Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Проект рішення Богодухівської міської ради "Про затвердження Положення про порядок зняття з балансу КП "БОГОДУХІВЖИТЛО" житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам"

З метою вдосконалення механізму зняття житлових будинків з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО», керуючись Законом України « Про приватизацію державного житлового фонду», Положенням про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.12.2009 р. № 396, враховуючи рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004 р. № 4-рп/2004, керуючись п.п.4 п.а ст.29, п.п 3 п.а ст.30, п.1,2,5 ст. 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, Богодухівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок зняття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам (надалі - Положення), що додається.

2. Оприлюднити Положення на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради та в засобах масової інформації.

3. Ввести в дію Положення з 01.03.2012 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І.Коваленко та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності.

 

Секретар міської ради Н.  Олексенко

 

 


 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Богодухівської міської ради

від ____ лютого 2012 р. № ______

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок зняття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам

 

1. Положення про порядок зняття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам (надалі-Положення) складене відповідно до Закону України « Про приватизацію державного житлового фонду» Положенням про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.12.2009 р. № 396, та визначає порядок зняття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам.

 

2. Зняттю з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване, або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам, підлягають одно-квартирні будинки.

 

3. Передача житлового будинку власникам приватизованого або викупленого житла, нежитлових приміщення, здійснюється за письмовою заявою (додаток 1) всіх повнолітніх співвласників квартир, власників викуплених приміщень.

 

4. Передача житлового будинку власникам приватизованого (викупленого) житла, нежитлового приміщення здійснюється безоплатно відповідно до рішення виконкому.

 

5. Після прийняття рішення про зняття з балансу комунального КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлового будинку у якому приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» здійснює списання з основної діяльності приватизованого житла і передає будинок за актом приймання - передачі (додаток 2) власникам приватизованого житла, нежитлового приміщення.

 

6. Вартість приватизованого житла, яке підлягає списанню, визначається балансовою вартістю одного квадратного метра площі житлового будинку на момент списання і загальної площі приватизованого житла.

 

 

Секретар міської ради Н. Олексенко

 

 


 

 

 

Додаток 1
до Положення про порядок зняття з балансу
КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків,
у яких приватизоване або викуплене житло та
передачу їх у власність громадянам, юридичним
особам

 

 

 

Директору комунального підприємству «Богодухівжитло»

Богодухівської міської ради
____________________________
 від власників приватизованого житла, що знаходиться за адресою:

м. Богодухів вул.________________________
прізвище, ім'я, по батькові
телефон ______________________

 

ЗАЯВА

 

Просимо зняти з балансу міської ради житловий будинок №______ на вул.____________________, в м. Богодухові у якому нами приватизоване (викуплене) житло, нежитлові приміщення, та передати його нам у власність у зв'язку з тим, що ми надалі хочемо самі експлуатувати будинок (або вказати інші аргументи).
При передачі у власність будинку зобов'язуємося здійснювати утримання його відповідно до вимог діючих Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинкових територій.Підписи співвласників квартир,

юридичних осіб ____________________________
__________________________________________
"_____" ______________ 201__р.

 

 


 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок зняття з балансу
КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків,
у яких приватизоване або викуплене житло та
передачу їх у власність громадянам, юридичним
особам

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор КП «БОГОДУХІВЖИТЛО»
   __________ (підпис)
"____" ____________ 201__ р.

 

АКТ
передачі-приймання будинку №______ на вул._____________ у власність громадянам (юридичним особам)

Діючи на підставі (назва розпорядчого документа), комісія у складі: представників від організації, на балансі якої знаходиться житловий будинок, від мешканців, юридичних осіб здійснила передачу-приймання житлового будинку №____ на вул. ______________ в м.Богодухові у власність громадянам (юридичним особам):


I. Загальна характеристика будинку


1. Рік побудови _______________________________
2. Матеріал стін (цегляні, панельні тощо)__________
3. Кількість поверхів ___________________________
4. Наявність підвалу, мезоніну ___________________
5. Об'єм будинку _______________________________
6. Вартість будинку:
балансова вартість _________________________
залишкова вартість _________________________
фізичний знос __________________________
7. Загальна площа __________________________
 в т.ч.: підвалу _____________________________
I поверху ___________________________
II поверху ___________________________
III поверху __________________________
8. Кількість квартир __________________________
9. Кількість мешканців ________________________
10. Площа нежитлова ________________________

 

II. Технічний стан частини будинку та конструкції

Основні конструктивні елементи знаходяться у задовільному стані

№№ з/п

Найменування
конструктивних
елементів

Характеристика
конструктивних
елементів
(матеріалів)

Техстан
конструктивних
елементів

Примітка

1

2

3

4

5

1

Фундамент

Цегляний-стрічковий

   

2

Стіни і перегородки

Цегляні

   

3

Фасади

Отинькований

   

4

Перекриття

Дерев'яне

   

5

Покрівля

Металева

   

6

Підлога

Дощата, паркетна

   

 

III. Технічний стан інженерного обладнання

 

№№
з/п

Найменування
інженерного
обладнання

Характеристика
інженерного
обладнання

Техстан
інженерного
обл

днання

Приміт-
ка

1

2

3

4

5

1

Центральне опалення

Відсутнє

   

2

Водопровід

Є (зовнішній)

   

3

Гаряче водопостачання

Відсутнє

   

4

Каналізація

Є (зовнішня)

   

5

Газообладнання

Є (зовнішнє)

   

6

Вентиляція

Є

   

7

Електрообладнання

Є

   

 

IV. Благоустрій

1. Подвір'я
Відмостка
Зелені насадження
Прилегла територія вулиці

 

V. Висновок комісії щодо стану будинку

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


VІ. Рішення комісії


Будинок №______ на вул. _____________в м.Богодухові вважати переданим у власність громадянам (юридичним особам).

Зауваження:

Будинок передали:
Представники КП «БОГОДУХІВЖИТЛО»
___________________________
___________________________
___________________________
Будинок прийняли:
Представники від мешканців
(юридичних осіб)

__________________________
___________________________


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до рішення Богодухівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок знаття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

На даний час чинним законодавством процедура зняття з балансу комунального підприємства малоквартирних житлових будинків у яких приватизоване або викуплене житло та передача їх у власність громадянам, юридичним особам не врегульована. З метою вирішення зазначеного питання розроблено відповідне положення про порядок знаття з балансу комунального підприємства одно-багатоквартирних житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам.

Відповідно до рішення Конституційного Суду від 02.03.2004 р. № 4-рп/2004 та Положення про порядок передачі квартир(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян від 16.12.2009 р. № 396 у яких вказується, що допоміжні приміщення передаються у спільну власність громадянам одночасно з приватизацією ними квартир. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.

2. Цілі державного регулювання

Забезпечення ефективного використання майна комунальної власності, встановлення єдиного порядку передачі малоквартирних будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та економічно невигідно створювати ОСББ, у власність громадянам.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

Врегулювання питання запропоноване чинним законодавством не вирішує проблеми утримання мешканцями багатоквартирних будинків. Так, як в таких будинках, де приватизовані всі житлові та нежитлові приміщення у зв'язку з невеликою кількістю мешканців економічно не вигідно створювати ОСББ.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить вдосконалити систему управління майном, що належить до комунальної власності громади Богодухівської міської ради.

Дiя регуляторного акта поширюється на багатоквартирні житлові будинки, де приватизовані або викуплені всі житлові та нежитлові приміщення, що належать до комунальної власностi територiальної громади Богодухівської міської ради.

Регуляторний акт доводиться до вiдома суб'єктiв вiдносин через засоби масової iнформацiї шляхом розмiщення на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт забезпечує єдиний підхід до передачі багатоквартирних будинків у яких недоцільно створювати ОСББ у власність громадянам.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Впровадження цього регуляторного акта дозволить покращити процес передачі багатоквартирних житлових будинків, де приватизовані або викуплені всі житлові та нежитлові приміщення, у власність громадянам, юридичним особам та визначити єдиний порядок знаття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» таких житлових будинків.

Даний регуляторний акт додаткових витрат не принесе, а дозволить вдосконалити систему управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради, а також зменшити обсяги витрат з місцевого бюджету на утримання будинків. Мешканці таких будинків отримають змогу самостійно управляти будинком.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності та з врахуванням змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта:

  • кількість знятих з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» багатоквартирних будинків;
  • сума коштів з місцевого бюджету на утримання житлового фонду, грн.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Здійснення відстеження результативності даного рішення буде проводитися на підставі аналізу суми коштів з місцевого бюджету на утримання житлового фонду та кількості знятих з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» багатоквартирних будинків.

Цільова група: мешканці та суб'єкти підприємницької діяльності, які є власниками приміщень у багатоквартирних житлових будинках Богодухівської міської ради.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене після набрання ним чинності, повторне відстеження результативності буде проведене через 1 рік після набрання чинності регуляторним актом.

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                     А.М.Щербак

 

Термін обговорення проекту -- 1 місяць з дня його опублікування.

Пропозиції і зауваження просимо в письмовій формі надсилати за адресою: м.Богодухів пл.Леніна 2, , факс 3-30-02, e-mail: bogspp@ rambler.ru 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.