Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акту Богодухівської міської ради “Про встановлення вартості торгового патенту”

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту регуляторного акту Богодухівської міської ради

Про  встановлення вартості торгового патенту ”

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

 Однією із складових, за рахунок яких формується  міський бюджет є податки на товари та послуги - плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Протягом 2007-2009 років сума надходжень від сплати торгового патенту зменшилась з 99,2 тис.грн до 54,2 тис.грн, що пов’язано з тим, що деякі підприємці перейшли на спрощену систему оподаткування і сплачують - єдиний податок. Тому надходження по єдиному податку зросли з 486,7 тис. грн в 2007 році до 616,4 тис. грн в 2009 році. Це свідчить, що в цілому розміри та диференціація за єдиний податок та за торговий патент правильно відображають економічні умови їх здійснення.

Вартість торгового патенту на здійснення торгівельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів відповідно до Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.

Законодавчо визначено, що вартість торгового патенту на вищезазначені види діяльності за один календарний місяць встановлюється в межах від 30 до 160 гривень.(п.4, ст.3, Закону).

Відповідно до рішень  Богодухівської  міської ради „Про встановлення вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності в м. Богодухів” було визначено вартість  торгового патенту  на здійснення торгівельної  діяльності та надання побутових послуг  в межах від 30 грн. до 160 гривень. При  встановлені вартості  патенту  враховувалась   номенклатура товарів для реалізації, вид торгівлі (оптова чи роздрібна), приміщення,  в  якому  здійснюється торгівля.

На рівні   законодавчо визначеної максимальної  вартості 160 грн. за патент на здійснення торгівельної  діяльності  сплачують лише суб’єкти  підприємницької діяльності (СПД), які  здійснюють технічне обслуговування транспортних засобів, а також торгівлю  на оптових базах, стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправочних станціях, заправних пунктах, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами.

Мінімальна вартість – 30 грн. за торговий патент з надання  фотопослуг, хімчистки та фарбування одягу, виготовлення вінків, приймання склотари, розповсюдження лотерейних квитків.

Водночас за повідомленням Державного  комітету статистики України щорічно загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції) становив за  2007  рік – 116,6%;  2008  рік – 122,3%;  2009 рік – 112,3%.

Перегляд вартості торгового патенту  пов'язаний з приведенням регуляторного акту у відповідність до сучасних ринкових тенденцій, збільшенням доходної частини бюджету міста та адекватністю закономірним економічним процесам.

 

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, так як чинне законодавство чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо  встановлення вартості торгового патенту.

 

3. Цілі державного регулювання: 

Метою прийняття проекту рішення є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

4. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

1)Збереження існуючого стану.

Цей спосіб не прийнятний, оскільки не вирішує проблему наповнення міського бюджету.

2)Збільшення вартості торгового патенту.

При умові  перегляду  міською радою  для СПД вартості торгових  патентів на здійснення діяльності  з надання побутових послуг та торговельної діяльності  лише на індекс інфляції за 2009 рік (112,3 ) плата за торговий патент збільшилися б на 6,7 тис. гривень.

Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, які випливають із даних статистичної звітності та спостережень, то визнано за доцільне ввести зміни в розмір плати за торговий патент для здійснення підприємницької діяльності.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Висока ймовірність досягнення визначених цілей ґрунтується на вибраних механізмах регулювання:

Встановлення нових розмірів плати за торговий патент по окремих видах підприємницької діяльності  не призведе до скорочення чисельності таких платників податку, оскільки аналіз податкової звітності дозволяє стверджувати про їх доходність та не високу еластичність при збільшенні податку. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Виконавчий комітет, інші органи державної влади:

Вигоди:

  1)Збільшення надходжень до бюджету.

  2)Підвищення рівня використання економічних ресурсів міста.

Втрати:

Часові витрати, пов'язані з оприлюдненням, обговоренням та прийняттям регуляторного акту.

 

Суб'єкти підприємницької діяльності:

Вигоди:

Можливість легалізації окремих видів підприємницької діяльності.

Втрати:

Витрати, пов'язані з оплатою торгового патенту.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта не обмежується

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Річне зростання надходжень від плати за торговий патент. Розміри плати за торговий патент для СПД  збільшаться в залежності від виду діяльності СПД.

 

9. Заходи з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись шляхом проведення:

 - базового відстеження - до набрання чинності рішенням;

 -  повторного відстеження - через рік з дня набрання чинності;

 - періодичного відстеження - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

 

10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Основним заходом, за допомогою якого буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта буде аналіз статистичної інформації за даними Богодухівської ДПІ:

1)динаміки кількості суб'єктів підприємництва, діяльність яких пов’язана з придбанням торгових патентів за видами діяльності, де змінився розмір плати за торговий патент;

2)динаміки загальної кількості суб'єктів підприємництва, діяльність яких пов’язана з придбанням торгових патентів;

3)динаміки надходжень до бюджету за видами діяльності, в яких відбулися зміни розміру плати за торговий патент;

4)динаміки загальної суми надходжень до бюджету від плати за торговий патент.

 

Розробником проекту є  Богодухівська міська рада спільно з Богодухівською державною податковою інспекцією.

 

Міський голова В.М.Бєлий

 

 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.