Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Богодухів

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від « ___» ____________ 201_ року № ____-VІ

Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Богодухів

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста та залучення замовників будівництва до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, на виконання ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Богодухів (додаток 1).
2. Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Богодухів у разі будівництва об’єктів загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена (додаток 2).
3. Затвердити типову форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Богодухів з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів (додаток З).
4. Вважати такими, що втратило чинність, рішення міської ради від 06.05.2011 року № 257-VІ
5. Секретарю Богодухівської міської ради Олексенко Н.І. забезпечити оприлюднення цього рішення.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв'язку (голова Шкарлат С.Б.) та з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

Міський голова                              В.БЄЛИЙ 

Додаток №1
до рішення № сесії Богодухівської
міської ради «Про затвердження
Порядку пайової участі замовників
у розвитку інфраструктури міста
Богодухів»
від______________ 2011рокуПорядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Богодухів1. Загальні положення


1.1. Порядок розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».
1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».
1.3. Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Богодухів є обов'язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реставрацію (далі — будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури м. Богодухів, визначений розділом 4 цього Порядку.
1.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Богодухів полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у розмірах та у строк, встановлені цим Порядком. Ці грошові кошти використовуються виключно для розвитку інфраструктури м. Богодухів.
1.5. Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який укладається між виконавчим комітетом Богодухівської міської ради та замовником, не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

2. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Богодухів


2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта на земельній ділянці на території Богодухівської міської ради, для отримання вимог по пайовій участі зобов'язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
2.2. До заяви необхідно додати:
- копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;
- правовстановлюючі документи замовника:
а) для юридичних осіб :
- комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;
- виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;
- довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;
- копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);
б) для фізичних осіб :
- засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН (за наявності);
в) для фізичних осіб - підприємців :
- виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;
- довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;
- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

3. Визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати


3.1. До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
3.2. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких визначена на підставі вимог ДБН Д.1.1.-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», розмір пайової участі встановити на рівні:
а) 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;
б) 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.
3.3. Залежно від належності земельної ділянки до певної зони (згідно розподілу міста на зони), розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста множиться на такі коефіцієнти:
а) І зона (центральна частина міста) - коефіцієнт 1,0;
б) II зона - коефіцієнт 0,8;
в) ІІІ зона - коефіцієнт 0,6;
г) при реконструкції в підвальних та горищних приміщеннях з метою влаштування житлових кімнат, мансард тощо -0,5.
3.4. Розмір пайової участі визначається за формулою:
ПУ = (ЗКВБ - Вз - В6м - Вм) х 10 % (4 %) х Кз х Кпон, де ПУ — пайова участь;
ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;
В3 — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
В6м — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
ВІм — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 3.2 Порядку;
Кз — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 3.3 Порядку;
Кпон — коефіцієнт пониження, передбачений п. 3.6 Порядку.
3.5. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких не визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір пайової участі визначається в порядку, який затверджується рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
3.6. На виконання Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Постанови КМУ «Про заходи здешевлення вартості будівництва житла» на період до 01.01.2013 р. при розрахунку пайових внесків згідно з п. 3.4 та п. 3.5 цього Порядку застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5 за умови повної сплати коштів до 01.01.2013р.
3.7. Строк визначення розміру пайової участі замовника не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених п. 2.2. цього Порядку.
3.8. Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
3.9. Забудовники, які здійснюють будівництво житла, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури міста Богодухів згідно з чинним законодавством. Питання щодо відстрочення сплати замовником пайового внеску при будівництві житла розглядається виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.
3.10. Граничний термін сплати коштів пайової участі становить:
- для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись до 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються не пізніше одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію, але до прийняття рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради про оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна;
- для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються до прийняття об’єкта удівництва в експлуатацію.

4. Об'єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються


4.1. До пайової участі у розвитку інфраструктури міста Богодухів не залучаються замовники у разі будівництва:
а) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
б) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
в) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
г) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 м2, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
г) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
д) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури.
До об'єктів соціальної інфраструктури у розумінні цього Порядку належать заклади та інші об'єкти загального користування, призначені для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб мешканців територіальної громади м. Богодухова. За рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради до об'єктів соціальної інфраструктури можуть бути віднесені й інші об'єкти;
е) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
є) об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.

5. Прикінцеві положення


5.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку і відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
5.2. Спори, пов'язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури міста Богодухів, вирішуються у судовому порядку.

Секретар міської ради                               Н. І. Олексенко
 

Додаток №2
до рішення № сесії Богодухівської міської
ради «Про затвердження Порядку пайової
участі замовників у розвитку інфраструктури
міста Богодухів»
від______________ 2011рокуПорядок розрахунку пайової участі замовників
у розвитку інфраструктури м. Богодухова у разі будівництва об'єктів, загальна
кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і
правилами не визначена або не відповідає одиниці
створеної потужності в м. Богодухів.


1. Установити з 01.01.2012 року норматив для одиниці створеної потужності будівництва об'єкта м. Богодухів у розмірі ____________ гривень(відповідно до рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради №____від _____).
2. Норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради, періодично встановлюється (не рідше одного разу на рік) на підставі даних місцевих будівельних підприємств, що множиться на загальну площу об'єкта будівництва.
3. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
4. Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об'єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності в м. Богодухів, здійснюється за формулою:
ПУ = (Пх Осп - Вз - В6м - Вш) х 10 (4) % х К он х Кпон, де П — площа об'єкта будівництва у метрах квадратних (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об'єкта, що добудовуєтья; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);
Осп — норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та міською радою;
Вз — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
В6м — витрати, пов'язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 3.2 Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Богодухова, (далі — Порядок 1);
Кзон — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 3.3 Порядку 1;
Кпон — коефіцієнт пониження, передбачений п. 3.6 Порядку 1.
5. При будівництві житла загальна площа сходових кліток та ліфтів оцінюється з коефіцієнтом 0,5.

Секретар міської ради                              Н. І. Олексенко
 

Додаток №3
до проекту рішення № сесії Богодухівської
міської ради «Про затвердження Порядку
пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури міста Богодухів»
від______________ 2011року
Договір
про пайову участь у розвитку
інфраструктури міста Богодухівм. Богодухів «______»_________20__р.


Виконавчий комітет Богодухівської міської ради, у особі
___________________________________________________________________________
( П.І.Б. та посада уповноваженої особи )
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади міста Богодухів, з одного боку, та
__________________________________________________________________________
(П.І.Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)
(П. І. Б. далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», уклали цей Договір про таке:

І. Предмет Договору


1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується прийняти пайову участь у розвитку інфраструктури Богодухівської міської ради та перерахувати до спеціального цільового фонду м. Богодухів на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, грошові кошти в розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової участі в розвитку інфраструктури м. Богодухів (додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.
2. Грошові кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізитами: рахунок №_____ , код______, МФО_______, ККД _______, банк одержувача: РУ ДКСУ в Харківській області.
3. При перерахуванні коштів Замовник повинен указати у платіжному документі у рядку призначення платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Богодухів».
4. Кошти, отримані за цим Договором як пайова участь Замовника, можуть використовуватися виключно для розвитку інфраструктури м. Богодухова

II. Зобов'язання Сторін


1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 1 розділу І цього Договору, згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору.
Оплату може бути внесено одним платежем шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами, визначеними у п. 1 розділу 1 цього Договору, чи окремими частинами згідно графіка оплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Богодухів, проте в терміни зазначені п.3.10 положення..
2. Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури м. Богодухів має бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що Сторони мають укласти відповідну додаткову угоду.
3. Інженерні мережі та/або об'єкти, побудовані Замовником поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Замовника в розвитку інфраструктури м. Богодухів, передаються ним у комунальну власність територіальної громади м. Богодухів.

III. Особливі умови


1.З моменту зарахування на рахунок коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Богодухівській міський раді відповідно до їх цільового призначення, і ці кошти стають комунальною власністю територіальної громади м. Богодухів.
2.Об'єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів, внесених Замовником як пайова участь у розвитку інфраструктури м.Богодухів за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади міста Богодухів.

IV. Відповідальність Сторін


1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов'язань щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених цим Договором, виконавчий комітет Богодухівської міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів.
2. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури м. Богодухів Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 1 розділу І цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання.

V. Форс-мажор


1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, як-то: пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини безпосередню впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання Договору відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців, Сторони можуть переглянути умови цього Договору.
2. Наявність та період дії форс-мажорних обставин має бути підтверджено Торгово-промисловою палатою за місцем знаходження Сторони, яка заявляє про настання таких обставин.

VI. Строк дії договору


1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

VII. Інші умови


1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.
2.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
3.У разі виникнення розбіжностей між Сторонами, щодо яких вони не можуть дійти згоди мирним шляхом, спір передається на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності та підвідомчості справи.
4.Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами згідно з приписами чинного законодавства України.
5.Визнання одного або кількох пунктів цього Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання договору нечинним у цілому.
6.Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну илу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Богодухівської міської ради.

VІ.Адреси та реквізити СторінВиконавчий комітет Богодухівської                                            Замовник


міської ради
М.П.                                                                                                              
М.П.
 

Додаток 1
До Договору про пайову участь у розвитку
інфраструктури м. Богодухова
від________20__р. №______Розрахунок величини пайової участі в розвитку
інфраструктури м. Богодухівм. Богодухів 20__р.

Виконавчий комітет Богодухівської міська рада, в особі
_________________________________________________________________________
(П. І. Б. та посада уповноваженої особи)
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади міста Богодухів, з одного боку, та
________________________________________________________________________,
(П. І. Б., посада особи, з якою укладено договір)
далі іменований «Замовник», з іншої сторони, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Догово¬ру про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Богодухів від « » 20 р. №___________________________________________ домовилися про таке:
1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Богодухів у зв'язку з будівництвом об'єкта, що знаходиться за адресою
___________ , який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Богодухів, затвердженого рішенням сесії Богодухівської міської ради від ______. № __ (далі за текстом — Порядок).
2.Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у II зоні згідно з умовним поділом зон забудови міста, тому до об'єкта будівництва відповідно до п. 3.3 Порядку може бути застосовано понижуючий коефіцієнт 0,8.
3.Унесення коштів у вигляді пайової участі єдиним платежем Договором не передбачено, тому понижуючий коефіцієнт 0,5 відповідно до п. 3.6 Порядку не застосовується.
4.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала
надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва, а саме:_______________________________________________________________.
5.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):________________________________________________________________ .
6.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить (приклад):
573400 (п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста) гривень.
7.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять 53200 (п'ятдесят три тисячі двісті) гривень.
8.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м. Богодухів, на момент підписання цього документа не передбачено.
9. Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 3.4 Порядку, та становить 41616 (сорок одну тисячу шістсот шістнадцять) гривень:
ПУ = (573 400,00 грн. - 53 200,00 грн. - 0 грн.) х 10 % х 0,8 = 41 616 грн.
10. Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконкомі Богодухівської міської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Богодухів від « » 20 р. № , набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Виконавчий комітет
Богодухівської міської ради                                              
Замовник


М.П.                                                                                                  
М.П.
 

Додаток 2
До Договору про пайову участь у розвитку
інфраструктури м. Богодухів
від________20__р. №_________Графік оплати
коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури м. Богодухівм. Богодухів _________20___р.

Виконавчий комітет Богодухівської міської ради, у особі ( П.І.Б. та посада уповноваженої особи)
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади міста Богодухів, з одного боку, та
(П.І.Б., посада особи, з якою укладено договір)
далі іменований «Замовник», з іншого боку, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Богодухів від « » ____ 20 р. №_______________________________________ домовилися про таке:

1.Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р..

2. Цей додаток складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконкомі Богодухівської міської ради. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Богодухів від _____20__р. №____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Виконавчий комітет                                                      Замовник


Богодухівської міської ради
М.П.                                                                                        
М.П. 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
- проекту рішення сесії Богодухівської міської ради
«Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Богодухів»Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення сесії Богодухівської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Богодухів».
Аналіз впливу регуляторного акта складений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.
Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Богодухова вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території міста Богодухова дасть можливість компенсувати витрати міського бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території міста.
Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Богодухова розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. Цілі (мета) регулювання.
Метою даного регулювання є:
- реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;
- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Богодухова;
- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території міста.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:
- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;
- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
- введення в дію запропонованого акту.
Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат міського бюджету та погіршення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Богодухова, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.
Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Богодухова, відповідно до чинного законодавства, належить Богодухівській міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.
Третя альтернатива - введення в дію запропонованого акту - є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.
Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Богодухівської міської ради для виконання на території міста Богодухова, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:
- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного шляхом встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
- чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Богодухова.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.
Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Богодухова дозволить створити нові, та реконструювати діючі об’єкти міської інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органу місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Богодухів
7.Термін дії регуляторного акту.
Рішення сесії Богодухівської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Богодухів» є загальнообов’язковим до застосування на території міста Богодухова, термін дії цього рішення не обмежений.
Потреби визначати строк дії даного акту немає через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

8. Визначення показників результативності рішення.
Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акту будуть:
- розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста;
- результати направлення пайових внесків на розвиток інфраструктури міста.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.
Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.
Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Богодухівської міської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.
Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.
Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження його результативності.

Секретар міської ради                                            Н. І. Олексенко


Оприлюднено: 16.12.2011 р.

 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.