Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.7, 10, 12, 267 Податкового кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Богодухівська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Богодухівської міської ради ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток 1).

2. Провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановити 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно, відповідно до переліку видів діяльності, які провадяться з придбанням торгового пільгового патенту (п.п. 267.2.1. - 267.2.3. ст. 267 розділу XII ПКУ).

Проект рішення Богодухівської міської ради "Про встановлення розміру фіксованого податку на доходи фізичних осіб за здійснення підприємницької діяльності"

  Керуючись Бюджетним кодексом України, підрозд.8 розд. ХХ Податкового кодексу України, Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727  "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", п. 1 ст.14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від  26 грудня 1992 року № 1392 "Про прибутковий податок з громадян", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "

 Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині  оподаткування суб'єктів малого підприємництва, Богодухівська міська рада

Затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

Відповідно до законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за №936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 року за № 403/6691, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 05.07.1995 року №30, та з метою упорядкування правовідносин між підприємством питного водопостачання та споживачами послуг з водопостачання та водовідведення у місті Богодухові, запобігання руйнуванню мереж і споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Богодухова та безпеки їх експлуатації, міська рада...

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом роботи Богодухівської міської ради VІ скликання, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (додається).

2. Доручити секретарю міської ради здійснити оприлюднення цього рішення протягом 10 днів в ЗМІ.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

Внесення доповнень до Правил благоустрою

Внесення доповнень до Правил благоустроювід 17 грудня 2010 року
Про внесення доповнень до Правил благоустрою міста Богодухова.
З метою налагодження організації благоустрою щодо забезпечення чистоти і належного санітарного стану території міста Богодухова, врегулювання питань, пов'язаних з відповідальністю за порушення правил благоустрою, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада В И Р І Ш И Л А:...

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради "Про затвердження тарифів на послуги, які надаються КП “Богодухіввода”.

На сьогоднішній день на КП «Богодухіввода» склалася складна ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів  на послуги водопостачання, водовідведення та знешкодження рідких відходів фактичним витратам на їх виробництво та ростом операційних витрат, закладених в діючих тарифах.

За підсумками роботи 2009 року підприємство отримало збиток в розмірі 184,7 тис.грн., за І квартал 2010 року 77 тис.грн. Відшкодування витрат тарифами становить по водопостачанню  склав за 2009 рік 86 %.

Не дивлячись на збільшення надходжень підприємства від надання послуг (на 13,2%  від послуги з водопостачання та 62,4% від  послуги з водовідведення) витрати підприємства зросли більш випереджаючими темпами і склали 1776,3 тис.грн проти 1421,9 тис. грн в 2008 році. В зв'язку з отриманням збитку фінансовий стан підприємства погіршився, про що свідчить збільшення кредиторської заборгованості з 158,1 тис.грн на початок року до 313,5 тис.грн на кінець року.

Про затвердження тарифів на послуги, які надаються КП “Богодухіввода”

На піставі звернення  КП «Богодухіввода»  згідно з наданими  розрахунками  та висновками Державної інспекції з контролю за цінами  №1990-1994 від 04 серпня 2010 р. про економічну обгрунтованість планових витрат на послуги з водопостачання, водовідведення та знешкодження, у відповідності до постанов Кабінету Міністрів № 959 від 12 липня 2006 року “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення” та  № 1010 від 26 липня 2006 року  “Про затвердження Порядку формування тарифів   на послуги з вивезення побутових відходів” зі змінами, керуючись законами України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, «Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради ...