Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Розрахунок необхідної кількості теплової енергії на опалення по котельні, потужністю 800 кВт у м. Богодухів на рік.

Опубликована 10-09-2012, 22:23 в розділ Офіційний Богодухів » Новини
 • 68

Розрахунок проводиться на підставі "Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" КТМ 204 України 244-94.

Споживачами теплової енергії даної котельні є поліклініка та будинок культури у м. Богодухів (бюджетні організації) та філія ощадбанку (госпрозрахункова організація).

Навантаження на опалення даних об’єктів становить близько 1 МВт. При реконструкції котельні були замінені старі котли на 2 нові високотехнологічні та більш продуктивні, номінальною потужністю 800 кВт, що за даними технічного обстеження зможуть в повному обсязі забезпечити потребу даних об’єктів опаленням. Технічні характеристики котельні та встановлених котлів, наведені у Додатку №1.

Для розрахунку необхідної кількості теплової енергії на опалення на рік використані наступні дані:

 • фактична температура зовнішнього повітря за останні 5 років (використана температура зовнішнього повітря по м. Харкову, так як окремих даних по м. Богодухову не має. Згідно додатку №1 до КТМ 204 України 244-94 температурні показники по м. Харкову і м. Богодухову співпадають);
 • тривалість опалювального періоду (використовуються дані щодо середньостатистичної тривалості опалювального періоду по м. Харкову за останні 5 років);
 • температура усередині приміщення згідно БНіП;
 • навантаження на опалення.

Розрахункова температура зовнішнього повітря згідно додатку 1 до КТМ 204 України 244-94 становить -2,1оС. Середня планова розрахункова температура зовнішнього повітря згідно статистичних даних по м. Харкову за 5 останніх років становить 0,3оС (Додаток №2). Для визначення планового обсягу теплової енергії використовуємо розрахункову температуру з урахуванням статистичних даних, яка враховує фактичні зміни температури зовнішнього повітря.

Тривалість опалювального періоду визначена згідно статистичних даних по м. Харкову за 5 останніх років та становить 185 днів.

Середня розрахункова температура внутрішнього повітря визначена за даними таблиці 2.2. КТМ 204 України 244-94 та становить +20оС – для поліклініки, +16 оС – для культурно-освітніх закладів (клубів) та +18 оС – будівель ощадбанку (наведена у додатку №3).

Згідно проектних даних загальна номінальна теплопродуктивність опалювальних двох котлів моделі GD-Turbo, встановлених у котельні, складає 800 кВт.

Згідно довіднику переводу фізичних величин 1кВт потужності дорівнює 860 ккал. (Додаток №4).

Таким чином, 800 кВт = 800 кВт * 860ккал= 688000 ккал або 0,688 Гкал/год (1 ккал = 1*10-6 Гкал).

Тобто, номінальне навантаження на опалення по котельні становить 0,688 Гкал/Год. Фактичне навантаження для кожного об’єкту становить:

 • для поліклініки – 0,217 Гкал/год.
 • для будинку культури – 0,315 Гкал/гол
 • для будівлі ощадбанку – 0,025 Гкал/год.

Розрахунок необхідної кількості теплової енергії на потреби опалення виконаний згідно "Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" КТМ 204 України 244-94 відповідно до розрахункових навантажень:

 

- де: qоп. - навантаження на опалення, Гкал/год;

         t з.п.- температура зовнішнього повітря середня за 5 попередніх років, оС;

         tв.п. - температура в приміщенні, оС

         tр.о. - розрахункова опалювальна температура зовнішнього повітря, оС

         Nо - тривалість опалювального періоду, днів.

Згідно проведеного технічного обстеження виявлено, що споживання теплової енергії вищевказаними споживачами розподіляється у пропорції 50:50. Розрахунок проводимо окремо для кожного об’єкта споживання теплової енергії (відрізняється температура зовнішнього повітря у приміщенні).

 

Розрахунок планових обсягів теплової енергії на потреби опалення поліклініки.

Період

Тривалість
опалювального
періоду N0

Температура
зовнішнього
повітря
tн.в.

Натуральні
показники, Гкал

(при температурі у приміщенні 20оС)

Навантаження на опалення Гкал./час

 

 

0,217

Січень

31

-5,5

95,742

Лютий

29

-4,1

84,648

Березень

31

2,4

66,081

Квітень

14

7,5

21,195

Жовтень

19

7,0

29,916

Листопад

30

3,1

61,406

Грудень

31

-1,8

81,850

Рік

185

0,3

440,838

 

Розрахунок планових обсягів т/енергії на потреби опалення будинку культури.

Період

Тривалість
опалювального
періоду N0

Температура
зовнішнього
повітря
tн.в.

Натуральні
показники, Гкал

(при температурі у приміщенні 20оС)

Навантаження на опалення  Гкал./час

 

 

0,315

Січень

31

-5,5

129,198

Лютий

29

-4,1

112,993

Березень

31

2,4

81,726

Квітень

14

7,5

23,068

Жовтень

19

7,0

33,148

Листопад

30

3,1

75,018

Грудень

31

-1,8

106,964

Рік

185

0,3

562,115

 

Розрахунок планових обсягів т/енергії на потреби опалення філії ощадбанку.

Період

Тривалість
опалювального
періоду N0

Температура
зовнішнього
повітря
tн.в.

Натуральні
показники, Гкал

(при температурі у приміщенні 20оС)

Навантаження на опалення  Гкал./час

 

 

0,025

Січень

31

-5,5

10,661

Лютий

29

-4,1

9,379

Березень

31

2,4

7,077

Квітень

14

7,5

2,151

Жовтень

19

7,0

3,059

Листопад

30

3,1

6,541

Грудень

31

-1,8

8,982

Рік

185

0,3

47,850

 

Загальний плановий відпуск теплової енергії на потреби опалення для всіх споживачів складає – 1050,803 Гкал.

 

Складання теплового балансу котельні.

Складання теплового балансу та визначення загальної кількості теплоти, що виробляє котельні, проводиться на підставі "Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії…». Для цього необхідно визначити втрати теплової енергії в мережах та витрати теплоти на власні потреби котельні.

Втрати теплоти за рахунок охолодження води в трубопроводах теплової мережі визначаються за формулою (3.6.) до КТМ, де враховуються середньорічні втрати відповідно в підземних та надземних прямих та зворотних трубопроводах, установлені на підставі теплових випробувань в мережі. Даних щодо таких випробувань не має, так як проводилась реконструкція мережі від котельні до споживача. Та згідно п.3.1.8. КТМ 204 України 244-94 «при неможливості визначення втрат теплоти в теплових мережах на підставі випробувань, тимчасово, до їх проведення допускається приймати величину згаданих втрат в частках від відпущеної теплоти».

За проектними даними відомо, що загальна довжина мережі становить 350 м. При протяжності теплових мереж до 500 м вищевказаним пунктом 3.1.8. регламентується величина втрат теплової енергії у розмірі 2,9% на всю протяжність теплотраси (додаток №5). Таким чином, до розрахунку приймаємо втрати у розмірі 2,9%.

Кількість відпущеної теплоти розраховується наступним чином:

Qвідп. = Qкор.відп./ (1-2,9/100)

У натуральному виразі відпущена теплова енергія становить:

1 050,803 / (1-2,9/100) = 1 082,186 Гкал

Втрати тепла в мережах – 31,383 Гкал.

 

Витрати теплоти на власні потреби котельні визначається згідно додатку 5 до КТМ 204 України 244-94 (Додаток №6). Технологічні потреби хімводоочистки, деаерації, опалення і господарські потреби котельні, що працює на твердому паливі, визначені у розмірі 2% від кількості відпущеної теплоти за рік. Кількість виробленої теплової енергії котельнею визначається наступним чином:

Qвідп. = Qк.в./ (1-2,0/100)

У натуральному виразі виробництво теплової енергії складає:

1 082,186 / (1-2,0/100) = 1 104,271 Гкал

Власні потреби котельні – 22,085 Гкал.

 

Загальна кількість теплоти, вироблена за рік визначається за формулою:

Qвир. = Qк + Qт.м.+Qв.п,

Де:    

– корисний відпуск теплової енергії споживачу;

Qт.м. – втрати теплової енергії в мережі;

Qв.п. - витрати теплоти на власні потреби котельні.

 

Qвир. = 1 050,803 + 31,383 + 22,085 =1 104,271 Гкал

 

Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам по котельні виглядатиме наступним чином.

Гкал

Найменування статей

 

Виробництво

Реалізація

Виробництво теплової енергії

1 104,271

1 104,271

 

Власні потреби котельні

22,085

 

22,085

Втрати теплової енергії

31,383

 

31,383

Корисний відпуск споживачам

1 050,803

 

1 050,803

в т.ч. бюджет

1 002,953

 

1 002,953

          госпрозрахунок

47,850

 

47,850

Всього теплової енергії

 

1 104,271

1 104,271

 

Плановий кошторис витрат на виробництво, транспортування постачання теплової енергії по котельні у м. Богодухів ТОВ "Аквілегвія" на рік.

грн.

Найменування статей

Витрати

в тому числі

для бюджетних споживачів

госпозрахунок

Витрати виробничої собівартості

914 454

872 813

41641

Прямі матеріальні витрати

329 687

314 674

15 013

Паливо на технологічні потреби

255 525

243 889

11 636

Електроенергія на технологічні потреби

72 223

68 934

3 289

Вода

1 863

1778

85

Хімреагенти

76

73

3

Витрати на оплату праці

42 000

40 087

1913

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

15 565

14 856

709

Загальновиробничі витрати

527 202

503 195

24 007

Адміністративні витрати

59 247

56 549

2 698

ВСЬОГО ВИТРАТ

973 701

929 362

44 339

СОБІВАРТІСТЬ, грніГкал

926,63

926,63

926,63

КОРИСНИЙ ВІДПУСК Т/ЕНЕРГІЇ, Гкал

1 050,803

1 002,953

47,850

Прибуток

70 376

65 055

5 321

Всього витрат з урахуванням прибутку

1 044 077

994 417

49 660

ТАРИФ, грнУГкал без ПДВ

993,60

991,49

1 037,83

 

Калькуляція витрат на виробництво, транспортування постачання теплової енергії по котельні у м. Богодухів ТОВ "Аквілегвія" на рік.

(грн./Гкал)

Найменування статей

Складові тарифу

в тому числі

для бюджетних споживачів

госпозрахунок

Витрати операційної діяльності

870,25

870,25

870,26

Витрати виробничої собівартості

870,25

870,25

870,26

Прямі матеріальні витрати

313,75

313,75

313,75

Паливо на технологічні потреби

243,17

243,17

243,18

Електроенергія на технологічні потреби

68,73

68,73

68,74

Вода

1,77

1,77

1,78

Хімреагенти

0,07

0,07

0,06

Витрати на оплату праці

39,97

39,97

39,98

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

14,81

14,81

14,82

Загальновиробничі витрати

501,72

501,72

501,71

Адміністративні витрати

56,39

56,38

56,38

Собівартість 1 Гкал

926,65

926,64

926,65

Прибуток

66,98

64,87

111,20

ТАРИФ, грн./Гкал без ПДВ

993,60

991,51

1 037,85

 

 

Визначення витрат по статті «Паливо»

Розрахунок проводиться на підставі "Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" КТМ 204 України 244-94.

Для визначення кількості натурального палива, що буде витрачено на виробництво теплової енергії, слід визначити та питому витрату умовного палива на
1 Гкал теплової енергії, обсяги умовного палива та коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне.

Питома витрата умовного палива на виробництво 1 Гкал теплоти визначається за формулою:

де ηкот - к.п.д. котла

У технічних характеристиках встановлених у котельні котлів вказано к.п.д. 90% для кожного встановленого котла на котельні. Використовуємо дані у формулі та отримуємо:

Наступним кроком визначаємо витому витрату умовного палива з урахуванням витрати теплоти на власні потреби котельні за формулою:

де Квп – коефіцієнт, що враховує витрату палива на власні потреби котельні у % (визначений у розмірі 2% згідно додатку % до КТМ 204 України 244-94)

Кількість умовного палива, необхідна для виробництва загальнорічної кількості теплової енергії, визначається як добуток питомої витрати палива, розрахованої з урахуванням витрати теплоти на власні потреби котельні та планової кількості відпущеної теплової енергії:

1 082,186 Гкал *161,91 кгу.т./Гкал = 175217 кгу.п.

Перерахунок умовного палива в натуральне виконується за наступною формулою:

де:

   Внат. – загальна потреба котельні у натуральному паливі, кг;

   Вум. – загальна потреба котельні в умовному паливі, кг;

   Qн. – нижча теплота згорання натурального палива, ккал/кг;

   Qуп. – теплота згорання умовного палива, що дорівнює 7000 ккал/кг.

На котельні використовуватиметься як паливо пелети з лушпиння соняшника.

Калорійність лузги соняшника згідно Додатку №7 у підприємства «Наша олія» (один з майбутніх партнерів підприємства) становить від 3991 ккал/кг до 5036ккал/кг. Планується використання паливних пелет з лушпиння соняшника з теплотою згорання у розмірі 4000 ккал/кг.

Таким чином, для відпуску теплової енергії в мережу в обсязі 1 082,186 Гкал необхідно використати306 630 кглушпиння соняшника.

В середньому ціна по м. Харкову на великі упаковки (Біг-Беги) місткістю 1тона становить 1000-1150 грн. з ПДВ. По Харківській області, Запорізькій та Донецькій областях вартість коливається від 820 до 840 грн. за тону (але в ціні по областях не враховані витрати на доставку товару до місця знаходження об’єкту теплопостачання) (Додаток №8).

Планується придбання палива по середній ціні 1000 грн. з ПДВ за 1 тону, яку приймаємо до розрахунку.

Вартість по статті «Паливо» складає:

306 630 кг * 1100 грн. за 1 тону / 1,2 / 1000 = 255 525 грн. без ПДВ.

 

 

Визначення витрат по статті «Вода»

Витрати води для власних технологічних потреб котельні розраховані на підставі існуючих нормативів. Згідно проектної документації в котельні змонтована автоматична установка водо підготовки для заповнення та підживлення системи опалення. Тобто, визначаємо необхідний обсяг води для заповнення та підживлення системи.

Необхідний об’єм води для наповнення мереж складається з об’єму, необхідного  для наповнення місцевих мереж опалення та наповнення зовнішніх теплових мереж.
За даними таблиці 3.2 КТМ 204 України 244-94 визначаємо об’єм води для наповнення місцевих систем опалення лікарні в залежності від технічних характеристик  системи та розрахункового графіку температур. Ця величина  складає 14,2м3/Гкал/год (при використанні температурного графіку 95-70оС, визначеного у технічних характеристиках котельні та характеристиках місцевих систем опалення).
Об’єм внутрішніх систем теплопостачання визначається за формулою:

Vсист. = Qр * Vпит.

де:     

Qр – розрахункове теплове навантаження систем теплопостачання, Гкал/год.

Vпит. – питомий об’єм води, що визначається в залежності від характеристики системи та розрахункового графіку температур за даними табл.3.2 КТМ 204 (Додаток №6)

Vсист. = 0,557 Гкал/год. * 14,2 м3/Гкал/год. = 7,91 м3

 

Згідно даних таблиці 3.1. КТМ 204 України 244-94 та проектних даних визначаємо об’єм води, необхідний для наповнення трубопроводів теплових мереж (додаток №6):

 

Протяжність мереж, м

Ø, мм

Vводи (за табл.3.1), м3/км

40

133

12,21

280

108

7,854

30

40

1,32

 

Тобто: 0,04км*12,21м3/км + 0,280км*7,854м3/км + 0,03км*1,32м3/км = 2,73м3 води необхідно для заповнення теломереж.

Загальний об’єм води на наповнення місцевих мереж опалення та зовнішніх теплових мереж становить 2,73 м3 + 7,91м3 = 110,64м3

Відповідно до «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» та відповідно зі СНіП «Теплові мережі» об’єм води на підживлення систем визначається по формулі:

Gвит. = 0,0025 * Vсист. * n

де      Vсист. – загальний об’єм води на наповнення мереж опалення та зовнішніх теплових мереж, м3;

         n  - кількість годин роботи.

Gвит. = 0,0025 * 10,64 * 24 * 185 = 118,10 м3/на рік

 

Річний об’єм витрат води для власних технологічних потреб котельні на наповнення на підживлення мереж складає 10,64м3+118,10м3 = 128,74 м3.

За даними постачальника води для конкретного об’єкта водоспоживання розрахунковий плановий тариф на воду становитиме 17,36 грн. з ПДВ.

 

Вартість по статті «Вода» складає:

128,74 м3*17,36 м3 за 1м3 / 1,2 = 1 863 грн. без ПДВ.

 

 

Витрати по статті «Хімреагенти»

Вода, що використовується на котельні – вода з господарчого водопроводу. При заповненні системи використовується хімочищень вода, що пройшла обробку в
Na-катіонній установці.

Для регенерації Na-катіонних фільтрів установки з водо підготовки необхідно використовувати технічну поварену сіль.

Розрахунок проведено згідно Справочника Ю.М. Кострыкина «Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления» та Приложению 5 к
РД34.37.526-94 Методические указания по применению ионитов на водоподготовительном оборудовании тепловых электростанций.

 

Витрати техничної повареної солі на пом’якшення 1 м3 води складають:

де:

q – питома витрата солі, 150 г/г-екв.;

Жобщ – середньорічна загальна жорсткість води перед натрій-катіонітними фільтрами, 7.1 г-екв/м3,;

Жост – середня за фільтроцикл остаточна жорсткість, 0.1 г-екв/м3;

С – вміст NaCl в технічному продукті, 98%.

 

Потреба у технічній повареній солі при наповненні мережі та підживленні систем опалення становить:

128,74м3 *1,071 кг =137,88 кг солі.

де 128,74 м3 – річний об’єм витрат води для власних технологічних потреб котельні на наповнення на підживлення мереж

 

Середня ціна технічної солі 3 помолу у мішках по 25 кгстановить 660 грн. за 1 тони солі (Додаток №9).

 

Вартість по статті «Хімреагенти» складає

0,138 т *660 грн за 1 тону  / 1,2 /1000 = 76 грн. без ПДВ.

 

 

Визначення витрат по статті «Електроенергія»

Розрахунок нормативних витрат електроенергії обладнання, встановленого на котельні для виробництва теплової енергії, згідно «Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі теплової енергії), затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №12 від 02.02.2009р. для забезпечення сталої роботи технологічного устаткування.

У загальному вигляді нормативні витрати електроенергії j-м типом обладнання i-ї котельні за розрахунковий період визначаються за формулою (кВт·год)

Wij = Pij · Tij, 

(3.3)

де:

Pij - середня споживана електродвигуном потужність j-го типу обладнання, яке працює в межах дії i-ї котельні, кВт;

Tij - термін роботи цього обладнання протягом розрахункового періоду, год.

 

За проектними даними на котельні встановлене наступне обладнання:

 • 2 котли потужністю 1,5 кВт*год
 • 2 мережеві насоси потужністю 7,5 кВт*год (основний та резервний)
 • 2 мережеві насоси потужністю 3,0 кВт*год (основний та резервний)
 • 2 підживлюючи насоси потужністю 1,5 кВт*год.
 • система хімводопідготовки потужністю 1,2 кВт*год.
 • Прилади освітлення потужністю 2 кВт*год.

При розрахунку враховуємо:

 • коефіцієнт використання виробничої потужності для встановлених котлів становить – 60% (час роботи обладнання – 24 години на добу протягом опалювального періоду);
 • коефіцієнт використання виробничої потужності мережевих, і підживлюючи насосів, та хімводопідготовки – 80% (час роботи насосів – 24 години на добу протягом опалювального періоду; час роботи для хімводопідготовки – 5 год. на добу протягом всього опалювального періоду);
 • коефіцієнт використання виробничої потужності освітлюваних приладів, встановлених на котельні – 80% (час роботи освітлення – 16 годин на добу у опалювальний період, 6 год. на добу у міжопалювальний період, та 10 год. у перехідні місяці;

Розрахунок наведено у Додатку №10.

Планові нормативні витрати електроенергії для власних технологічних потреб котельні становлять 75 363 кВт на рік.

За даними постачальника електроенергії для конкретного об’єкта споживання електроенергії розрахунковий плановий тариф на становитиме 1,15 грн. з ПДВ.

 

Вартість по статті «Електроенергія» складає:

65 469 кВт *1,15 грн. за 1 кВт / 1,2 = 72 223 грн. без ПДВ.

 

 

Витрати по статті

«Заробітна плата та Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» основного виробничого персоналу.

 

Згідно зі штатним розписом на 01.06.2012 року для обслуговування обладнання даної котельні необхідно 4 чоловіки. Оформлення проводитиметься за трудовим договором на термін, протягом якого триватиме опалювальний період, із місячним фондом оплати праці у розмірі 6000 грн.

 

Загальний річний фонд витрат на оплату праці персоналу, який безпосередньо зайнятого  виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії становить

6000 * 7 = 42 000 грн. на рік.

 

Сума витрат по статті «Заробітна плата» складає 42 000 грн.

 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  визначено на підставі Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Ставки внеску класифікуються  в залежності від класу професійного риску виробництва та з урахуванням видів економічної діяльності.  Підприємство займається виробництвом теплової енергії за КВЕД 40.30.0. Цей вид діяльності за класом професійного ризику відноситься до
17 класу, для якого розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування складає 37,06% від фонду оплати праці. (Додатки №11) в розмірі 37,06%

Підприємство є платником єдиного податку, але від сплати єдиного соціального внеску не звільняється (Додаток №12)

 

Сума витрат по статті «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», нарахованого на фонд оплати праці виробничого персоналу становить:

 42 000 грн. * 37,06% /100  = 15 565 грн.

 

 

  

Визначення витрат по статті «Загальновиробничі витрати»

Планові витрати по цій статті сформовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування  тарифів на житлово-комунальні послуги» №869 від 01.06.2011р., відповідно Податкового кодексу України, до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 07 «Основні засоби», до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» та інших бухгалтерських стандартів бухгалтерського обліку.