Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БОГОДУХОВА

Додаток
до рішення Богодухівської міської ради
від 6 грудня 2007 року № 1019 V
(ХVІІІ сесія V скликання) зі змінами


ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БОГОДУХОВА


1. Загальні положення


1.1. Правила благоустрою території міста Богодухова (далі – Правила) містять загальнообов’язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території міста, організацію упорядкування та утримання об’єктів благоустрою міста, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з діючим законодавством України.
1.2. Правила розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, установлюють порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою та регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в місті.
1.3. Правила благоустрою території міста Богодухова визначають правові, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей.
1.4. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають в сфері благоустрою міста, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності мешканців довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя мешканців міста Богодухова.
1.5. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста Богодухова з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:
1) території загального користування: парки (парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; кладовища; інші території загального користування;
2) прибудинкові території;
3) території будівель та споруд інженерного захисту;
4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору території;
5) інші території, які належать до об’єктів благоустрою і знаходяться в межах міста.

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

суб'єкти у сфері благоустрою міста Богодухова - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади та інші юридичні особи, органи самоорганізації населення, фізичні особи-підприємці, громадяни та інші суб’єкти господарювання;
прилегла територія – територія, яка закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі договору з виконавчим комітетом Богодухівської міської ради, у тому числі, яка суміщається з прибудинковою територією;
закріплена територія – територія, яка додатково закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі договору з виконавчим комітетом Богодухівської міської ради;
прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

2.1. Правила передбачають:
 - реалізацію політики органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста; 
 - розроблення, затвердження і виконання міських програм, заходів з благоустрою території міста, розроблення схем санітарного очищення міста, забезпечення їх виконання; 
 - дотримання на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях; 
 - контроль за станом благоустрою міських територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень; 
 - вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів бродячих тварин; 
 - утримання в належному стані кладовищ та їх охорону; 
 - визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою міста, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону; 
 - надання дозволів в порядку, встановленому законодавством, на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, реклами, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою. 
2.2. Кожен громадянин міста має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил та на участь у розробці та здійсненні заходів по благоустрою території міста.

3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:
 - утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території; 
 - не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою міста; 
 - дотримуватись Правил благоустрою території міста; 
 - відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів. 
3.2. Громадяни та громадські організації у сфері благоустрою міста мають право:
 - користуватись об'єктами благоустрою міста; 
 - брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста; 
 - вносити на розгляд міської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста; 
 - отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території міста та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту; 
 - брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою; 
 - вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста у разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян; 
 - звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою. 
3.3. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють громадські інспектори благоустрою населених пунктів відповідно до Положення «Про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів”.

4. Порядок громадського обговорення проекту.

4.1. Під час громадського обговорення проекту Правил, або змін до них, зауваження та пропозиції надаються до Управління житлово-комунального господарства Богодухівської міської ради на протязі 30 днів після їх оприлюднення в засобах масової інформації.
Громадяни, представники органів самоорганізації населення, громадських організацій мають право брати участь в роботі відповідних комісій, бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету Богодухівської міської ради, виступати з пропозиціями та заявами, що стосуються затвердження Правил або змін до них.

5. Порядок внесення змін до Правил

У разі необхідності внесення змін до Правил, пропозиції вносяться на розгляд відповідної депутатської комісії, після погодження якої через засоби масової інформації (ЗМІ) доводяться до відома населення і, в разі підтримки, затверджуються на засіданні сесії Богодухівської міської ради.

6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста

 
6.1. Благоустрій міської територій та утримання об’єктів благоустрою здійснюється суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до наданих повноважень та вимог, передбачених діючим законодавством та даними Правилами.
6.2. До повноважень виконавчого комітету Богодухівської міської ради та міської ради у сфері благоустрою населених пунктів належить:
 - затвердження місцевих програм та ефективних і комплексних заходів з утримання території міста Богодухова у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів благоустрою, забезпечення їх виконання;
 - створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою;
 - визначення на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» балансоутримувачів об'єктів благоустрою комунальної форми власності, відповідальних за їх утримання;
 - створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);
 - організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;
 - організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
 - організація місць відпочинку для населення;
 - розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;
 - залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 - здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;
 - надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою;
 - визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;
 - інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 - визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.
6.3. До повноважень інших учасників благоустрою - підприємств, установ, організацій, органів самоорганізації населення, громадян відносяться реалізація прав суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до цих Правил та діючого законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, контроль за дотриманням цих Правил.
6.4. До обов’язків суб'єктів у сфері благоустрою відноситься забезпечення благоустрою земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування та закріплених територій відповідно до цих Правил та діючого законодавства.

7. Заходи та вимоги з реалізації благоустрою території населеного пункту


7.1. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка належить на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам, та прилеглої території, фінансуються за рахунок цих установ, підприємств, організацій та осіб.
7.2. Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників, передбачених проектно-кошторисною документацією.
7.3. Благоустрій прибудинкової території житлових організацій, співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів та відомчих будинків здійснюється за рахунок коштів відповідного об’єкта господарювання.
7.4. Виконання робіт з ремонту та фарбування фасадів будинків, з благоустрою та озеленення території, а також роботи, пов’язані з встановленням малих архітектурних форм, здавати відповідним комісіям, створеними рішенням виконкому або розпорядженням міського голови.
7.5. Елементи зовнішнього благоустрою, порушені при виконанні будівельних, ремонтних або аварійних робіт, повинні бути відновлені у триденний термін після їх закінчення і здані відповідним організаціям комунального господарства.
Примітка: відновлення зелених насаджень і асфальтобетонного покриття проводиться у терміни, встановлені виконкомом або відповідним комунальним підприємством.
7.6. Будь-яке капітальне будівництво, реконструкція та перепрофілювання об’єктів, будівництво всіх видів огорож, кіосків, палаток, павільйонів, дитячих та спортивних майданчиків, газонних огорож, телефонних кабін, установка малих архітектурних форм, меморіальних дощок, дощок пошани, рекламних стендів, усіх видів реклами, щитів для газет і оголошень, а також реконструкція та капітальний ремонт інженерних мереж чи шляхів, пов’язаних з розриттям ґрунту, дозволяється тільки після погодження з архітектором міста.
При відсутності дозвільної документації на влаштування вищезазначених об’єктів або порушені будівельних норм, демонтаж виконує КП «Благоустрій» чи інше підприємство, визначене виконкомом міської ради. Особа, яка винна в порушені вимог щодо капітального будівництва, реконструкції та перепрофілюванні об’єктів, будівництві всіх видів огорож, кіосків, палаток, павільйонів, дитячих та спортивних майданчиків, газонних огорож, телефонних кабін, установки малих архітектурних форм, меморіальних дощок, дощок пошани, рекламних стендів, усіх видів реклами, щитів для газет і оголошень, а також реконструкції та капітальному ремонті інженерних мереж чи шляхів, пов’язаних з розриттям ґрунту, несе персональну відповідальність та за власний рахунок оплачує витрати, пов’язані з демонтажем та зберіганням вищезгаданих об’єктів.
7.7. Підприємства, організації, установи та інші об’єкти господарювання можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території міста.
7.8. Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників, або користувачів цих ділянок. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
7.9. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування.
7.10. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.
7.11. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники або користувачі цих будівель та споруд або їх частин зобов'язані:
 - забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також на умовах договорів утримання прилеглих територій, укладених з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання прилеглої території та іншої закріпленої за ними території або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою;
 - усувати на прилеглих до об'єкта благоустрою (його частин) територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини; 
 - усувати на прилеглих до об'єкта благоустрою (його частин) територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку; 
 - проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, виконкомом Богодухівської міської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин); 
 - у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані; 
 - забезпечувати освітлення об'єктів благоустрою та прилеглих територій відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил; 
 - забезпечувати утримання, належне функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою; 
 - відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України. 
7.12. Загальноміські інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні електромережі, телефонізації та інші, які проходять через територію об’єкта благоустрою, не входять до його складу і перебувають на балансі та обслуговуванні відповідних підприємств, організації.
7.13. Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, мереж зовнішнього освітлення та засобів дорожнього регулювання здійснюють спеціалізовані підприємства.

8. Порядок закріплення прилеглої території.


8.1. Організація забезпечення прибирання та санітарного очищення територій благоустрою, закріплення територій, розроблення схем і встановлення меж об’єктів благоустрою на землях комунальної форми власності покладається на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.
8.2. Всі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності до виготовлення схеми меж територій закріплених за підприємствами, установами та організаціями, повинні прибирати прилеглу територію на відстані до 25 м від межі земельної ділянки наданої у власність або користування, в т.ч. на умовах оренди, включаючи 0,5 м проїжджої частини від бордюрного каменю (при наявності).
8.3. Всі суб’єкти господарювання за власні кошти повинні утримувати в належному санітарному стані території надані їм у власність або користування, а також брати пайову участь в проведенні робіт з благоустрою на закріплених територіях.
8.4. Території загального користування за межами актів землевідведення, закріплюються виконавчим комітетом Богодухівської міської ради між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів.
8.5. На закріплених територіях підприємств, установ, організацій, інших суб’єктах господарювання на умовах договорів, укладених з балансоутримувачем, частково (або повністю) фінансують заходи щодо прибирання, покосу газонів, знищення карантинних рослин та бур’янів; за власний рахунок усувають пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини, а також можуть брати участь у фінансуванні утримання всієї території в належному стані.
8.6. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради зобов’язаний організувати роботу органів самоорганізації населення для проведення робіт по укладанню договорів на вивезення та утилізацію побутового сміття та відходів районів приватної забудови, застосувавши при цьому міри матеріального заохочення активу комунальним підприємством, що надає вказані послуги.

9. Проведення земляних робіт

9.1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на територіях загального користування міста (вулицях, провулках, зелених зонах, площах, дорогах, тротуарах тощо), суб’єкти господарювання, які безпосередньо проводять ці роботи, повинні отримати в КП “Благоустрій” ордер на право виконання земляних робіт.
9.2. Підставою для отримання ордера є проектна документація з повним переліком наданих технічних умов, графік виконання робіт, у тому числі відновлювальних робіт за договорами із спеціалізованими підприємствами у разі необхідності.
9.3. Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж в м. Богодухові виконується у відповідності до проектів, погодженими з відповідними службами міста на підставі рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
9.4. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття місць розкопок та зелених зон у термін, встановлений ордером.
9.5. Під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені умови руху транспорту та пішоходів:
 - виставлятись попереджувальні знаки;
 - встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка.
9.6. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера покладається на виконавця робіт.

10. Забезпечення чистоти і належного санітарного стану території міста Богодухова

Правила забезпечення чистоти і належного санітарного стану міста Богодухова (далі Правила), розроблені на підставі "Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Статуту територіальної громади міста Богодухова.
Ці Правила регулюють правовідносини учасників щодо їх забезпечення в місті чистоти та належного санітарного стану і визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в ньому.
Правила є загальнообов’язковими на території міста Богодухова, порушення яких тягне за собою відповідальність згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Учасники правовідносин відповідно до Правил є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та відомчої належності, підприємці, громадяни а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням ними цих Правил.
10.1. Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності та форм власності, підприємці, громадяни, які мають житлові будинки або будівлі та споруди іншого призначення у приватній власності або користуванні, повинні забезпечувати:

10.1.1. Утримання прилеглих територій у належному санітарному стані, щоденне основне прибирання, очищення, поливання (в літній період) тротуарів, проїжджої частини вулиць, площ і подвір’їв у період з квітня по жовтень до 6-ої години, а з жовтня по березень включно до 7-ої години ранку.
Межі благоустрою та забезпечення чистоти і належного санітарного стану встановлюються в граничних межах підприємств до прибардюрної частини доріг. При відсутності з будь-якого боку підприємств, організації, установи, споруд, інших об’єктів господарювання межі прилеглої території встановлюються на відстані 25 м від огорожі підприємства, організації або установи.
Межі прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків встановлюються на відстані 10 м по периметру споруди.
Закріплення додаткових територій здійснюється виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.
Загальноміським санітарним днем встановлюється кожна п’ятниця тижня.
10.1.2. Встановлення урн:
торговельними підприємствами – біля входу і виходу з приміщення, біля торгових палаток, павільйонів, ларьків та інших споруд;
підприємствами, організаціями, установами, іншими суб’єктами господарювання – напроти своїх будівель, біля входу і виходу з приміщень;
підприємствами комунального господарства – в парках, скверах, на площах, зупинках громадського транспорту, інших громадських місцях.
Урни повинні постійно утримуватись в належному технічному стані і звільнятися від сміття у міру його накопичення.
10.1.3. Обладнання спеціальних майданчиків та під’їздів до них з твердим покриттям для встановлення контейнерів під побутові відходи.
10.1.4. Укладання договорів на вивіз сміття та відходів згідно з санітарними паспортами із спеціальними підприємствами міста та своєчасну сплату за вивіз сміття відповідно до діючих тарифів. 
Договори на вивіз сміття та відходів на наступний рік укладаються юридичними та фізичними особами із спеціальними підприємствами не пізніше, ніж за два місяці до кінця поточного року.
Складування сміття та промислових відходів, вивезення їх у призначені для цього місця, а також спалювання на території міста забороняється.
Забороняється винесення сміття з територій підприємств, організацій установ, прибудинкових територій, тротуарів, газонів на проїжджу частину доріг, а також складування будівельних матеріалів на прилеглій території до домоволодінь.
10.1.5. Своєчасне очищення, утримання в справному стані надвірних туалетів. У період з 15 березня до 1 жовтня проводити не менше одного разу на тиждень їх дезобробку.
10.1.6. Проведення планових заходів щодо знищення гризунів та комах у приміщеннях і на прилеглих територіях, укладання договорів із спеціалізованими організаціями на проведення дератизаційних та дезінсекційних робіт.
10.1.7. Систематичне і своєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях.
10.1.8. Негайне посипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів.
10.1.9. Виїзд транспортних засобів на вулиці міста в належному технічному, та санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами.
Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.

10.2. Відповідальність за утримання в належному санітарному стані відповідно до вимог щодо благоустрою та санітарії вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, дворів, прибудинкових територій, парків, скверів, ринків, кладовищ та інших об’єктів на території міста, несуть:
10.2.1. Прибудинкових територій будинків та споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться у користуванні - відповідно власники будинків і користувачі. 
10.2.2. Територій, земля яких знаходиться у резерві міської ради - керівник комунального підприємства «Благоустрій». 
10.2.3. Територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами соцкультпобуту - відповідно власники (користувачі) об’єктів.
10.2.4. Прилеглих територій до автозаправних станцій (по периметру 50 метрів) - власники відповідних автозаправних станцій. 
10.2.5. Ринків і прилеглих до них територій - керівники ринків. 
10.2.6. Зупинок міського пасажирського транспорту - керівники підприємств, організацій, установ та фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, за якими закріплені зупинки.
10.2.7. Територій організованої парковки автотранспорту – КП «Благоустрій», уповноважене органами місцевого самоврядування здійснювати збір коштів за парковку.
10.2.8. Територій стадіонів, парків, скверів, зелених зон, пляжів, об’єктів соцкультпобуту усіх форм власності - керівники підприємств, у віданні яких вони знаходяться або, які закріплені рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
10.2.9. Територій, що прилягають до магазинів. кіосків, павільйонів, торгових точок, та підприємств побуту, закріплених в установленому порядку за ними територій - керівники підприємств, торгівлі, громадського харчування. побутового обслуговування усіх форм власності.
Зазначені підприємства, крім прибирання територій, зобов’язані забезпечити встановлення урн біля своїх підприємств, чистоту вікон та вітрин.
10.2.10. Територій ринків, торговельних зон і прилеглих до них територій та закріплених за ними в установленому порядку територій, літніх майданчиків, закладів торгівлі та громадського харчування - керівники ринків, закладів торгівлі і громадського харчування, відповідальні особи, які отримали дозвіл на облаштування торгівельної зони в установленому порядку. Ці підприємства, крім прибирання території, зобов’язані забезпечити встановлення урн, біотуалетів на своїх територіях і забезпечити їх обслуговування, своєчасне вивезення сміття та покинутих предметів. 
10.2.11. Оглядових колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів тощо - керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться або, які отримали дозвіл від виконавчих органів міської ради на їх обслуговування.
10.2.12. Територій цвинтарів, братських поховань - керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету міської ради.
10.2.13. Прилеглих територій до залізничних колій, скосів, насипів, переїздів, переходів - керівник підприємства Богодухівської дирекції Південної залізниці.
10.2.14. Ділянок, які звільнилися після зносу - користувачі земельних ділянок.
10.2.15. Територій, відведених під забудову - керівники підприємств, організацій, яким відведені ці земельні ділянки рішенням ради.
10.2.16. Зупинок міського транспорту, в тому числі кінцевих зупинок маршрутних таксі - керівники автотранспортних підприємств, інших юридичних осіб, за якими вони закріплені в установленому порядку.
10.2.17. Територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і у межах зони охорони ЛЕП керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться.
10.2.18. Територій, що прилягають до котелень і теплових пунктів керівники підприємств, що їх експлуатують.
10.2.19. Туалетів, що перебувають у комунальній власності, а також у власності юридичних і фізичних осіб - керівники підприємств, фізичні особи, на обслуговуванні або у власності яких вони знаходяться.
10.2.20. Площадок, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території – КП «Благоустрій». За належний технічний стан сміттєзбірників (контейнерів) несе відповідальність їх власник
10.3. При здачі збудованих об’єктів в експлуатацію, приймання їх державною комісією здійснюється з урахуванням благоустрою прилеглих до них територій.
10.4. Вивезення твердих побутових відходів за договорами з організаціями і громадянами, що володіють будинками на правах приватної власності або їх орендують, а також вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, соціально-побутових підприємств за їх заявкою здійснюється спеціалізованим підприємством.
Вивіз промислових відходів на полігон твердих побутових відходів міста здійснюється промисловими підприємствами відповідно до укладених договорів.
Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів по території міста, організують негайне прибирання розсипаних відходів при їх перевезенні.
Повноваження щодо адміністративного впливу до осіб, що допускають забруднення доріг, покладаються на відділення ДАІ Богодухівського міського відділу МВС в Харківській області.

Підриємства-надавачі послуг, служби міста відповідно до їх функціонального призначення зобов’язані:
 • Вивозити тверді та рідкі побутові відходи, на вивіз яких укладено договори, регулярно, за фактичним їх накопиченням.
 • Вести систематичну роз’яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання.
 • Складати акти, протоколи на порушників санітарного режиму і передавати матеріли до адміністративної комісії.
 • Проводити систематичний вилов бродячих собак і котів, своєчасно прибирати трупи загиблих тварин.
 • Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами і нормами накопичення у терміни, визначені договором.
 • Відсутність договору на вивіз відходів, як і створення несанкціонованих смітників, тягне за собою цивільно-правову і адміністративну відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.


10.5. Керівник КП «Богодухівжитло», що має на балансі житловий фонд, зобов’язаний:
Утримувати підвали, горища, віконні пройми житлових будинків, інші підсобні помешкання закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин.
10.6. Домовласники приватних будинків зобов’язані:
 • Мати сміттєзбірник необхідної ємності і утримувати його в належному стані
 • Оплачувати вивезення відходів, що накопичуються від утримання корів, свиней, кіз та інших свійських тварин, відповідно до норм накопичення на одну голову.
10.7. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють в установленому порядку будівельні або ремонтно-будівельні роботи, забезпечують в кінці робочої зміни належний санітарний порядок на ділянці і вивезення будівельного сміття.
При проведенні робіт, пов’язаних з розриттям ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують у встановлений ордером, виданим відповідальним органом міської ради, термін відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття.
10.8. Ринки, підприємства торгівлі, громадського харчування та побуту усіх форм власності зобов’язані утримувати в належному санітарному стані магазини, кіоски, павільйони, лотки, їдальні, кав’ярні, бари, ресторани, закусочні, а також прилеглі до них території та додаткові території, закріплені рішенням виконкому міської ради.
10.9. Громадянам, підприємствам, організаціям, установам забороняється:
 • Складати на вулицях будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці, копати ями для гасіння вапна, спалювати гумотехні вироби та сміття.
 • Забруднювати вулиці при перевезені вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.
 • Накопичення побутового та будівельного сміття на кладовищах міста та прилеглих територіях.
 • Спалювати сміття, побутові промислові та інші відходи на території міста, забруднювати їх хімічними та іншими розчинами.
 • Торгувати з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях.

10.10. Прибережні захисні смуги річки, ставків, струмків повинні утримуватись у належному санітарному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться або за якими вони закріплені виконавчим комітетом Богодухівської міської ради, а також мешканцями приватного житлового сектору в межах дворових територій. Ширина прибережних захисних смуг у межах міста складає 10-25 метрів.
У прибережних захисних смугах забороняється розорювання земель, садівництво, будівництво мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, облаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення рідких і твердих побутових і виробничих відходів, будівельних матеріалів.
10.11. Підприємства, організації, установи, за якими закріплені місця масового відпочинку людей, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з міською санепідемстанцією.
10.12. Забороняється в’їзд автотранспорту, крім технологічного, до місць масового відпочинку і зелених зон. Біля місць масового відпочинку людей визначаються зони для стоянки автотранспорту виконкомом міської ради.
10.13. Будівництво споруд для обслуговування відпочиваючих проводяться тільки за затвердженими в установленому порядку проектами за межами захисних прибережних смуг На берегах водоймищ, рік та інших прибережних смугах розташовуються за відповідними проектами лише пляжі, човнові станції, тіньові грибки, спортивні майданчики.
10.14. Підприємствам, організаціям і установам, незалежно від форм власності і відомчої належності, громадянам забороняється:
 • Звалювати сміття в річки, схили і спуски до них, а також у місцях масового відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях. Тверді відходи повинні вивозитись лише до спеціально відведених місць.
 • Здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, купання тварин, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, водорозбірних колонок, підключення до них поливних шлангів.
10.15. Порушення Правила забезпечення чистоти і належного санітарного стану міста Богодухова, а також недотримання цих Правил тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

11. Вимоги до утримання зелених насаджень у місті Богодухові

11.1. Об’єкти благоустрою зеленого господарства використовуються відповідно до їх функціонального призначення відповідно до цих Правил та діючого законодавства з питань утримання зелених насаджень у населених пунктах України.
11.2. Утримання та охорона зелених насаджень.
11.2.1. Охорона зелених насаджень міста включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.
11.2.2. Охорона зелених насаджень м. Богодухова є громадським обов’язком кожного мешканця. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, парків, садів, скверів, бульварів та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень боротьбі з порушниками цих Правил.
11.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанції, розподільчих пунктів і підприємств та своєчасно видалені. У разі несвоєчасного видалення насаджень в охоронних зонах, коли дерева біля кореневої шийки досягли діаметра 5 см і більше, їх відновна вартість стягується в установленому порядку.
11.2.4. Охорона, утримання і відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок міського бюджету, а на земельних ділянках, переданих у постійне користування або в оренду та їх прилеглих територіях за рахунок їх власників або користувачів.
11.3. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, забудовник:
 - огороджує дерева на території будівництва;
 - у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки навколо наявних дерев;
 - копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 5 м від дерева та 2 м від чагарнику;
 - не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;
 - зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та подальше використання або передачу спеціалізованому підприємству для використання під час садіння зелених насаджень;
 - не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.
11.4. Своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, газо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі цих мереж та балансоутримувачі житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) зелених насаджень.
11.5. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:
 - на об’єктах благоустрою, які перебувають у комунальній власності – балансоутримувачі (користувачі, обслуговуючі підприємства, організації) цих об’єктів, в інших формах власності – відповідні землевласники і землекористувачі;
 - на прибудинкових територіях – власники (користувачі, обслуговуючі підприємства, установи) житлових будинків;
 - на територіях підприємств, установ, організацій та інших об’єктів господарювання, а також на прилеглих до них територіях – ці підприємства, установи, організації та інші об’єкти господарювання;
 - на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – власники земельної ділянки, або будівельна організація;
 - на безхазяйних територіях, пустирях – КП “Благоустрій”;
 - на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.
11.6. До обов’язків власників (балансоутримувачів) і користувачів зелених насаджень належить:
 - забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;
 - проведення систематичного огляду за діючими нормами та обліку зелених насаджень;
 - забезпечення належного утримання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх площ;
 - вжиття необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, у тому числі лікування зелених насаджень;
 - видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш 5 сантиметрів відповідно до порядку видалення;
 - забезпечення регулярного косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя;
 - проведення ефективних заходів по підвищенню родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заболочуванню та заростанню бур’янами;
 - суб’єкти господарювання, які на своєму балансі мають парки, лісопарки, зобов’язані забезпечити на їх території охорону і захист диких звірів і птахів, а також проведення заходів для створення оптимальних умов їх мешкання та розмноження.
11.7. На об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:
 - зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники та інші види зелених насаджень, змінювати планування, проводити реконструкцію та ремонтні роботи без дозволу уповноваженого органу та ордера на виконання таких робіт;
 - самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати та знищувати газони, самовільно садити та знищувати дерева, кущі, квітники, газони; 
 - відводити земельні ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, під вантажно-розвантажувальні роботи;
 - влаштовувати ігри на газонах;
 - підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
 - добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;
 - ламати та псувати дерева, гілки дерев, кущі, квітники, зривати квіти, бутони та бруньки;
 - захаращувати газони, знищувати мурашники, ловити птахів і тварин та стріляти у них;
 - випасати худобу, випускати та вигулювати собак у не відведених для цього місцях;
 - білити вапном декоративні дерева;
 - влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, біля дерев та живоплотів;
 - встановлювати намети торговельного, агітаційного та іншого призначення на газонах, парках, скверах;
 - ходити по газонах, влаштовувати катки, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць спеціально для цього відведених і обладнаних.
11.8. Порядок видалення зелених насаджень.
11.8.1. Видалення зелених насаджень на території міста здійснюється відповідно до вимог цих Правил та вимог «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», які є обов’язковими для всіх юридичних та фізичних осіб всіх форм власності.
11.8.2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:
 - реалізації генерального плану розвитку м. Богодухова, у тому числі на ділянках, відведених під нове будівництво, реконструкцію, забудову тощо;
 - реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;
 - знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш 5 сантиметрів;
 - відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затиняється деревами;
 - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
 - досягнення деревом вікової межі;
 - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, у тому числі аварійної ситуації на інженерних мережах міста.
11.8.3. Видалення зелених насаджень здійснюється за рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради на підставі ордера про видалення зелених насаджень встановленої форми. Підставою прийняття рішення про видалення зелених насаджень є заява юридичної чи фізичної особи про видалення зелених насаджень встановленого зразка (додаток 1 до Правил) та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню встановленої форми. Акт обстеження складає постійно діюча комісія з обстеження зелених насаджень, склад якої затверджується міським головою, та яка діє на підставі положення про комісію (додаток 2 до Правил). Окрім затвердженого постійного складу комісії до складу комісії включаються заявник та у разі необхідності представник балансоутримувача.
Акти обстежень зелених насаджень та проекти рішень готуються у строк, передбачений законодавством. У разі неприйняття рішення з будь-яких причин заявнику надається витяг з протоколу засідання виконавчого комітету із обґрунтуванням відмови на здійснення видалення зелених насаджень.
Наступного дня після прийняття рішення про видалення зелених насаджень виконавчий комітет Богодухівський міської ради видає заявнику його копію для сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
Не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають знесенню видається ордер на видалення зелених насаджень встановленої форми.
11.8.4. Дозвіл на видалення зелених насаджень видається на термін не більше 6 місяців (за виникненням проектів нового будівництва терміном забудови більш трьох років) і підлягає обов’язковій реєстрації.
Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш 5 сантиметрів на об’єктах благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень.
У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновлювальної вартості.
Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній ділянці, здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновлювальної вартості.
Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку юридичній або фізичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.
11.8.5. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється за окремою методикою, яка затверджується центральним органом з питань житлово-комунального господарства.
Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у випадках, передбачених діючим законодавством.
Юридичні та фізичні особи, зацікавлені у знесенні зелених насаджень, зобов’язані забезпечити посадку дерев, кущів, квітів або посів газонів у трикратному розмирі від тих, що підлягають знесенню, а також доглядати за цими насадженнями впродовж трьох років. При цьому посадковий матеріал повинен бути придбаний в питомниках та розсадниках, відповідати встановленим стандартам.
11.8.6. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують завданні збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.
11.8.7. За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) юридичні та фізичні особи зобов’язані відшкодовувати їх вартість у доход місцевого бюджету в установленому порядку.

12.Вимоги до утримання жилих, культурно-побутових, промислових та інших споруд

12.1. Всі види будівельних і монтажних робіт повинні проводитись після отримання відповідних дозволів. Ремонт і фарбування фасадів будинків, застелення лоджій можливе при наявності відповідного дозволу, погодження кольору фарбування, конструкцій Богодухівською міською радою.
12.2. Власники жилих, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд зобов’язані слідкувати за їх належним технічним станом, зовнішнім виглядом у цілому та окремих частин: балконів, покрівель, водостічних труб, дверей і т.д. у найкоротші строки усувати пошкодження, своєчасно очищати покрівлі від снігу та криги.
12.3. На розі вулиць, фасадів будинків повинні бути встановлені покажчики найменувань вулиць, провулків чи площ, номери будинків за встановленим зразком.
12.4. При вході в жилі будинки чи у вестибюлях повинні бути встановлені такі покажчики:
 - нумерація під’їздів та кварти;
 - список наймачів жилих приміщень;
 - покажчик з адресами і телефонами житлових організацій, невідкладної медичної допомоги, відділу міліції, пожежної охорони, аварійної служби підприємств теплозабезпечення, водоканалу, енергоремонту, житлових підприємств;
 - стенди для розміщення оголошень та соціальної реклами.

13. Вимоги до утримання тварин (собак, котів та хижих тварин)

13.1. Відповідальні посадові особи житлово-експлуатаційних підприємств всіх форм власності зобов’язані:
- ознайомити всіх громадян, які мешкають на їх території з правилами утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України;
 - вимагати від мешканців, власників тварин, проведення реєстрації тварин та щеплення від сказу.
13.2. Громадяни-власники тварин зобов’язані:
 - реєструвати тварин в житлово-експлуатаційних підприємствах та проводити їм щеплення від сказу;
 - не допускати утримання собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах);
 - у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність собак, а також дзвінки;
 - вигулювати собак тільки на повідку та в наморднику (крім декоративних пород) уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;
 - не відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення;
 - не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, алей, парків, скверів, дитячих майданчиків. У разі забруднення – прибирати за своєю твариною;
 - не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей.
13.3. Підприємствам і організаціям:
 - тримання собак і котів допускається за погодженням з міським управлінням ветеринарної медицини;
 - тримання собак для охорони на підприємствах, в установах і організаціях дозволяється в обладнаних приміщеннях або на прив’язі. 

14. Дотримання тиші в громадських місцях міста Богодухова.

14.1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи при здійсненні буд-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень і територій міста (захищені об’єкти):
 - житлових будинків і прибудинкових територій;
 - лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;
 - готелів і гуртожитків;
 - закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
 - інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 - парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.
14.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
14.3. У нічній час з 22 до 8 години на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 години, а в святкові та неробочі дні – цілодобово.
14.4. Власник (користувач) приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.
14.5. Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
 - здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 - здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;
 - попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
 - надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
 - попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
 - проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено виконавчий комітет Богодухівський міської ради;
 - роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 - відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста та інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету Богодухівської міської ради, проведення спортивних змагань;
 - проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням виконавчого комітету Богодухівської міської ради.
14.6. Юридичним і фізичним особам забороняється проведення на території міста проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах міста без погодження з виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.
14.7. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.
14.8. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків не ближче ніж за 100 метрів від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.
14.9. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.
14.10. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

15. Обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою міста

15.1. Суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані:
 - утримувати в належному санітарному та технічному стані території, надані їм у власність або користування, та інші території, закріплені за суб’єктом в порядку, встановленому цими Правилами;
 - утримувати в належному санітарному та технічному стані фасади будівель та споруд;
 - дотримуватись технології догляду, експлуатації та ремонту, вживати заходів щодо запобігання передчасному зносові об’єктів;
 - своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою; 
 - встановлювати на території об’єкта благоустрою будь-які споруди та малі архітектурні форми на підставі розроблених відповідно до чинного законодавства проектів та з дозволу, виданого виконавчим комітетом Богодухівської міської ради;
 - при проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити із зазначенням організації – виконавця, відповідального за проведення робіт, строку їх закінчення, номера телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію;
 - встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торговельних та інших будівель і споруд, біля торговельних палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм. На тротуарах, зупинках громадського транспорту, у парках, скверах та на інших територіях загального користування урни встановлюються власником об’єкта;
 - забезпечувати вивезення відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм; 
 - забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані, згідно з санітарними нормами і правилами; 
 - не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів щодо запобігання пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми; 
 - при снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на власних та прилеглих територіях звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів. Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця;
 - перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території міста при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів;
 - вживати заходів щодо запобігання винесенню автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засміченню вулиць внаслідок переповнення кузовів матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускати забруднення або запилення повітря; 
 - прибирати та очищати канави, труби, дренажі, призначені для відводу поверхневих та ґрунтових вод з вулиць, доріг і прибудинкових територій. Очистка колекторів дощової та зливної каналізації, зливостоків проводиться балансоутримувачем мереж зливової каналізації, на території підприємств та організацій – цими підприємствами, організаціями.

16. На об’єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, відділенням), фізичним особам – підприємцям, а також громадянам забороняється:

 - виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку, пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів та зелену зону під час проведення робіт ; 
 - обладнувати стоянки транспортних засобів без відповідного дозволу та здійснювати стоянку вантажного автотранспорту, автомобілів у неробочому стані, тракторів, причепів, навісного обладнання до них, інше у не відведених для цього місцях терміном більше 3-х днів;
 - здійснювати ремонт, обслуговування, миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, зелених зонах міста та паркуватися на них; 
 - вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, у тому числі будівельні, побутові та рідкі, траву, гілки, деревину, листя, сніг, листя тощо; 
 - спалювати суху рослинність, гілки, відходи виробництва тощо, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 - складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків; 
 - використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів; 
 - встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження другого відділення державної автомобільної інспекції; 
 - посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
 - пересування вулицями міста (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів;
 - випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях; 
 - захаращувати матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченнями снігу та криги тощо; 
 - самовільно розміщати об'єкти зовнішньої реклами (рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати тощо); 
 - розміщувати рекламні засоби безпосередньо на кладовищах міста та на прилеглих до них територіях;
 - наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях; 
 - забруднювати, самовільно змінювати межі прибережної смуги водних об’єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт; 
 - захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд; 
 - кидати сміття, недопалки, папір, тару тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах; 
 - самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків, малих архітектурних форм (кіосків, вагончиків та інші) у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу; 
 - витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинку; 
 - самовільне підключення до електромережі зовнішнього освітлення та споживання електроенергії без приладів обліку, пошкодження приладів обліку, розукомплектування та пошкодження об’єктів зовнішнього освітлення, створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів зовнішнього освітлення, порушення правил охорони електромереж зовнішнього освітлення; 
 - засипати землею та будівельними матеріалами об’єкти благоустрою;
 - псувати існуючі споруди, зелені насадження, засоби регулювання дорожнього руху, інші елементи благоустрою;
 - відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;
 - залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;
 - перегороджувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів; 
 - робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо; 
 - очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов’язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо;
 - білити вапном малі архітектурні форми та використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;
 - скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки та відходи, нафтопродукти, кидати сміття, пісок тощо;
 - вчиняти інші дії чи бездіяльність, передбачені цими Правилами.

17.Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил благоустрою міста Богодухова

17.1. За порушення Правил благоустрою території міста Богодухова відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та вимог цих Правил до порушників вживаються заходи адміністративного впливу.
17.2. Протоколи про адміністративні правопорушення складають відповідальні особи органів з питань житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, органів внутрішніх справ, санітарно-епідеміологічної станції, інспекції з благоустрою міста, виконавчого комітету Богодухівської міської ради у межах їх компетенції, працівники спеціалізованих житлово-комунальних підприємств, члени постійно діючої комісії з питань архітектури та житлово-комунального господарства, громадські інспектори благоустрою.
17.3. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення Правил благоустрою міста Богодухова, підлягають відшкодуванню в установленому чинним законодавством порядку та в повному обсязі. Розмір збитків розраховується на підставі вартості ліквідаційних та відновлювальних робіт, або затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства методик визначення відновної вартості об'єктів благоустрою.
17.4. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах, або, якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.
17.5. Відповідно до ст. 41 Закону України „Про благоустрій населених пунктів” (2807-05) та „Положення про громадській контроль у сфері благоустрою населених пунктів”, контроль за виконанням даних правил покласти на громадських інспекторів та відповідні органи державного контролю.
17.6. За порушення Правил благоустрою території міста Богодухова вживаються заходи адміністративного впливу згідно ст.152, 155, 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
17.7. Відсутність договору на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів - тягне за собою накладення штрафу:
 - на громадян – від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 - на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 - на юридичних осіб – від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

18. Здійснення контролю за виконанням Правил
Нагляд за дотриманням Правил здійснюється в межах своєї компетенції органами внутрішніх справ, санітарно-епідеміологічною станцією, Богодухівським районним відділом екологічного контролю, інспекцією з благоустрою, громадськими інспекторами благоустрою, архітектором міста, виконавчим комітетом Богодухівської міської ради, працівниками спеціалізованих житлово-комунальних підприємств, членами постійно діючої комісії з питань архітектури та житлово-комунального господарства.

19. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила
Правовою підставою Правил благоустрою території м. Богодухова, а також відповідальністю за шкоду, заподіяну природному середовищу, санітарному стану і благоустрою міста, є закони України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, ”Про основи містобудування”, “Про охорону і використання пам’ятників історії і культури”, “Про рекламу”, Кодекс України «Про адміністративні правопорушення», Статут територіальної громади міста Богодухова, Державні будівельні норми та Правила Забудови.

 

20. Інші вимоги
20.1. З метою попередження порушення Правил благоустрою міста Богодухова керівникам підприємств, навчальних закладів, громадських та інших організацій, установ систематично проводити роз’яснювальну роботу в трудових колективах з питань дотримання Правил благоустрою території міста Богодухова.
20.2. В громадських місцях через засоби масової інформації постійно інформувати населення про необхідність дотримання Правил благоустрою території міста Богодухова.


21. Прикінцеві положення
21.1. У річний термін створити інспекцію по благоустрою міста Богодухова. До моменту створення інспекції по благоустрою міста функції інспекції покласти на КП “Благоустрій”.
21.2. У річний термін архітектору міста, землевпоряднику, Богодухівському ВУЖКГ та КП “Благоустрій”, спільно з районною СЕС розробити графічну частину правил благоустрою міста Богодухова. У місячний термін з дня затвердження проекту Правил надати до виконкому міської ради графіки та заходи розробки вимог графічної частини Правил та в річний термін привести у відповідність до Правил відповідні нормативні документи з організації забудови та благоустрою міста Богодухова.


 Секретар Богодухівської міської ради Н.І.Олексенко 

  

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.