Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Затвердження порядку визначення розміру пайової участі

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Богодухівська міська рада

Харківської області

 

 

Про затвердження порядку визначення
розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва,
його залучення та використання
на розвиток інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури міста Богодухова.

 

Відповідно до ст. 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій» (зі змінами), керуючись статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, пунктом 2 статті 177 Господарського кодексу України, п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою компенсації витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою території міста, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити: Порядок визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова (додаток 1).

 

2. Типовий договір про пайову участь (внесок) замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Богодухова (додаток 2).

 

3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 31.07.09 № 1943 «Про внесення змін до рішення від 24 жовтня 2008 року № 1447-V “Про встановлення розміру залучення коштів інвесторів (забудовників) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Богодухівської міської ради “ та рішення від 24.10.2008 № 1447 «Про встановлення розміру залучення коштів інвесторів (забудовників) в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Богодухівської міської ради”.

 

4. Встановити розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування, відповідно до встановленого розміру пайової участі (внеску) замовника від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, на рівні:

 - 10% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції, реставрації, переобладнання, перебудови, капітального ремонту, розширення та технічного переоснащення) об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення);

 - 4% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції, реставрації, переобладнання, перебудови, капітального ремонту, розширення та технічного переоснащення) об'єкта містобудування - для житлових будинків, будівель, закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань розвитку житлово-комунального господарства (Ляшенко О. М.).

 

Міський голова Бєлий В. М.

 

 

 

  Додаток №1
до рішення міської ради №__________
від ________ ___________2011р.

 

 

 

 

 

Порядок визначення розміру пайової участі (внеску)
замовників будівництва, його залучення та використання
на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова

 

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території міста Богодухів, крім випадків, зазначених в розділі «Загальні положення».

 

I. Загальні положення

 

1. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про планування і забудову територій», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».


2. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухів є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, технічне переоснащення (далі – будівництво) об’єкта містобудування на території міста Богодухова, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, крім випадків, передбачених п.1.5 цього Положення.


3. Внесок забудовника у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста полягає у відрахуванні забудовником об’єкту містобудування до міського бюджету (цільового фонду) коштів для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.


4. В цьому Положенні терміни вживаються в наступному значенні:
• будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів цивільно-громадського та виробничого призначення (далі – будівництво);
• об’єкт містобудування – будинки і споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури;
• інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
• соціальна інфраструктура – об’єкти будівництва організацій та установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно–оздоровчі, установи культури й мистецтва, установи житлово – комунального господарства;
• розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова;
• забудовник (замовник) – фізична особа – підприємець, фізична та юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни ( у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування (далі – Забудовник);
• житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;
• доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
• вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 

5. Дія цього Положення не поширюється на Забудовників у разі здійснення будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

 

II. Порядок залучення коштів замовників

 

1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Богодухова.

Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Богодухова полягає у відрахуванні замовником після прийняття об’єкта в експлуатацію до міського бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Богодухова.

 

2. Замовник будівництва, який може бути юридичною, фізичною особою, або уповноважена ним особа сплачує пайовий внесок при здійсненні:

– будівництва (реконструкції);

– зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

– переведенні житлових будинків, приміщень (квартир) у нежитлові.

3. Пайовий внесок сплачується замовником будівництва на підставі відповідного договору, укладеного між ним та міською радою.

Розмір коштів, які замовник повинен перерахувати на пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова на підставі договору, встановлюється в межах визначеного відсотку від загальної кошторисної вартості будівництва, а саме :

Розмір пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та& соціальної інфраструктури м. Богодухова складає 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення).

Для інвесторів (замовників) які здійснюють будівництво (реконструкцію) об’єктів містобудування - житлових будинків, будівель, закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення розмір пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова складає 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкту містобудування.

 

4. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста визначається у договорі, укладеному з виконкомом відповідно до встановленого міською радою розміру пайової участі (внеску) замовника.

 

5. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, встановленого даним Порядком.

 

6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації міською радою при  зверненні замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

 

7. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

  1) розмір пайової участі;

  2) строк (графік) сплати пайової участі;

  3) відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

 

8. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.

 

III. Порядок та строки сплати

 

1. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду міської ради м. Богодухова. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста».При прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, представник міської ради при підписанні акта готовності об’єкта до експлуатації перевіряє виконання замовником вимог містобудівних вимог та обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов та наявність Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова.


2. Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення оплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури до цільового фонду міського бюджету. Заява подається до виконавчого комітету міської ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід’ємною частиною Договору.


3. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.

 

IV. Використання коштів.

Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 

V. Заключні положення.

 

У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий комітет міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

Секретар міської ради Н. І. Олексенко

 

 

 

 

 

  Додаток №2

 

 

 

Договір
про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Богодухів

м. Богодухів „____”___________р

 

Уповноважена особа, що діє на підставі Статуту міськради, з однієї сторони та

_____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові фіз.особи або найменування юр. особи )

що діє на підставі_____________________________________________________________ (далі – Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет Договору

1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова та перерахувати до спеціального цільового фонду міста Богодухова на спеціальний рахунок міського бюджету, відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Харківський області (рахунок № _____________, код ______, МФО ____, ККД ________, банк одержувача ГУДКУ в Харківській області)(далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова у розмірі, що дорівнює 10 % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку. Обсяг внеску визначено в Додатку 1 до договору, якій є його невід’ємною частиною.

 

ІІ. Зобов’язання Сторін.

1. Замовник зобов’язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяця після прийняття об’єкту в експлуатацію, на рахунок цільового фонду міста Богодухова з призначенням платежу: „пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова”.

2. За цим Договором з моменту зарахування на рахунок цільового фонду міста Богодухова, передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами міський раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова.

3. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Богодухова.

 

ІІІ. Особливі умови.

1. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова

 

IV. Відповідальність Сторін.

1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова щодо перерахування в повному обсязі коштів, виконавчий комітет міської ради за поданням управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ від суми договору.

3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

 

V. Строк дії договору

1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

VІ. Інші умови.

1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.

3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

4. У випадку виникнення спору між управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради і Замовником, що стосується виконання зобов'язань цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.

5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у відділі.

 

VI. Адреси та реквізити Сторін.

 

Уповноважена особа міської ради

______________________________________________

______________________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

 

__________________  /__________________

 

МП

Замовник будівництва:

_________________________________________________

_________________________________________________

 

Посада (для суб’єктів господарювання-юридичних осіб), ПІБ, підпис:

 

__________________ /_______________

 

МП (для суб’єктів господарювання)

 

Секретар міської ради Н. І. Олексенко

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акта

 

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» надаємо аналіз впливу регуляторного акту (проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку визначення пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухів», додаток: “Порядок визначення пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухів”

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 

            Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.ст.26,31), «Про планування і забудову території» (ст.22), «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.40), Типових регіональних правил забудови, Земельного кодексу України,  ст. 27-1 Закону України № 1699-Ш від 20.04.2000р. необхідно розробити  положення  про пайову участь замовників (забудовників) у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста.

            За час дії рішення в Україні змінилась законодавча база. Зокрема, набрав чинності з 13.01.2009 р. Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 № 800-VІ, якими внесені значні зміни та доповнення до Закону України «Про планування та забудову територій» та Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 13.01.2011р.

            З метою приведення у відповідність діючому законодавству регулювання надходжень коштів замовників, що залучаються для створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова, затвердити окремо “Порядок визначення пайової участі (внеску) замовників будівництва , його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухів”

 

2. Ціль державного регулювання.

 

• Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
• забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
• створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухів;
• впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення цілей.

 

            У разі прийняття рішення міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Богодухів» вимоги чинного законодавства будуть виконані.

 

4. Механізм регулювання. 

 

            Прийняття сесією міської ради «Порядку пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Богодухів».

 

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей.

 

            Поширення дії регуляторного акта на більш широке коло суб’єктів господарювання дає територіальній громаді та виконавчому комітету можливість збільшити надходження коштів до міського бюджету при запровадженні програм розвитку міста, її інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

            У разі зміни граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів на загальнодержавному рівні, цілей і задач розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, можливість своєчасної зміни даного регуляторного акту.

 

6. Очікуваний результат.

 

            Прийняття рішення забезпечить:

• регулювання порядку залучення коштів забудовників для створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
• забезпечить виконання вимог діючого законодавства щодо граничного розміру величини внеску на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
• забезпечить механізм регулювання відносин між виконавчим комітетом та забудовниками щодо залучення та використання зазначених коштів;
• встановить рівні конкурентні можливості для всіх суб’єктів господарювання.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

 

            Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. В зв’язку з цим, необхідно буде вносити зміни до Положення.

 

8. Показники результативності акта.

 

• Кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухів;
• кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова;
• сума коштів, яка надійде до міського бюджету та буде використовуватися на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Богодухова.

 

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

            Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено протягом 6 місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Провідний спеціаліст апарату міської ради Тризна В.І.

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.