Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Затвердження Положення про Семеноярський сільський клуб

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХXVIII СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 

18.01.2013                                   Богодухів                                 № 1168- VІ

 

Про затвердження Положення про Семеноярський сільський клуб

 

На виконання Закону України «Про культуру», наказу Міністерства культури і туризму України 31.07.2007 «Про затвердження Положення про клубний заклад», керуючись ст.ст. 26, 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Семеноярський сільський клуб, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (голова Безмінова І.Г.).

 

Міський голова                                 Н.ОЛЕКСЕНКО

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
18.01.2013 № 1168-VІ
(XХVIII сесія VІ скликання)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Семеноярський сільський клуб

 

1. Загальні положення

1) Семеноярський сільський клуб (далі – клуб) є бюджетною неприбутковою організацією, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями Богодухівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Богодухівського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.

2) Пріоритетними напрямами роботи клубу є:

 • збереження, розвиток і популяризація української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України;
 • популяризація культурної спадщини як національної культури;
 • організація культурного дозвілля громадян.

3) Головними функціями клубу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна функції.

4) Головними завданнями клубу є:

 • створення умов для задоволення культурних потреб населення;
 • підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;
 • розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;
 • створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
 • підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;
 • впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення.

5) Клуб створений з метою задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

6) Головними видами діяльності клубу є:

 • створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
 • організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
 • проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;
 • організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей тощо;
 • проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
 • організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

 

2.Організаційно-правові засади діяльності клубу

1) Засновник Семеноярського сільського клубу – Богодухівська міська рада.

2) Клуб не є окремою юридичною особою та перебуває на отриманні Богодухівської міської ради.

3) Клуб може створювати культурно-дозвіллєві клубні формування (гуртки, студії, об’єднання).

4) Створення, реорганізація та ліквідація клубу здійснюється відповідно до законодавства України.

 

3. Структура та основні принципи діяльності клубного закладу

1) Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.

2) Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова, дозвіллєва робота у клубному закладі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим Положенням.

3) Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод.

4) Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади, інші заклади та організації.

5) Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності», має право на надання платних послуг.

 

4. Управління сільським клубом

1) Керівництво клубом здійснюється завідувачем, що призначається розпорядженням Богодухівського міського голови за погодженням з сектором культури Богодухівської райдержадміністрації.

2) Творчі та інші працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства України.

3) Завідувач сільського клубу:

 • здійснює керівництво колективом клубу;
 • забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи клубу, його формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення;
 • представляє клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності клубу;
 • погоджує посадові обов’язки працівників клубу;
 • несе відповідальність за виконання покладених на клуб завдань, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління клубу.

 

5.Фінансування сільського клубу

1) Фінансування клубу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

2) Додатковими джерелами формування коштів клубу є:

 • кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані клубом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Положенням.

3) Матеріально-технічна база клубу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

4) Приміщення клубу перебуває на балансі Богодухівської міської ради.

5) Ведення звітності в клубі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

6. Припинення діяльності клубного закладу

1) Припинення діяльності клубу та його закриття здійснюється:

 • за рішенням засновника;
 • за рішенням суду, якщо діяльність клубу суперечить чинному законодавству, меті його створення, Положенню;
 • у зв’язку з ліквідацією організації-засновника.

2) Рішення про припинення діяльності або закриття клубу затверджується рішенням Богодухівської міської ради.

 

Секретар ради                                      З. ЗІНЬКОВСЬКА

 

 

Список осіб, які завізували

рішення  ХХVIII сесії VІ скликання Богодухівської міської ради

 

" Про затвердження Положення про Семеноярський сільський клуб "

 18.01.2013                                                                                                № _____-VI

 

№ з/п

Прізвище, ініціали

Посада

Дата візи

Підпис

1

Рогинська Л.І.

Заступник міського голови

 

 

2

Безмінова І.Г.

Голова комісії з гуманітарних питань

 

 

3

Тризна В.І.

Провідний спеціаліст

 

 

4

Зіньковська З.М.

Секретар ради

 

 

 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.