грн.

На сьогоднішній день відсутність відшкодовування витрат комунальних підприємств в розмірі різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:

  • припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;
  • збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товаро-матеріальні цінності;
  • виникнення (збільшення) заборгованості із заробітної плати;
  • нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.

Дана ситуація має сферу негативного впливу на державу, в особі органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства «Богодухіввода», «Богодухівжитло», споживачів послуг.

Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення з місцевого бюджету є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності комунальних підприємств в період між встановленням нових тарифів

 

2. Цілі державного регулювання

Прийняття даного регуляторного акту має за мету:

-   прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці в  діючих тарифах та економічно обгрунтованих витратах, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг для населення;

-   забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств відповідно до вимог Господарського кодексу України та ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ;

-   збереження кількості і якості надання послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів та утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на нормативному рівні;

-    своєчасне розрахування за надані послуги.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

1) Збереження існуючого стану  та без відшкодування різниці в тарифах з міського бюджету.

Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки порушує діюче законодавство і  потребує негайного вирішення. У разі збереження існуючого стану може порушитися режим та якість надання послуг.

2) Своєчасне встановлення більш високих економічно обґрунтованих тарифів.

Ця альтернатива є неприйнятною з двох причин:

-своєчасність процедури перегляду тарифів неможлива з-за самої процедури їх встановлення;

-часте підвищення тарифів для населення не бажане з соціально-політичних мотивів.

3)Виділення коштів з державного бюджету для відшкодування різниці в тарифах.

Для підприємств, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (централізоване теплопостачання  для населення в  місті не надається) відшкодування заборгованості з різниці в тарифах з державного бюджету  передбачається  постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. N 517 « Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування». Однак відшкодування вказаних коштів  з державного бюджету здійснюється за складною процедурою, з врахуванням значної кількості обмежень та лише  на покриття боргів за спожиту електроенергію і по податках. Боргів за електроенергію, як правило, не буває, з причини загрози її відключення. На послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території та послугу з вивезення побутових відходів вказана постанова не розповсюджується.

Ця альтернатива не вирішує проблему повністю і не за всіма житлово-комунальними послугами

4) Виділення з місцевого бюджету коштів для компенсації різниці в тарифах

Ця альтернатива є прийнятною, тому що  запропоноване рішення є найбільш збалансованим.

4. Механізми розв’язання проблеми

З метою врахування інтересів як споживачів послуг, так і комунальних підприємств Богодухівської міської ради, вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, пропонується здійснити шляхом прийняття рішення Богодухівської міської ради " Про затвердження Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради - виробникам житлово-комунальних послуг у випадку невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для населення, встановленим міською радою» та розробленим на підставі:

-   законів України;

-   гласності (відкритості та загальнодоступності);

-   колегіальності;

-   урахування проблем життєдіяльності комунальних підприємств ;

-   економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є обмежені можливості міського бюджету.  В разу незбалансованості міського бюджету будуть здійснюватись прогнозні заходи щодо перегляду і встановленню нових економічно-обгрунтованих тарифів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Аналіз вигод і витрат

Категорії суб’єктів, на які впливає регуляторний акт

Органи місцевого самоврядування

Вигоди

Витрати

- забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств міської ради

- додаткові витрати пов’язані з оприлюдненням регуляторного акта

Населення

- отримання стабільних та якісних житлово-комунальних послуг

- стримання підвищення витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Комунальні підприємства міської ради

- забезпечення беззбиткової діяльності підприємств в частині надання послуг з водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

-   дотримання вимог діючого законодавства

- додаткове навантаження на працівників, пов’язаних з розрахунками різниці в тарифах та аналізом  стану фактичної собівартості послуг, необхідним для відстеження регуляторного акта

 

7. Строк дії регуляторного акту

Термін дії даного регуляторного акта не обмежений, буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства, зміни вартості електроенергії, заробітної плати та ін..

8. Показники результативності регуляторного акту

У результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та вивчатись такі показники (дані комунальних підприємств):

  1. Показники кількості наданих послуг.
  2. Наявність кредиторської заборгованості
  3. Скорочення кількості скарг від споживачів послуг.

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через пів року з дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше, ніж через 1рік з моменту набрання чинності цим актом, періодичне відстеження – через 3 роки.

 

Провідний спеціаліст апарату міської ради                        Л.М. Моргун

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.