Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Порядоку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів на території Богодухівської міської ради

ПРОЕКТ

 

Проект рішення Богодухівської міської ради:

 

Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів на території Богодухівської міської ради

 

Відповідно до Указу Президента України від 19.01.1999 року № 32/99 “Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.1999 року № 1050 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення”, ст.ст. 12, 127, 128, 129 розділом X Перехідних положень Земельного Кодексу України (зі змінами) та керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Порядок продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів на території Богодухівської міської ради.

 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Ляшенко О.М..) та з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів (голова Голуб М.В.)

 

Міський голова В. БЄЛИЙ

 

 


 

 

 

Додаток №1

до рішення Богодухівської міської ради

від ________2011 року № _____-VI

(________ сесія VI скликання)

 

 

Порядок продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів на території Богодухівської міської ради

 

1. Загальні положення

   1.1. Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і нормативно-правових актів, які прийняті згідно з цими законами.

   1.2. Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на території Богодухівської міської ради (далі - Порядок) визначає порядок підготовки документів для продажу та порядок продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них громадянам, юридичним особам та іноземним юридичним особам (далі - Покупець) на підставах та в порядку, встановленим діючим законодавством України.

 

2. Продаж земельних ділянок комунальної власності громадянам та юридичним особам

   2.1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок комунальної власності для потреб, визначених діючим законодавством України, проводиться Богодухівською міською радою в межах своїх повноважень.

   2.2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до Богодухівської міської ради. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри, площа та згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

До заяви (клопотання) Покупці додають:

     2.2.1. Юридичні особи України:

       а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);

       б) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі наявності документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

       в) обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки для оформлення прав на неї у разі відсутності документу, що посвідчує право користування цією земельною ділянкою;

       г) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (нотаріально завірена копія);

       ґ) установчі документи підприємства, установи, організації (нотаріально завірені копії);

       д) довідку про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або нотаріально завірена копія;

       е) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

       є) документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим порядком (нотаріально завірений).

     2.2.2. Громадяни України:

       а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);

       б) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі наявності документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

       в) обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки для оформлення прав на неї у разі відсутності документу, що посвідчує право користування цією земельною ділянкою;

       г) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, у
випадку, якщо громадянин зареєстрований як фізична особа - підприємець
(нотаріально завірена копія);

       ґ) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

       д) копія документа, що посвідчує особу.

     2.2.3. Іноземні юридичні особи:

       а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);

       б) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі наявності документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

       в) обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки для оформлення прав на неї у разі відсутності документу, що посвідчує право користування цією земельною ділянкою;

       г) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

       ґ) свідоцтво про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України, посвідчену в установленому порядку (нотаріально завірену копію).

   2.3. Підготовка документів щодо продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів на території Богодухівської міської ради покладена на спеціалістів апарату міської ради.

   2.4. Спеціалісти апарату міської ради розглядають заяву (клопотання), опрацьовують представлені документи, готують висновок щодо можливості викупу земельної ділянки, де в обов’язковому порядку вказуються відповідні обмеження та сервітути.

   2.5. Після опрацювання представлених документів, за результатами розгляду  розробляється проект рішення Богодухівської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

   2.6. Богодухівська міська рада приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

   2.7. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

     а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

     б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

     в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

     г) встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

     ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

   2.8. Рішення Богодухівської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (додаток 1.2.).

   2.9. Розмір авансового внеску становить до 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

   2.10. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення Богодухівської міської ради в порядку визначеному діючим законодавством України.

Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок міського бюджету.

Вказаний порядок фінансування діє до внесення змін до бюджетного законодавства України. Після внесення відповідних змін фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

   2.11. Рішення Богодухівської міської ради про продаж земельної ділянки міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

   2.12. Богодухівська міська рада готує договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню за рахунок Покупця.

   2.13. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п'ять років. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу визначається Кабінетом Міністрів України.

   2.14. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржено в суді.

 

3. Продаж земельних ділянок комунальної власності іноземним юридичним особам

   3.1. Продаж земельних ділянок, розташованих на території м. Богодухові, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється міською радою за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

   3.2. Продаж земельних ділянок що перебувають у власності територіальної громади іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.

   3.3. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель м. Богодухова, подають клопотання до Кабінету Міністрів України.

   3.4. Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок, подають клопотання до міської ради. До клопотання додається :

      - документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці;

      - копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.

   3.5. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються міською радою після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

 

Секретар міської ради Н. Олексенко

 

 


 

 

 

Додаток №1.1

до рішення Богодухівської міської ради

від ________2011 року № _____-VI

(________ сесія VI скликання)

 

 

ДОГОВІР № ___

на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

м. Богодухів «___» ___________ рік

 

Виконавчий комітет Богодухівської міської ради Харківської області, надалі іменоване - «Замовник», в особі заступника міського голови Коваленка Ігоря Віталійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення _____ Богодухівської міської ради _____ скликання «Про надання дозволу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення» _____________________________________________ з одного боку, і ____________________________________________________, надалі Виконавець, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані - «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

   1.1. Виконавець проводить експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею                         

                                                                                                             

відповідно до вимог ст.127, ст.128 Земельного Кодексу України, «Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531, та цього Договору.

   1.2. У своїй діяльності сторони керуються чинним законодавством України, актами органів місцевого самоврядування, цим Договором та додатковими угодами до нього, а також іншими договорами.

 

2. Термін дії договору

   2.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання

представниками обох сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань-за даним Договором.

 

3. Права та обов'язки сторін

   3.1. Замовник має право:

 • вимагати від Виконавця якісного та своєчасного виконання обов'язків;
 • отримувати від Виконавця інформацію щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;
 • отримати від Виконавця висновок експертної грошової оцінки земельної ділянки;
 • користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором.

   3.2. Замовник зобов'язаний:

 • прийняти експертну грошову оцінку земельної ділянки шляхом підписання акту виконаних робіт;
 • виконувати обов'язки, передбачені цим Договором.

   3.3. Виконавець має право:

 • на отримання від Замовника необхідної інформації та документів щодо виконання предмета Договору.
 • користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором.

   3.4. Виконавець зобов'язаний:

 • провести експертну грошову оцінку земельної ділянки, отримати Державну експертизу експертної грошової оцінки земельної ділянки згідно діючого законодавства України, надати зазначені матеріали Замовнику та передати їх копію у Державний фонд документації із землеустрою, згідно Закону України «Про оцінку землі»;
 • виконувати обов'язки, передбачені цим Договором, якісно та у встановлені строки;
 • на запит Замовника надавати інформацію щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

4. Вартість роботи та порядок розрахунків

   4.1. Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, встановлюється в залежності від розміру та особливостей земельної ділянки на підставі . кошторису та акту виконаних робіт.

 

5. Порядок приймання-передачі роботи

   5.1. Виконавець передає, а Замовник приймає 2 (два) екземпляри експертної грошової оцінки земельної ділянки шляхом підписання акту виконаних робіт.

 

6. Відповідальність сторін

   6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

 

7. Порядок вирішення спорів

   7.1. Всі спори, пов'язані з виконанням умов даного договору, розглядаються сторонами шляхом переговорів.

   7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

8. Інші умови договору

   8.1. Відповідальна особа Замовника -                                                     

                                                                                                                  

   8.2.   Відповідальна особа Виконавця -                                                      

                                                                                                                    

   8.3. Особи, зазначені у п. 8.1., 8.2. цього Договору, можуть бути уповноважені на підписання додаткових угод до цього Договору та інших необхідних документів. Повноваження посвідчуються відповідними документами.

 

9. Припинення дії договору і порядок розгляду спорів

   9.1. Цей Договір припиняє свою дію:

 • за згодою Сторін;
 • у разі повного виконання сторонами умов Договору; у випадку припинення діяльності однієї із Сторін Договору; -   у випадку дострокового розірвання Договору на підставах, передбачених п. 9.2. цього Договору;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

   9.2. Дострокове розірвання цього договору за ініціативою Замовника у встановленому законодавством порядку можливе у таких випадках:

 • неодноразового (два і більше разів) грубого порушення Виконавцем умов цього Договору, що призвело до зриву проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з відшкодуванням збитків;
 • інших випадках, передбачених законодавством України.

   9.3. Сторони мають право надати пропозиції про дострокове припинення дії цього Договору, попередивши одна другу у письмовій формі не пізніше, ніж за один місяць.

 

10. Заключні положення

   10.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за письмовою згодою сторін.

   10.2. Сторони підтверджують достовірність інформації, наведеної в розділі 11 цього договору, кожна в частині власних адрес та реквізитів.

   10.3. У разі зміни адрес та/або реквізитів, передбачених у розділі 11 цього договору, Сторони зобов'язуються протягом 10 (десяти) робочих днів письмово повідомити іншу. сторону про зміни.

   10.4. Цей договір укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

 

11. Адреси і реквізити сторін

 

Замовник: Виконавець:

 

 


 

 

 

Додаток №1.2

до рішення Богодухівської міської ради

від ________2011 року № _____-VI

(________ сесія VI скликання)

 

 

ДОГОВІР

про внесення авансового внеску

 

м. Богодухів «___» ___________ 20__ року

 

   Богодухівська міська рада Харківської області (юридична адреса: м. Богодухів, пл. Леніна, 2, ідентифікаційний код ___________) в особі заступника міського голови Коваленка Ігоря Віталійовича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельного кодексу України, рішення _________ сесії 6 скликання Богодухівської міської ради від _______2011 року «Про затвердження «Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів на території Богодухівської міської ради», далі по тексту "Продавець", з однієї сторони, і (юридична адреса: ідентифікаційний номер_____________), в особі_____________________________________________________________________________, який(а) зареєстрований(а):_______________________________________, яка діє на підставі _______________________________ , зареєстрованого від ______________ року, далі по тексту "Покупець", з іншої сторони, а разом "Продавець" і "Покупець" - "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору.

   1.1. Покупець на підставі рішення сесії Богодухівської міської ради ____________ скликання від __________ року № _______ вносить, а Продавець приймає авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки несільськогосподарського
призначення , яка знаходиться за адресою: місто Богодухів,_________________ .

   1.2. Земельна ділянка, зазначена в п. 1.1. цього Договору має наступні характеристики:

     - загальна площа земельної ділянки -_________ га;

     - категорія земель -________________________________ ;

     - цільове призначення умов використання земельної ділянки

     _________________________________________________________

     - нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ____________________ (_____________ ) гривень;

     - інші особливості земельної ділянки.

 

2. Розмір авансового внеску, строки і порядок оплати.

   2.1. Розмір авансового внеску становить__________________ гривень(_______________ ), що складає _____ відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельною ділянки.

   2.2. Авансовий внесок сплачується в строк не пізніше 10 календарних днів з дня підписання цього Договору шляхом перерахування на розрахунковий рахунок управління Державного казначейства у місті Богодухові № ________________,____________________________________.

 

3. Обов'язки сторін.

   3.1. Після сплати Покупцем авансу, вказаного в п. 2.1 цього договору, Продавець забезпечує проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в розділі 1 цього договору, відповідно до діючого законодавства України.

   3.2. Після сплати Покупцем авансу, вказаного в п. 2.1 цього договору, проведення Державної експертизи експертної грошової оцінки та проведення Державної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі його відсутності на момент подання документів про продаж земельної ділянки) Покупець подає Продавцю заяву про підготовку рішення Богодухівської міської ради про продаж земельної ділянки, вказаної в розділі 1 цього договору.

До заяви додаються:

 • затверджений експертизою звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 • проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі його відсутності на момент подання документів про продаж земельної ділянки); копія платіжного доручення про сплату авансового внеску.

   3.3. Після надходження авансового внеску, вказаного в п. 2.1 цього договору, та подання Покупцем всіх документів, необхідних для підготовки рішення Богодухівської міської ради, питання продажу земельної ділянки, вказаної в розділі 1 цього Договору, виноситься на розгляд сесії Богодухівської міської ради.

   3.3. Після прийняття рішення Богодухівської міської ради про продаж земельної ділянки, Продавець укладає з Покупцем договір купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної в розділі 1 цього договору.

   3.4. Грошові кошти, які перераховуються Покупцем відповідно до п. 2.1 цього договору, є авансовим внеском, який сплачується в рахунок оплати ціни земельної ділянки, зазначеної в розділі 1 цього договору, про що зазначається у договорі купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

 

4. Строк дії договору.

   4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до укладання Договору купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем.

   4.2. Якщо через 4 місяці після підписання цього договору Покупцем не будуть надані Продавцю документи, вказані в п. 3.3 цього договору, Продавець має право внести на розгляд сесії міської ради питання про визнання нечинним рішення сесії Богодухівської міської ради скликання від року про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в розділі 1 цього договору.

 

5. Особливі умови.

   5.1. В разі необгрунтованої відмови від підписання цього договору Покупця, Продавець вносить на розгляд Богодухівської міської ради питання про відміну рішення сесії Богодухівської міської ради про виключення з переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що пропонуються до продажу, земельної ділянки, вказаної в розділі 1 цього договору.

   5.2. У разі невиконання Покупцем передбачених цим договором зобов'язань щодо строку внесення авансових платежів у встановленому обсязі, він сплачує на користь місцевого бюджету пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в періоді, за який сплачується пеня.

   5.3. У разі невиконання Покупцем умов цього договору, Продавець має право вимагати виконання Покупцем своїх обов'язків належним чином, а також відшкодування збитків, заданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за даним договором, або розірвати цей договір у встановленому порядку та вимагати відшкодування збитків, спричинених його розірванням.

   5.4. У випадку розірвання договору з вини Покупця, у тому числі відмови Покупця від викупу земельної ділянки, сплачені ним грошові кошти не повертаються.

   5.5. У разі невиконання Продавцем умов цього договору, Покупець має право вимагати виконання Продавцем своїх обов'язків належним чином, а також відшкодування збитків, заданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за даним договором, або розірвати цей договір у встановленому порядку та вимагати відшкодування збитків, спричинених його розірванням.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

   6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

   6.2. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього договору, вирішуються за взаємною згодою сторін, а в разі недосягнення взаємної згоди щодо зміни умов протягом одного місяця - спір вирішується судом у встановленому чинним законодавством України.

   6.3. Невід'ємною частиною цього договору є план земельної ділянки.

Про своє бажання внести зміни та доповнення до цього договору сторони повинні письмово попередити одна іншу за один місяць до передбачених змін умов договору. Зміни та доповнення до цього договору повинні посвідчуватися нотаріально.

   6.4. Цей договір складено та підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Продавця, - другий - у Покупця.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

 

 


 

 

Аналіз регуляторного
впливу проекту рішення міської ради

«Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів на території Богодухівської міської ради»

 

   1. Проблеми.

Надходження від продажу земельних ділянок – одне з вагомих джерел доходів міського бюджету і найбільше джерело доходів, до бюджету розвитку, є реальним резервом збільшення доходної частини міського бюджету. Надходження від продажу земельних ділянок спрямовуються проведення ремонтних, реконструкційних робіт та благоустрій міста.

Статтею 128 Земельного кодексу України визначено наступне:

 • фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу;
 • сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається;
 • кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, зараховуються органами державної влади або органами місцевого самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.

З метою приведення у відповідність порядку викупу земельних ділянок вимогам чинного законодавства та здійснення процедури продажу земельних ділянок, що дасть можливість збільшити надходження до бюджету розвитку бюджету міста, розроблене дане Положення.

 

   2. Цілі державного регулювання.

Приведення у відповідність чинного регулювання з принципами державної регуляторної політики.

Удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, запровадження порядку викупу земельних ділянок під майном.

Збільшення надходжень доходної частини міського бюджету.

 

   3. Механізм та заходи, які забезпечують розв ’ язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок.

 

   4. Альтернативи.

1.Залишити все без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що Земельним кодексом України детально не конкретизовано механізм продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.

2. Прийняття запропонованого регуляторного акту - проекту рішення Богодухівської міської ради «Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів на території Богодухівської міської ради».

Вказана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевагою обраного способу досягнення цілей в тому що даний регуляторний акт затверджує чіткий механізм продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.
Регуляторний акт дасть можливість розв’язати існуючі проблеми та врегулювати ринково-земельні відносини шляхом конкретизації порядку продажу земельних ділянок, одночасного вирішення питання надходження додаткових коштів до бюджету, планування бюджету міста.

 

   5. Опис механізму та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:
Адміністративно-правові:
- вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та розробити прозорий порядок і механізм продажу земельних на території Богодухівської міської ради.
- Організаційні заходи займають значне місце у досягненні мети, цілей регуляторного акта і завдань щодо удосконалення регулювання земельних відносин у м. Богодухові та формуванні ринку землі, а саме:
- підвищення прозорості та конкурентності при продажу земельних ділянок;
- забезпечення раціонального використання земельного фонду міста і методів його оцінки.
Інформаційно-рекламні:
- забезпечення можливості одержання суб'єктами господарювання інформації про земельні ділянки та умови їх продажу у місті.

 

   6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання міською радою та суб’єктами господарювання його вимог.

Даний проект регуляторного акта мотивує Суб'єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:
1. Вдосконалення механізму та підвищення рівня прозорості процедури придбання земельних ділянок у м. Богодухові;
2. Підвищення рівня інформованості підприємств, організацій, фізичних осіб щодо процедури придбання земельних ділянок;
3. Надання свободи Суб'єктам підприємницької діяльності в виборі дозволених видів функціонального використання земельних ділянок;
4. Підвищення ефективності використання земельних ресурсів міста у розрізі видів використання та планування використання з врахуванням перспектив розвитку міста.


Основними зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акта, є:
позитивні:
1. збільшення кількості заяв про продаж земельних ділянок від суб'єктів господарювання;
2. рівень прибутків Суб’єктів господарювання;
3. рівень поінформованості населення з даного питання;
негативні:
1. зменшення кількості бажаючих придбати земельні ділянки;
2. підвищення вартості земельних ділянок;
3. встановлення нових правових норм державою щодо продажу земельних ділянок.

 

   7. Характеристики очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Позитивний імідж;

поліпшення бізнес-клімату;

чітка координація дій при прийнятті управлінських рішень;

підвищення рівня довіри до місцевої влади;

можливість впливати на стратегічний розвиток міста;

економічне стимулювання викупу земельних ділянок;

збільшення доходів міського бюджету за рахунок вільного обігу цих земельних ділянок на ринку та прав на них;

Часові витрати пов’язанні з підготовкою і проведенням продажу земельних ділянок та права на їх оренду;

Грошові і часові витрати пов’язані з визначенням земельної ділянки в натурі(на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

Грошові і часові витрати пов’язанні з виготовленням землевпорядної документації;

Грошові і часові витрати пов’язані з виготовленням технічного паспорта земельної ділянки;

Суб’єкти господарювання, які отримали землю в оренду

Можливість придбання земельних ділянок шляхом прозорої купівлі;

більш прозора процедура придбання земельних ділянок, можливість прогнозування господарювання і витрат часу на процедуру оформлення документів;

рівні умови для однакових видів бізнесу;

встановлення чіткої процедури;

передбачуваність дій влади;

Грошові витрати пов’язані з:
- витрати на нотаріальне завірення копій установчих документів;
- оплатою реєстраційного внеску перед проведенням аукціону (одного неоп. мін)

Територіальна громада міста

Покращення стану виплат на соціальну сферу та інших виплат з місцевого бюджету.

покращення благоустрою міста;

поліпшення стану прозорості дій влади;

розширення інформаційної базі про процедуру оформлення документів на земельні ділянки в місті

 

   8. Строк дії регуляторного акту

Термін дії регуляторного акта безстроковий. Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі зміни законодавства України та в інших випадках.

 

   9. Визначення показники результативності регуляторного акта

В якості визначення результативності запропонованого регуляторного акту пропонуються наступні показники:

 • кількість проданих земельних ділянок та прав на їх оренду на земельних торгах в порівнянні з 2009 та 2010 роком;
 • рівень надходження до місцевого бюджету коштів від продажу земельних ділянок та прав на їх оренду, у порівнянні із 2009 та 2010 роком;
 • відсутність скарг від фізичних та юридичних осіб щодо невпорядкованості процедури продажу земельних ділянок.

   10. Заходи відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись протягом шести місяців з моменту набрання його чинності.
Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Првідний спеціаліст апарату міської ради Л.М. Моргун

 

Зауваження та пропозиції направляти в письмовому вигляді до Богодухівської міської ради за адресою: 62103, м. Богодухів, пл.Леніна,2, тел. 3-48-01, електронна адреса bogspp@rambler.ru .

 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.