Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від «17» грудня 2010 року 16 - VІ

 

Про затвердження Правил користування системами

централізованого водопостачання та водовідведення

в місті Богодухові

 

Відповідно до законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за №936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 року за № 403/6691, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 05.07.1995 року № 30, та з метою упорядкування правовідносин між підприємством питного водопостачання та споживачами послуг з водопостачання та водовідведення у місті Богодухові, запобігання руйнуванню мереж і споруд систем комунального водопостачання та каналізації міста Богодухова та безпеки їх експлуатації, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові, згідно з додатком до цього рішення.

2. Дане рішення офіційно оприлюднити в газеті “Маяк”.

3. Зазначене рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування, з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства.

 

Секретар Богодухівської міської ради

Н.Олексенко

 

Додаток

до рішення міської ради

від 17 грудня 2010 року № 16-VІ

 

Правила
користування системами централізованого водопостачання та водовідведення
в місті Богодухові

 

Визначення термінів та скорочень

 

Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних та каналізаційних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об'єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об'єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров'ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.

 

Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

 

Випуск водовідведення – каналізаційна мережа від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або каналізаційна мережа від контрольного колодязя внутрішньомайданчикових мереж споживача до централізованої мережі водовідведення.

 

Виробник (постачальник) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення - суб'єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - Виробник).

 

Внутрішньобудинкові системи водопостачання та водовідведення – мережі водопроводу та каналізації, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири.

 

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа – трубопровід, прокладений всередині житлового кварталу, до якого приєднуються водопровідні вводи споживачів.

 

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення – прокладена всередині житлового кварталу мережа, яка з'єднує випуски  групи будинків або будівель кварталу в цілому або проходить через квартал.

 

Вода питна – вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров'я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості.

 

Водовід - трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела  водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

 

Водопровід – сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

 

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

 

Вузол обліку – комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

 

Вулична мережа водовідведення – каналізаційна мережа, прокладена вздовж вулиці, провулка, набережної, тощо або в незабудованій зоні поза межами кварталів.

 

Вулична розподільна мережа – водопровідна мережа, прокладена вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

 

Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) – пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

 

Головний міський каналізаційний колектор – трубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та насосних станцій.

 

Дворова мережа водовідведення – мережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з'єднує випуски з окремих будинків.

 

Державні Правила користування - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

 

Державні Правила приймання - Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.

 

Договірний обсяг - обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу та прийняттю в систему водовідведення від Споживача відповідно до договору, який щорічно погоджується Виробником на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення.

 

Допустима концентрація - встановлений рівень концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються до міської каналізації, (далі – ДК).

 

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Замовник)- споживач або юридична чи фізична особа, що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об'єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

 

Засоб обліку  - прилад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з  водопостачання та водовідведення, який має нормовані метрологічні  характеристики.

 

Збірний каналізаційний колектор - трубопровід, що збирає стічні води з певного району у місті та передає їх у головний колектор або очисних споруд самопливом.

 

Зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

 

Каналізація - сукупність споруд, призначених для відведення, очищення і скиду стічних вод з території м. Києва, який має відповідну мережу труб й колекторів (каналів).

 

Контрольний колодязь (далі – КК) споживача - колодязь на каналізаційному випуску споживача, облаштований за межами його об'єкта або в іншому місці за погодженням Виробника, призначений для контролю за скиданням стічних вод та відключення споживача від системи міської каналізації.

 

Комунальні очисні споруди (далі – КОС) спільні для кількох споживачів каналізаційні очисні споруди.

 

Контрольна проба  проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

 

Локальний водопровід  - сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста не зв’язаний з центральним водопроводом.

 

Локальні очисні споруди (далі - ЛОС)  - споруди для очищення стічних вод окремого Споживача (Субспоживача), перед скидом (прийомом) його стічних вод до відповідних вимог або неприєднані до загальноміських споруд.

 

Межа балансової належності - лінія розподілу елементів систем водопостачання та/або водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

 

Місце приймання – передачі послуги  - місце, визначене або погоджене Виробником, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виробника з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання – передачі послуги є також місце, визначене Виробником або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виробником або Споживачем.

 

Нераціональне використання питної води - використання питної води понад встановлені нормативи.

 

Об’єкти водоспоживання  - об’єкти архітектури, визначені Законом України «Про архітектурну діяльність», тимчасові споруди, теплові пункти (котельні), які безпосередньо приєднані до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення, інші споруди.

 

Охорона водопровідних та каналізаційних мереж і споруд - комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

 

Правила технічної експлуатації - Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

 

Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання - можливість водопровідного вводу (випуску водовідведення) пропустити розрахункову кількість води (стічних вод) при заданому режимі за певний час.

 

Режим відпущення (одержання) питної води - гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

 

Розрахунковий період - період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення.

 

Самовільне водоспоживання або самовільне водовідведення - користування питною водою з міського водопроводу та скид стоків до міської каналізації без дозволу Виробника.

 

Самовільне приєднання до систем водопостачання та водовідведення - приєднання до мереж централізованого комунального водопостачання та водовідведення, здійснене без письмового дозволу Виробника.

 

Споживач - юридична або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання та водовідведення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об'єкти водоспоживання, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

 

Стічні води - всі види стічних вод, які утворюються в результаті діяльності Споживачів (з урахуванням Субспоживачів) після використання води усіх видів та джерел водопостачання (питного, технічного, гарячого, централізованого, артсвердловини) та скидаються до міської системи каналізації.

 

Субспоживач - суб'єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

 

Технічні умови (далі – ТУ)   - комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення.

 

Транзитна лінія (магістраль) водопровідної мережі - трубопровід, який призначений для транспортування транзитом води у віддалені для водопостачання райони, і на якому немає попутних підключень та відгалужень.

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.