Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Залучення коштів інвесторів

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від « 6 » травня 2011 року    №  257-VІ

 

Про затвердження порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова

 

Відповідно до ст. 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій» (зі змінами), керуючись ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", п. 2 ст.177 Господарського кодексу України, п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою компенсації витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою території міста, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

 

1.1. Порядок визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова, що додається.

 

1.2. Типовий договір про пайову участь (внесок) замовників будівництва у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Богодухова, що додається.

 

2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 31.07.2009 року № 1943-V «Про внесення змін до рішення від 24 жовтня 2008 року № 1447- V «Про встановлення розміру залучення коштів інвесторів (забудовників) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Богодухівської міської ради» та від 24.10.2008 року № 1447-V «Про встановлення розміру залучення коштів інвесторів (забудовників) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Богодухівської міської ради».

 

3. Встановити, що розмір пайової участі (внеску) замовника у створення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування, відповідно до встановленого розміру пайової участі (внеску) замовника від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, на рівні:

  - 10% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції, реставрації, переобладнання, перебудови, капітального ремонту, розширення та технічного переоснащення) об'єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення);

  - 4% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції, реставрації, переобладнання, перебудови, капітального ремонту, розширення та технічного переоснащення) об'єкта містобудування – для житлових будинків, будівель, закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення.

 

4. Доручити секретарю міської ради Олексенко Н.І. здійснити оприлюднення цього рішення відповідно до чинного законодавства.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв'язку (голова Шкарлат С.Б.) та з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

Міський голова В. БЄЛИЙ

 

 


 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 6 травня 2011 року № 257-VІ

(VІІІ сесія VІ скликання)

 

Порядок визначення розміру пайової участі (внеску)

замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова

 

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території міста Богодухова, крім випадків, зазначених в розділі «Загальні положення».

 

І. Загальні положення

 

Порядок розроблено на підставі законів України «Про планування і забудову територій», «Про благоустрій населених пунктів», «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

1. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, технічне переоснащення (далі – будівництво) об’єкта містобудування на території міста Богодухова, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, крім випадків, передбачених п.1.5 цього Положення.

 

2. Внесок забудовника у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста полягає у відрахуванні забудовником об’єкта містобудування до міського бюджету (цільового фонду) коштів для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 

3. В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

 • будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів цивільно-громадського та виробничого призначення (далі – будівництво);
 • об’єкт містобудування – будинки і споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури;
 • інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
 • соціальна інфраструктура – об’єкти будівництва організацій та установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, установи: спортивні й фізкультурно-оздоровчі, культури й мистецтва, житлово-комунального господарства;
 • розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова;
 • забудовник (замовник) – фізична особа – підприємець, фізична та юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування (далі – Забудовник);
 • житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;
 • доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
 • вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

4. Дія цього Положення не поширюється на Забудовників у разі здійснення будівництва:

   1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

  2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

  3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

  4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

  5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

  6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

  7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

  8) об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Богодухова визначається у договорі, укладеному з Богодухівською міською радою (відповідно до встановленого цією радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених Богодухівською міською радою нормативів для одиниці створеної потужності.

 

ІІ. Порядок залучення коштів замовників

 

1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова.

Пайова участь (внесок) замовника у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова полягає у відрахуванні замовником після прийняття об’єкта в експлуатацію до міського бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова.

 

2. Замовник будівництва, який може бути юридичною, фізичною особою, або уповноважена ним особа сплачує пайовий внесок при здійсненні:

 • будівництва (реконструкції);
 • зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
 • переведенні житлових будинків, приміщень (квартир) у нежитлові.

3. Пайовий внесок сплачується замовником будівництва на підставі відповідного договору, укладеного між ним та міською радою.

Розмір коштів, які замовник повинен перерахувати на пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова на підставі договору, встановлюється в межах визначеного відсотку від загальної кошторисної вартості будівництва, а саме:

 • розмір пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова складає 10% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);
 • для інвесторів (замовників), які здійснюють будівництво (реконструкцію) об’єктів містобудування - житлових будинків, будівель, закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення, розмір пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова складає 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування.

4. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста визначається у договорі, укладеному з виконкомом відповідно до встановленого міською радою розміру пайової участі (внеску) замовника.

 

5. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, встановленого цим Порядком.

 

6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації міською радою звернення замовника щодо укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

 

7. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Богодухова укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є: 1) розмір пайової участі; 2) строк (графік) сплати пайової участі; 3) відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Богодухова. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Богодухова сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

 

8. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури м. Богодухова, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного м. Богодухова.

 

III. Порядок та строки сплати

 

1. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду Богодухівської міської ради. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста». При прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів представник міської ради при підписанні акта готовності об’єкта до експлуатації перевіряє виконання замовником містобудівних вимог та обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов та наявність Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова.

 

2. Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення оплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури до цільового фонду міського бюджету. Заява подається до виконавчого комітету міської ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід’ємною частиною Договору.

 

3. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.

 

ІV. Використання коштів

 

Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 

V. Заключні положення

 

У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий комітет міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

Секретар міської ради Н. Олексенко

 

 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.