Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

 

 

 

від ___ _________ 2011 року № ____ - VI

 

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у власності Богодухівської міської ради

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про засади державної регуляторної, політики у сфері господарської діяльності", «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 (зі змінами та доповненнями), статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова ( додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення ХІ сесії V скликання від 5 лютого 2007 року № 551 – V “Про затвердження в новій редакції Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова”.

3. Зобов'язати керівників комунальних підприємств міської ради привести договори оренди комунального майна у відповідність до затвердженої Методики.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв'язку (голова Шкарлат С.Б.).

 

Міський голова В. БЄЛИЙ

 

 

 


 

 

 

Затверджена
рішенням Богодухівської міської ради
від ____2011 року №_______

 

 

МЕТОДИКА
розрахунку і порядок використання плати за оренду майна,

що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова

 

1. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова, розроблено для забезпечення ефективного використання майна підприємств, установ та організацій, територіальної громади міста Богодухова (далі - комунальні підприємства), з метою створенню єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду: цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації, - по договорах оренди, укладених міською радою, а з її дозволу – і комунальними підприємствами, яким майно передано у господарське відання чи оперативне управління.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі, коли орендодавцем структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці), а  також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) або індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з міською радою.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 

3. До плати за оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна не: включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю комунальні підприємства на балансі яких перебуває це майно.

Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів України у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 

4. Орендна , плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати звітний місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу, то на основі розміру річної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

 

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

 

Опл = Вз х Сор.ц,

 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Вз - залишкова вартість майна, що передається в оренду на дату визначення вартості об'єкта оренди, грн.; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1 до Методики.

 

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за погодженням сторін і складає не менш як 10 відсотків від вартості орендованого майна. У разі, якщо орендарем є суб'єкт малого підприємництва – не менше 7 відсотків від вартості майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

 

7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор,

 

де Вп – вартість орендованого майна, визначена в результаті незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 до Методики.

 

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з оцінки майна.

Якщо орендоване не житлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп,

 

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем) визначена в результаті незалежної оцінки, грн.; Пп - площа орендованого приміщення, м2; Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), м2.

 

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного, місцевого (районного) бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями; редакціями державних; і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.