Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІ СЕСІЯ V СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ


від “ __________ ” 2010 року № _______ -V


Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради


Відповідно до Законів України від 03 липня 1992 року № 2535-ХІІ “Про плату за землю” (із змінами і доповненнями), від 06 жовтня 1998 року № 162-ХІV “Про оренду землі”, від 28 грудня 2007 року № 107-VІ “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, від 11 вересня 2003 року № 1160-IV “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, рішення XIV сесії IV скликання міської ради від 11.03.2004 року “Про затвердження грошової оцінки земель населених пунктів Богодухівської міської ради”, керуючись ст.ст. 26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Статутом територіальної громади міста Богодухова, з метою наповнення міського бюджету та встановлення оптимального розміру орендної плати, при укладанні договорів оренди земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності, міська рада

ВИРІШИЛА:


1.Затвердити розміри орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності (у відсотках від їх грошової оцінки):

1.За землі несільськогосподарського призначення:

а) надані в оренду юридичним особам:
- кредитно-фінансові заклади - 11 %
- підприємствам промисловості та іншим підприємствам площею земельної ділянки до 1 га – 6 %; від 1 до 3-х га -4%; від 3-х га і більше - 3%;
- підприємствам транспорту та зв’язку – 7%;
- для обслуговування АЗС, АГЗС, СТО, пунктів вулканізації - 12%;
- для обслуговування розважальних закладів - 12%;
- для ведення торгівельної діяльності та надання послуг - 11 %;
- для обслуговування торгівельних майданчиків - 5%;
- для обслуговування торгівельних майданчиків, які функціонують непостійно (за встановленим графіком) -3%;
- для інших видів діяльності - 7%;
- землі сезонного використання - 4%.

б) надані в оренду громадянам та фізичним особам- підприємцям:
- для обслуговування АЗС, АГЗС, СТО, пунктів вулканізації - 12%;
- для обслуговування розважальних закладів - 12%;
- дпя ведення торговельної діяльності та надання послуг - 11%;
- для обслуговування торговельних майданчиків - 5%;
- для обслуговування підсобних та складських приміщень - 7%;
- для виробничої діяльності - 3%;
- для інших видів діяльності - 11%.

в) надані в оренду громадянам :
-для будівництва і обслуговування житлових будинків та господарських споруд, індивідуального гаражного будівництва - 3%
2. За землі сільськогосподарського призначення:
а) надані в оренду:
-юридичним особам - 1%;
-громадянам для ведення особистого селянського господарства, городництва та садівництва - 1%;
-громадянам для обслуговування сільськогосподарських будівель і дворів –1%.
2. Рішення вступає в дію з 1 серпня 2010 року.
3. Виконкому міської ради привести діючі договори оренди у відповідність до чинного законодавста та цього рішення.
4. Надати право виконкому міської ради на період виготовлення технічної документації від імені міської ради укладати короткострокові (строком до 1 року) угоди на право користування земельними ділянками, керуючись даним рішенням при встановленні розмірів орендної плати.
5. З момента введення в дію цього рішення вважати таким, що втратило чинність рішення ХХІ сесії V скликання від 18 січня 2010 року №1057-V “Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради”.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Трепілець Юрій Олексійович) та постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Сідельник Вікторія Петрівна).


Міський голова
В.БЄЛИЙАналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради»


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується врегулювати шляхом державного управління господарських відносин
Згідно Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Земля та її надра, які знаходяться в межах території України є об'єктами права власності Українського народу.
Права власника народу на землю здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах Конституції та діючих чинників, які регулюють земельні відносини.
Бюджетним кодексом України визначено (ст. 69) доходи місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Одним із видів цих доходів місцевих бюджетів для міст районного значення є 60 відсотків плати за землю. У формуванні власних доходів бюджету м. Богодухів левову частину забезпечують кошти від плати за землю.
Загалом за період 2007-2009 років до міського бюджету надійшло плати за користування земельними ділянками 1960,8 тис. грн., що становить 52,6% від власних доходів.
В свою чергу, обсяги цих коштів залежать від ефективного виконання міською радою повноважень в частині організації використання земельних ресурсів в межах території міста. На законодавчому рівні визначено, що використання землі в Україні є платним (ст.2 Закону України “Про плату за землю”, від 03.07.1992 №2535). Орендна плата за земельні ділянки справляється у вигляді земельного податку або орендної плати і не може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється Законом №2535-ХІІ, та перевищувати 10 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а починаючи з серпня 2008 року – 12% від нормативної грошової оцінки.
Отже, суб’єкти господарювання за користування земельними ділянками, які необхідні їм для обслуговування власного бізнесу, сплачують орендну плату.
За останні три роки обсяги надходжень від плати за землю склали: 2007 рік – 430 тис. грн., 2008 рік – 705,8 тис. грн., 2009 – 825 тис. грн., щорічно простежується тенденція до збільшення цих показників.
Станом на 01.01.2010 діє 207 договорів оренди земельних ділянок площею 58 га, цільове призначення яких в більшості випадків – роздрібна торгівля та надання комерційних послуг.
По більшій частині орендарів ставки орендної плати протягом коливаються в межах від 3% до 5% від нормативно-грошової оцінки. При цьому, максимальний розмір орендної плати (10-12%) встановлено лише у 45% орендарів від загальної кількості.
Прийняття запропонованого проекту рішення міської ради “Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради” дозволить збільшити надходження до міського бюджету та створить умови для прискорення викупу земельних ділянок їх орендарями

2. Визначення цілей державного регулювання
Ціллю державного регулювання питання є збільшення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, в межах встановлених державою, з метою дотримання балансу інтересів як землекористувача, так орендодавця. В іншому випадку або землекористувач не буде зацікавлений у більш ефективному та раціональному використанню земельної ділянки, на якій знаходяться його об'єкти і прискорювати терміни приватизації цих земельних ділянок, або орендодавець не буде зацікавлений надавати земельну ділянку в оренду по заниженій орендній платі.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
Альтернативою зазначеному проекту акта є діюче рішення міської ради від 18 січня 2008 року №1057-V “Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради”. Цей спосіб є неприйнятним, оскільки не вирішує визначеної проблеми.
Розроблений проект рішення дозволяє збільшити надходження до міського бюджету та скорочує різницю в розмірах орендної плати між орендарями земельних ділянок різного функціонального призначення.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом затвердження міською радою розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради.

5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
З прийняттям проекту акта міською радою будуть вжиті заходи щодо перегляду діючих договорів оренди, укладенні додаткових угод, викликаних змінами розмірів орендної плати.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта
Вигодами органів місцевого самоврядування є:
-залучення додаткових коштів до місцевого бюджету;
Витратами органів місцевого самоврядування є:
-перегляд всіх існуючих договорів оренди земельних ділянок, в яких буде змінюватись орендна ставка;
-перерахування ставок орендної плати.
Вигодами суб'єктів господарювання та населення є:
- покращення життєзабезпечення та життєдіяльності служб міста які фінансуються за рахунок міського бюджету;
Витрати суб'єктів господарювання:
- виплата коштів за оренду земельної ділянки;
Впровадження даного проекту акта не потребує додаткових бюджетних коштів.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Обмеження строку дії регуляторного акта немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання у даному напрямку господарської діяльності.


Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта:
-додаткові надходження до бюджету міста;
-стабільність та покращення комплексного розвитку міських територій.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності законопроекту здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу. Повну інформованість суб’єктів господарювання буде забезпечено через засоби масової інформації.
Строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше 2-х років.
Періодичні відстеження будуть здійснюватись кожні три роки.

Секретар міської ради
Н.І.Олексенко

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.