Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БОГОДУХОВА

Додаток
до рішення Богодухівської міської ради
від 6 грудня 2007 року № 1019 V
(ХVІІІ сесія V скликання) зі змінами


ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БОГОДУХОВА


1. Загальні положення


1.1. Правила благоустрою території міста Богодухова (далі – Правила) містять загальнообов’язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території міста, організацію упорядкування та утримання об’єктів благоустрою міста, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з діючим законодавством України.
1.2. Правила розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, установлюють порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою та регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в місті.
1.3. Правила благоустрою території міста Богодухова визначають правові, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей.
1.4. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають в сфері благоустрою міста, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності мешканців довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя мешканців міста Богодухова.
1.5. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста Богодухова з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:
1) території загального користування: парки (парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; кладовища; інші території загального користування;
2) прибудинкові території;
3) території будівель та споруд інженерного захисту;
4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору території;
5) інші території, які належать до об’єктів благоустрою і знаходяться в межах міста.

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

суб'єкти у сфері благоустрою міста Богодухова - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади та інші юридичні особи, органи самоорганізації населення, фізичні особи-підприємці, громадяни та інші суб’єкти господарювання;
прилегла територія – територія, яка закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі договору з виконавчим комітетом Богодухівської міської ради, у тому числі, яка суміщається з прибудинковою територією;
закріплена територія – територія, яка додатково закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі договору з виконавчим комітетом Богодухівської міської ради;
прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

2.1. Правила передбачають:
 - реалізацію політики органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста; 
 - розроблення, затвердження і виконання міських програм, заходів з благоустрою території міста, розроблення схем санітарного очищення міста, забезпечення їх виконання; 
 - дотримання на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях; 
 - контроль за станом благоустрою міських територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень; 
 - вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів бродячих тварин; 
 - утримання в належному стані кладовищ та їх охорону; 
 - визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою міста, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону; 
 - надання дозволів в порядку, встановленому законодавством, на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, реклами, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою. 
2.2. Кожен громадянин міста має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил та на участь у розробці та здійсненні заходів по благоустрою території міста.

3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:
 - утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території; 
 - не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою міста; 
 - дотримуватись Правил благоустрою території міста; 
 - відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів. 
3.2. Громадяни та громадські організації у сфері благоустрою міста мають право:
 - користуватись об'єктами благоустрою міста; 
 - брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста; 
 - вносити на розгляд міської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста; 
 - отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території міста та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту; 
 - брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою; 
 - вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста у разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян; 
 - звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою. 
3.3. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють громадські інспектори благоустрою населених пунктів відповідно до Положення «Про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів”.

4. Порядок громадського обговорення проекту.

4.1. Під час громадського обговорення проекту Правил, або змін до них, зауваження та пропозиції надаються до Управління житлово-комунального господарства Богодухівської міської ради на протязі 30 днів після їх оприлюднення в засобах масової інформації.
Громадяни, представники органів самоорганізації населення, громадських організацій мають право брати участь в роботі відповідних комісій, бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету Богодухівської міської ради, виступати з пропозиціями та заявами, що стосуються затвердження Правил або змін до них.

5. Порядок внесення змін до Правил

У разі необхідності внесення змін до Правил, пропозиції вносяться на розгляд відповідної депутатської комісії, після погодження якої через засоби масової інформації (ЗМІ) доводяться до відома населення і, в разі підтримки, затверджуються на засіданні сесії Богодухівської міської ради.

6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста

 
6.1. Благоустрій міської територій та утримання об’єктів благоустрою здійснюється суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до наданих повноважень та вимог, передбачених діючим законодавством та даними Правилами.
6.2. До повноважень виконавчого комітету Богодухівської міської ради та міської ради у сфері благоустрою населених пунктів належить:
 - затвердження місцевих програм та ефективних і комплексних заходів з утримання території міста Богодухова у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів благоустрою, забезпечення їх виконання;
 - створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою;
 - визначення на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» балансоутримувачів об'єктів благоустрою комунальної форми власності, відповідальних за їх утримання;
 - створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);
 - організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;
 - організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
 - організація місць відпочинку для населення;
 - розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;
 - залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 - здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;
 - надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою;
 - визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;
 - інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 - визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.
6.3. До повноважень інших учасників благоустрою - підприємств, установ, організацій, органів самоорганізації населення, громадян відносяться реалізація прав суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до цих Правил та діючого законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, контроль за дотриманням цих Правил.
6.4. До обов’язків суб'єктів у сфері благоустрою відноситься забезпечення благоустрою земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування та закріплених територій відповідно до цих Правил та діючого законодавства.

7. Заходи та вимоги з реалізації благоустрою території населеного пункту


7.1. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка належить на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам, та прилеглої території, фінансуються за рахунок цих установ, підприємств, організацій та осіб.
7.2. Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників, передбачених проектно-кошторисною документацією.
7.3. Благоустрій прибудинкової території житлових організацій, співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів та відомчих будинків здійснюється за рахунок коштів відповідного об’єкта господарювання.
7.4. Виконання робіт з ремонту та фарбування фасадів будинків, з благоустрою та озеленення території, а також роботи, пов’язані з встановленням малих архітектурних форм, здавати відповідним комісіям, створеними рішенням виконкому або розпорядженням міського голови.
7.5. Елементи зовнішнього благоустрою, порушені при виконанні будівельних, ремонтних або аварійних робіт, повинні бути відновлені у триденний термін після їх закінчення і здані відповідним організаціям комунального господарства.
Примітка: відновлення зелених насаджень і асфальтобетонного покриття проводиться у терміни, встановлені виконкомом або відповідним комунальним підприємством.
7.6. Будь-яке капітальне будівництво, реконструкція та перепрофілювання об’єктів, будівництво всіх видів огорож, кіосків, палаток, павільйонів, дитячих та спортивних майданчиків, газонних огорож, телефонних кабін, установка малих архітектурних форм, меморіальних дощок, дощок пошани, рекламних стендів, усіх видів реклами, щитів для газет і оголошень, а також реконструкція та капітальний ремонт інженерних мереж чи шляхів, пов’язаних з розриттям ґрунту, дозволяється тільки після погодження з архітектором міста.
При відсутності дозвільної документації на влаштування вищезазначених об’єктів або порушені будівельних норм, демонтаж виконує КП «Благоустрій» чи інше підприємство, визначене виконкомом міської ради. Особа, яка винна в порушені вимог щодо капітального будівництва, реконструкції та перепрофілюванні об’єктів, будівництві всіх видів огорож, кіосків, палаток, павільйонів, дитячих та спортивних майданчиків, газонних огорож, телефонних кабін, установки малих архітектурних форм, меморіальних дощок, дощок пошани, рекламних стендів, усіх видів реклами, щитів для газет і оголошень, а також реконструкції та капітальному ремонті інженерних мереж чи шляхів, пов’язаних з розриттям ґрунту, несе персональну відповідальність та за власний рахунок оплачує витрати, пов’язані з демонтажем та зберіганням вищезгаданих об’єктів.
7.7. Підприємства, організації, установи та інші об’єкти господарювання можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території міста.
7.8. Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників, або користувачів цих ділянок. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
7.9. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування.
7.10. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.
7.11. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники або користувачі цих будівель та споруд або їх частин зобов'язані:
 - забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також на умовах договорів утримання прилеглих територій, укладених з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання прилеглої території та іншої закріпленої за ними території або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою;
 - усувати на прилеглих до об'єкта благоустрою (його частин) територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини; 
 - усувати на прилеглих до об'єкта благоустрою (його частин) територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку; 
 - проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, виконкомом Богодухівської міської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин); 
 - у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані; 
 - забезпечувати освітлення об'єктів благоустрою та прилеглих територій відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил; 
 - забезпечувати утримання, належне функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою; 
 - відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України. 
7.12. Загальноміські інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні електромережі, телефонізації та інші, які проходять через територію об’єкта благоустрою, не входять до його складу і перебувають на балансі та обслуговуванні відповідних підприємств, організації.
7.13. Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, мереж зовнішнього освітлення та засобів дорожнього регулювання здійснюють спеціалізовані підприємства.

8. Порядок закріплення прилеглої території.


8.1. Організація забезпечення прибирання та санітарного очищення територій благоустрою, закріплення територій, розроблення схем і встановлення меж об’єктів благоустрою на землях комунальної форми власності покладається на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.
8.2. Всі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності до виготовлення схеми меж територій закріплених за підприємствами, установами та організаціями, повинні прибирати прилеглу територію на відстані до 25 м від межі земельної ділянки наданої у власність або користування, в т.ч. на умовах оренди, включаючи 0,5 м проїжджої частини від бордюрного каменю (при наявності).
8.3. Всі суб’єкти господарювання за власні кошти повинні утримувати в належному санітарному стані території надані їм у власність або користування, а також брати пайову участь в проведенні робіт з благоустрою на закріплених територіях.
8.4. Території загального користування за межами актів землевідведення, закріплюються виконавчим комітетом Богодухівської міської ради між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів.
8.5. На закріплених територіях підприємств, установ, організацій, інших суб’єктах господарювання на умовах договорів, укладених з балансоутримувачем, частково (або повністю) фінансують заходи щодо прибирання, покосу газонів, знищення карантинних рослин та бур’янів; за власний рахунок усувають пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини, а також можуть брати участь у фінансуванні утримання всієї території в належному стані.
8.6. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради зобов’язаний організувати роботу органів самоорганізації населення для проведення робіт по укладанню договорів на вивезення та утилізацію побутового сміття та відходів районів приватної забудови, застосувавши при цьому міри матеріального заохочення активу комунальним підприємством, що надає вказані послуги.

9. Проведення земляних робіт

9.1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на територіях загального користування міста (вулицях, провулках, зелених зонах, площах, дорогах, тротуарах тощо), суб’єкти господарювання, які безпосередньо проводять ці роботи, повинні отримати в КП “Благоустрій” ордер на право виконання земляних робіт.
9.2. Підставою для отримання ордера є проектна документація з повним переліком наданих технічних умов, графік виконання робіт, у тому числі відновлювальних робіт за договорами із спеціалізованими підприємствами у разі необхідності.
9.3. Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж в м. Богодухові виконується у відповідності до проектів, погодженими з відповідними службами міста на підставі рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
9.4. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття місць розкопок та зелених зон у термін, встановлений ордером.
9.5. Під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені умови руху транспорту та пішоходів:
 - виставлятись попереджувальні знаки;
 - встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка.
9.6. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера покладається на виконавця робіт.

10. Забезпечення чистоти і належного санітарного стану території міста Богодухова

Правила забезпечення чистоти і належного санітарного стану міста Богодухова (далі Правила), розроблені на підставі "Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Статуту територіальної громади міста Богодухова.
Ці Правила регулюють правовідносини учасників щодо їх забезпечення в місті чистоти та належного санітарного стану і визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в ньому.
Правила є загальнообов’язковими на території міста Богодухова, порушення яких тягне за собою відповідальність згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Учасники правовідносин відповідно до Правил є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та відомчої належності, підприємці, громадяни а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням ними цих Правил.
10.1. Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності та форм власності, підприємці, громадяни, які мають житлові будинки або будівлі та споруди іншого призначення у приватній власності або користуванні, повинні забезпечувати:

10.1.1. Утримання прилеглих територій у належному санітарному стані, щоденне основне прибирання, очищення, поливання (в літній період) тротуарів, проїжджої частини вулиць, площ і подвір’їв у період з квітня по жовтень до 6-ої години, а з жовтня по березень включно до 7-ої години ранку.
Межі благоустрою та забезпечення чистоти і належного санітарного стану встановлюються в граничних межах підприємств до прибардюрної частини доріг. При відсутності з будь-якого боку підприємств, організації, установи, споруд, інших об’єктів господарювання межі прилеглої території встановлюються на відстані 25 м від огорожі підприємства, організації або установи.
Межі прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків встановлюються на відстані 10 м по периметру споруди.
Закріплення додаткових територій здійснюється виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.
Загальноміським санітарним днем встановлюється кожна п’ятниця тижня.
10.1.2. Встановлення урн:
торговельними підприємствами – біля входу і виходу з приміщення, біля торгових палаток, павільйонів, ларьків та інших споруд;
підприємствами, організаціями, установами, іншими суб’єктами господарювання – напроти своїх будівель, біля входу і виходу з приміщень;
підприємствами комунального господарства – в парках, скверах, на площах, зупинках громадського транспорту, інших громадських місцях.
Урни повинні постійно утримуватись в належному технічному стані і звільнятися від сміття у міру його накопичення.
10.1.3. Обладнання спеціальних майданчиків та під’їздів до них з твердим покриттям для встановлення контейнерів під побутові відходи.
10.1.4. Укладання договорів на вивіз сміття та відходів згідно з санітарними паспортами із спеціальними підприємствами міста та своєчасну сплату за вивіз сміття відповідно до діючих тарифів. 
Договори на вивіз сміття та відходів на наступний рік укладаються юридичними та фізичними особами із спеціальними підприємствами не пізніше, ніж за два місяці до кінця поточного року.
Складування сміття та промислових відходів, вивезення їх у призначені для цього місця, а також спалювання на території міста забороняється.
Забороняється винесення сміття з територій підприємств, організацій установ, прибудинкових територій, тротуарів, газонів на проїжджу частину доріг, а також складування будівельних матеріалів на прилеглій території до домоволодінь.
10.1.5. Своєчасне очищення, утримання в справному стані надвірних туалетів. У період з 15 березня до 1 жовтня проводити не менше одного разу на тиждень їх дезобробку.
10.1.6. Проведення планових заходів щодо знищення гризунів та комах у приміщеннях і на прилеглих територіях, укладання договорів із спеціалізованими організаціями на проведення дератизаційних та дезінсекційних робіт.
10.1.7. Систематичне і своєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях.
10.1.8. Негайне посипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів.
10.1.9. Виїзд транспортних засобів на вулиці міста в належному технічному, та санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами.
Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.

10.2. Відповідальність за утримання в належному санітарному стані відповідно до вимог щодо благоустрою та санітарії вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, дворів, прибудинкових територій, парків, скверів, ринків, кладовищ та інших об’єктів на території міста, несуть:
10.2.1. Прибудинкових територій будинків та споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться у користуванні - відповідно власники будинків і користувачі. 
10.2.2. Територій, земля яких знаходиться у резерві міської ради - керівник комунального підприємства «Благоустрій». 
10.2.3. Територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами соцкультпобуту - відповідно власники (користувачі) об’єктів.
10.2.4. Прилеглих територій до автозаправних станцій (по периметру 50 метрів) - власники відповідних автозаправних станцій. 
10.2.5. Ринків і прилеглих до них територій - керівники ринків. 
10.2.6. Зупинок міського пасажирського транспорту - керівники підприємств, організацій, установ та фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, за якими закріплені зупинки.
10.2.7. Територій організованої парковки автотранспорту – КП «Благоустрій», уповноважене органами місцевого самоврядування здійснювати збір коштів за парковку.
10.2.8. Територій стадіонів, парків, скверів, зелених зон, пляжів, об’єктів соцкультпобуту усіх форм власності - керівники підприємств, у віданні яких вони знаходяться або, які закріплені рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
10.2.9. Територій, що прилягають до магазинів. кіосків, павільйонів, торгових точок, та підприємств побуту, закріплених в установленому порядку за ними територій - керівники підприємств, торгівлі, громадського харчування. побутового обслуговування усіх форм власності.
Зазначені підприємства, крім прибирання територій, зобов’язані забезпечити встановлення урн біля своїх підприємств, чистоту вікон та вітрин.
10.2.10. Територій ринків, торговельних зон і прилеглих до них територій та закріплених за ними в установленому порядку територій, літніх майданчиків, закладів торгівлі та громадського харчування - керівники ринків, закладів торгівлі і громадського харчування, відповідальні особи, які отримали дозвіл на облаштування торгівельної зони в установленому порядку. Ці підприємства, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити встановлення урн, біотуалетів на своїх територіях і забезпечити їх обслуговування, своєчасне вивезення сміття та покинутих предметів. 
10.2.11. Оглядових колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів тощо - керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться або, які отримали дозвіл від виконавчих органів міської ради на їх обслуговування.
10.2.12. Територій цвинтарів, братських поховань - керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету міської ради.
10.2.13. Прилеглих територій до залізничних колій, скосів, насипів, переїздів, переходів - керівник підприємства Богодухівської дирекції Південної залізниці.
10.2.14. Ділянок, які звільнилися після зносу - користувачі земельних ділянок.
10.2.15. Територій, відведених під забудову - керівники підприємств, організацій, яким відведені ці земельні ділянки рішенням ради.
10.2.16. Зупинок міського транспорту, в тому числі кінцевих зупинок маршрутних таксі - керівники автотранспортних підприємств, інших юридичних осіб, за якими вони закріплені в установленому порядку.
10.2.17. Територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і у межах зони охорони ЛЕП керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться.
10.2.18. Територій, що прилягають до котелень і теплових пунктів керівники підприємств, що їх експлуатують.
10.2.19. Туалетів, що перебувають у комунальній власності, а також у власності юридичних і фізичних осіб - керівники підприємств, фізичні особи, на обслуговуванні або у власності яких вони знаходяться.
10.2.20. Площадок, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території – КП «Благоустрій». За належний технічний стан сміттєзбірників (контейнерів) несе відповідальність їх власник
10.3. При здачі збудованих об’єктів в експлуатацію, приймання їх державною комісією здійснюється з урахуванням благоустрою прилеглих до них територій.
10.4. Вивезення твердих побутових відходів за договорами з організаціями і громадянами, що володіють будинками на правах приватної власності або їх орендують, а також вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, соціально-побутових підприємств за їх заявкою здійснюється спеціалізованим підприємством.
Вивіз промислових відходів на полігон твердих побутових відходів міста здійснюється промисловими підприємствами відповідно до укладених договорів.
Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів по території міста, організують негайне прибирання розсипаних відходів при їх перевезенні.
Повноваження щодо адміністративного впливу до осіб, що допускають забруднення доріг, покладаються на відділення ДАІ Богодухівського міського відділу МВС в Харківській області.

Підриємства-надавачі послуг, служби міста відповідно до їх функціонального призначення зобов’язані:
 • Вивозити тверді та рідкі побутові відходи, на вивіз яких укладено договори, регулярно, за фактичним їх накопиченням.
 • Вести систематичну роз’яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання.
 • Складати акти, протоколи на порушників санітарного режиму і передавати матеріли до адміністративної комісії.
 • Проводити систематичний вилов бродячих собак і котів, своєчасно прибирати трупи загиблих тварин.
 • Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами і нормами накопичення у терміни, визначені договором.
 • Відсутність договору на вивіз відходів, як і створення несанкціонованих смітників, тягне за собою цивільно-правову і адміністративну відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.


10.5. Керівник КП «Богодухівжитло», що має на балансі житловий фонд, зобов’язаний:
Утримувати підвали, горища, віконні пройми житлових будинків, інші підсобні помешкання закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин.
10.6. Домовласники приватних будинків зобов’язані:
 • Мати сміттєзбірник необхідної ємності і утримувати його в належному стані
 • Оплачувати вивезення відходів, що накопичуються від утримання корів, свиней, кіз та інших свійських тварин, відповідно до норм накопичення на одну голову.
10.7. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють в установленому порядку будівельні або ремонтно-будівельні роботи, забезпечують в кінці робочої зміни належний санітарний порядок на ділянці і вивезення будівельного сміття.
При проведенні робіт, пов’язаних з розриттям ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують у встановлений ордером, виданим відповідальним органом міської ради, термін відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття.
10.8. Ринки, підприємства торгівлі, громадського харчування та побуту усіх форм власності зобов’язані утримувати в належному санітарному стані магазини, кіоски, павільйони, лотки, їдальні, кав’ярні, бари, ресторани, закусочні, а також прилеглі до них території та додаткові території, закріплені рішенням виконкому міської ради.
10.9. Громадянам, підприємствам, організаціям, установам забороняється:
 • Складати на вулицях будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці, копати ями для гасіння вапна, спалювати гумотехні вироби та сміття.
 • Забруднювати вулиці при перевезені вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.
 • Накопичення побутового та будівельного сміття на кладовищах міста та прилеглих територіях.
 • Спалювати сміття, побутові промислові та інші відходи на території міста, забруднювати їх хімічними та іншими розчинами.
 • Торгувати з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях.

10.10. Прибережні захисні смуги річки, ставків, струмків повинні утримуватись у належному санітарному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться або за якими вони закріплені виконавчим комітетом Богодухівської міської ради, а також мешканцями приватного житлового сектору в межах дворових територій. Ширина прибережних захисних смуг у межах міста складає 10-25 метрів.
У прибережних захисних смугах забороняється розорювання земель, садівництво, будівництво мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, облаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення рідких і твердих побутових і виробничих відходів, будівельних матеріалів.
10.11. Підприємства, організації, установи, за якими закріплені місця масового відпочинку людей, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з міською санепідемстанцією.
10.12. Забороняється в’їзд автотранспорту, крім технологічного, до місць масового відпочинку і зелених зон. Біля місць масового відпочинку людей визначаються зони для стоянки автотранспорту виконкомом міської ради.
10.13. Будівництво споруд для обслуговування відпочиваючих проводяться тільки за затвердженими в установленому порядку проектами за межами захисних прибережних смуг На берегах водоймищ, рік та інших прибережних смугах розташовуються за відповідними проектами лише пляжі, човнові станції, тіньові грибки, спортивні майданчики.
10.14. Підприємствам, організаціям і установам, незалежно від форм власності і відомчої належності, громадянам забороняється:
 • Звалювати сміття в річки, схили і спуски до них, а також у місцях масового відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях. Тверді відходи повинні вивозитись лише до спеціально відведених місць.
 • Здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, купання тварин, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, водорозбірних колонок, підключення до них поливних шлангів.
10.15. Порушення Правила забезпечення чистоти і належного санітарного стану міста Богодухова, а також недотримання цих Правил тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

11. Вимоги до утримання зелених насаджень у місті Богодухові

11.1. Об’єкти благоустрою зеленого господарства використовуються відповідно до їх функціонального призначення відповідно до цих Правил та діючого законодавства з питань утримання зелених насаджень у населених пунктах України.
11.2. Утримання та охорона зелених насаджень.
11.2.1. Охорона зелених насаджень міста включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.
11.2.2. Охорона зелених насаджень м. Богодухова є громадським обов’язком кожного мешканця. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, парків, садів, скверів, бульварів та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень боротьбі з порушниками цих Правил.
11.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанції, розподільчих пунктів і підприємств та своєчасно видалені. У разі несвоєчасного видалення насаджень в охоронних зонах, коли дерева біля кореневої шийки досягли діаметра 5 см і більше, їх відновна вартість стягується в установленому порядку.
11.2.4. Охорона, утримання і відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок міського бюджету, а на земельних ділянках, переданих у постійне користування або в оренду та їх прилеглих територіях за рахунок їх власників або користувачів.
11.3. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, забудовник:
 - огороджує дерева на території будівництва;
 - у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки навколо наявних дерев;
 - копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 5 м від дерева та 2 м від чагарнику;
 - не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;
 - зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та подальше використання або передачу спеціалізованому підприємству для використання під час садіння зелених насаджень;
 - не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.
11.4. Своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, газо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі цих мереж та балансоутримувачі житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) зелених насаджень.
11.5. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:
 - на об’єктах благоустрою, які перебувають у комунальній власності – балансоутримувачі (користувачі, обслуговуючі підприємства, організації) цих об’єктів, в інших формах власності – відповідні землевласники і землекористувачі;
 - на прибудинкових територіях – власники (користувачі, обслуговуючі підприємства, установи) житлових будинків;
 - на територіях підприємств, установ, організацій та інших об’єктів господарювання, а також на прилеглих до них територіях – ці підприємства, установи, організації та інші об’єкти господарювання;
 - на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – власники земельної ділянки, або будівельна організація;
 - на безхазяйних територіях, пустирях – КП “Благоустрій”;
 - на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.
11.6. До обов’язків власників (балансоутримувачів) і користувачів зелених насаджень належить:
 - забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;
 - проведення систематичного огляду за діючими нормами та обліку зелених насаджень;
 - забезпечення належного утримання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх площ;
 - вжиття необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, у тому числі лікування зелених насаджень;
 - видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш 5 сантиметрів відповідно до порядку видалення;
 - забезпечення регулярного косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя;
 - проведення ефективних заходів по підвищенню родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заболочуванню та заростанню бур’янами;
 - суб’єкти господарювання, які на своєму балансі мають парки, лісопарки, зобов’язані забезпечити на їх території охорону і захист диких звірів і птахів, а також проведення заходів для створення оптимальних умов їх мешкання та розмноження.
11.7. На об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:
 - зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники та інші види зелених насаджень, змінювати планування, проводити реконструкцію та ремонтні роботи без дозволу уповноваженого органу та ордера на виконання таких робіт;
 - самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати та знищувати газони, самовільно садити та знищувати дерева, кущі, квітники, газони; 
 - відводити земельні ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, під вантажно-розвантажувальні роботи;
 - влаштовувати ігри на газонах;
 - підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
 - добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;
 - ламати та псувати дерева, гілки дерев, кущі, квітники, зривати квіти, бутони та бруньки;
 - захаращувати газони, знищувати мурашники, ловити птахів і тварин та стріляти у них;
 - випасати худобу, випускати та вигулювати собак у не відведених для цього місцях;
 - білити вапном декоративні дерева;
 - влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, біля дерев та живоплотів;
 - встановлювати намети торговельного, агітаційного та іншого призначення на газонах, парках, скверах;
 - ходити по газонах, влаштовувати катки, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць спеціально для цього відведених і обладнаних.
11.8. Порядок видалення зелених насаджень.
11.8.1. Видалення зелених насаджень на території міста здійснюється відповідно до вимог цих Правил та вимог «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», які є обов’язковими для всіх юридичних та фізичних осіб всіх форм власності.
11.8.2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:
 - реалізації генерального плану розвитку м. Богодухова, у тому числі на ділянках, відведених під нове будівництво, реконструкцію, забудову тощо;
 - реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;
 - знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш 5 сантиметрів;
 - відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затиняється деревами;
 - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
 - досягнення деревом вікової межі;
 - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, у тому числі аварійної ситуації на інженерних мережах міста.
11.8.3. Видалення зелених насаджень здійснюється за рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради на підставі ордера про видалення зелених насаджень встановленої форми. Підставою прийняття рішення про видалення зелених насаджень є заява юридичної чи фізичної особи про видалення зелених насаджень встановленого зразка (додаток 1 до Правил) та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню встановленої форми. Акт обстеження складає постійно діюча комісія з обстеження зелених насаджень, склад якої затверджується міським головою, та яка діє на підставі положення про комісію (додаток 2 до Правил). Окрім затвердженого постійного складу комісії до складу комісії включаються заявник та у разі необхідності представник балансоутримувача.
Акти обстежень зелених насаджень та проекти рішень готуються у строк, передбачений законодавством. У разі неприйняття рішення з будь-яких причин заявнику надається витяг з протоколу засідання виконавчого комітету із обґрунтуванням відмови на здійснення видалення зелених насаджень.
Наступного дня після прийняття рішення про видалення зелених насаджень виконавчий комітет Богодухівський міської ради видає заявнику його копію для сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
Не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають знесенню видається ордер на видалення зелених насаджень встановленої форми.
11.8.4. Дозвіл на видалення зелених насаджень видається на термін не більше 6 місяців (за виникненням проектів нового будівництва терміном забудови більш трьох років) і підлягає обов’язковій реєстрації.
Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і по