Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Богодухівської міської ради

«Про затвердження  розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради»


Цей документ містить обґрунтування необхідності  державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення міської ради «Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради» у новій редакції. Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і включає аналіз потенційного впливу, який створить регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав і інтересів суб’єктів господарювання. 
Даний регуляторний акт включає аналіз потенційного впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та міської влади. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики та має визначену законом уніфіковану форму та зміст. Аналіз регуляторного впливу супроводжує вказаний проект рішення міської ради як регуляторний акт.

1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується  вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин

Податковим кодексом України, законом України «Про оренду землі» визначено, що річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону. Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України розмір річної орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:
- для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України;
- для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України.
Крім того, ст. 228 ПКУ передбачено, що річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. Також діючі на території міської ради ставки орендної плати за землю не враховували особливості функціонування підприємств, що працюють сезонно, і не мають грошових надходжень протягом пів року, наприклад цегельний завод, інкубаторна станція.
З метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у державній та комунальній власності міста, отримання стабільних надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» прийняттям рішення «Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради» у новій редакції планується розв’язати виниклу проблему шляхом введення вдосконаленого і прозорого механізму розрахунку орендної плати залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

 

2. Визначення  цілей державного регулювання

 

Ухвалення зазначеного регуляторного акту переслідує декілька цілей:
- задоволення інтересів територіальної громади за допомогою найбільш ефективного землекористування;
- забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету за рахунок плати за оренду землі;
- збільшення повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
- можливість вирішення питання в рамках правового поля.
Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:
- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;
- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати;
- здійснення аналізу ефективності використання земельних ресурсів міста в розрізі видів використання і планування використання з урахуванням перспектив розвитку міста.

 

3. Визначення і оцінка  усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Регулювання, яке аналізується, вважається найбільш прийнятним для всіх зацікавлених осіб, які мають намір отримати в оренду земельну ділянку, тому можна вважати, що на цей час альтернативи вирішення зазначеної проблеми немає.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
1. Визначенням категорії земель, перспектив і цілей їх передачі в оренду, прогнозування разових і постійних надходжень до місцевого бюджету, створення привабливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва;
2. Забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди земельних ділянок для розвитку ринку землі, регулювання земельних відносин і соціальної сфери;
3. Прийняття місцевого нормативного документу, який би в рамках чинного законодавства надав можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду;
4. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання;
5. Оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.
6. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки шляхом оприлюднення прийнятого регуляторного акта в друкованих ЗМІ.
7. Укладання договорів оренди земельних ділянок.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених  цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту

Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:
- простота положень даного акту;
- простота виконання вимог, встановлених даним актом;
- чітке врегулювання прав і обов’язків, на які розповсюджується зазначений акт;

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного  акту, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту

- раціональне та ефективне використання земельних ділянок;
- забезпечення стабільних доходів місцевого бюджету;
- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку передачі земельних ділянок в оренду.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

8. Визначення показників результативності регуляторного  акту

1. Кількість укладених договорів оренди земельних ділянок.
2. Отримання грошових коштів за договорами оренди земельних ділянок.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного  акту у випадках його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом аналізу аналітичних та статистичних даних.
- строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;
- строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.
- періодичне відстеження планується здійснювати один раз на 3 роки з метою подальшого вдосконалення законодавства в сфері земельних відносин.

Провідний спеціаліст апарату міської ради Л.М.Моргун

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або в електронному вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до Богодухівської міської ради за адресою: 62103, м. Богодухів, пл.Леніна,2, тел. 3-48-01, bogspp@rambler.ru .Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.