Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Аналіз регуляторного впливу по нормах вивезення.

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міськради

«Про затвердження норм надання послуг  з вивезення  побутових відходів”

  

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” та від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» визначено поняття побутові відходи, до складу яких входять тверді, великогабаритні, ремонтні та рідкі відходи.

Відповідно до вимог вищезазначених постанов Кабінету Міністрів України та відповідно до вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами”, органи місцевого самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких відходів.

 

Затвердження середньорічних норм надання послуг із вивезення великогабаритних, ремонтних та рідких відходів сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану міста, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та є актуальним для забезпечення стабільної роботи підприємств – виконавців послуг із вивезення побутових відходів, дозволить їм покращити свій фінансовий стан,  підвищить якість надання послуг із вивезення побутових відходів та рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

 

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, так як чинне законодавство чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо  затвердження середньорічних норм надання послуг із вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких відходів.

 

3.Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього. 

Рішенням виконкому міської ради від 23 березня 2007 року  “Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів в м.Богодухові” №197(зі змінами) затверджено норми накопичення твердих відходів на підставі наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства від 10.01.2006 №7 “Про затвердження  Норм утворенння твердих побутових відходів для населених пунктів України”. Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  від 22.03.2010 р. № 75 “Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів” наказ Мінбуду № 7 скасовано і затверджено рекомендовані   норми надання послуг з вивезення побутових відходів.

Розв’язати існуючу проблему можливо лише шляхом встановлення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для міста Богодухова.

 

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

 

№ з/п

 

Роки

2010

2011

2012

Сфера інтересів територіальної громади

1

Урегулювання відносин між споживачами та виконавцями послуг із вивезення побутових відходів

Укладення договорів та контроль за дотриманням виконавцем послуг графіків вивезення відходів

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

2

Стабілізація фінансового стану підприємств-виконавців послуг із вивезення побутових відходів

У разі затвердження  органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з вивезення великогабаритних, ремонтних, рідких відходів підприємства-виконавці послуг із вивезення побутових відходів не будуть залучати власні кошти на здійснення заходів з вивезення відходів

Сфера інтересів органів місцевого самоврядування

3

Урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами

Уведення в дію регуляторного акта, яким буде затверджено середньорічні норми надання послуг із вивезення побутових відходів

 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні:

 

 

Вигоди

 

Витрати

Територіальна громада

Врегулювання механізму та підвищення якості надання послуг із вивезення побутових відходів

 

  Оплата за надані послуги згідно з затвердженими у встановленому порядку тарифами.

Суб’єкти господарювання

Стабілізація фінансового стану підприємств - виконавців послуг із вивезення побутових відходів, відповідність фактичного обсягу надання послуг нормативним.

 

Витрати, які пов’язані з розрахунками схем санітарного очищення, необхідної кількості машин та механізмів, облуговуючого персоналу, тарифів.

Органи місцевого самоврядування

Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарно - епідеміологічного стану міста, зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих  звалищ відходів

 

Оплата витрат на оприлюднення регуляторного акту.

 

5. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття рішення є затвердження середньорічних норм надання послуг із вивезення великогабаритних, ремонтних, рідких відходів.

 

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

- користування рішенням виконкому міськради від 23 березня 2007 року  “Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів в м.Богодухові”

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що зазначене рішення прийнято на підставі  Наказу Мінкомбуду від 10.01.2006 №7, яке нині скасовано;

- застосування не регуляторних механізмів (ринкові механізми).

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що ринковий механізм не визначає середньорічну норму надання послуг із вивезення побутових відходів;

- затвердження середньорічних  норм надання послуг з вивезення побутових відходів.

Альтернатива є прийнятною, так як досягає мети регулювання та відповідає нормам діючого законодавства

 

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення середньорічних норм надання послуг із вивезення побутових відходів згідно з вимогами чинного законодавства і, як наслідок:

 -  підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами;

 -  поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста;

 -  зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих  звалищ відходів.

 

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного  акта.

При прийнятті запропонованого акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

 -  установлення середньорічної норми надання послуг із вивезення побутових відходів;

 -  розширення сфери надання послуг з вивезення побутових відходів на договірній основі;

 -  підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів.

 

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта будуть затверджені середньорічні норми надання послуг із вивезення побутових відходів, в тому числі і великогабаритних, ремонтних та рідких відходів відповідно до чинного законодавства.

 

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування.

При затвердженні середньорічних норм надання послуг із вивезення побутових відходів відповідно до чинного законодавства суб’єкти господарювання, органи місцевого самоврядування не несуть додаткові витрати. Мешканці житлових будинків будуть нести витрати, пов’язані з оплатою наданих послуг із вивезення побутових відходів за встановленими відповідним чином тарифами. Суб’єкти господарювання-виконавці послуг з вивезення побутових відходів несуть витрати, пов’язані з організацією робіт із вивезення побутових відходів

 

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Унаслідок дії запропонованого регуляторного акта  виникатимуть наступні вигоди:

 -   поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста;

 -  забезпечення стабільної роботи підприємств-виконавців послуг із вивезення побутових відходів, поліпшення  фінансового стану;

 -  підвищення якості надання послуг із вивезення побутових відходів та рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

 

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування. Суб’єкти  господарювання - виконавці послуг несуть витрати, які пов’язані з організацією робіт із вивезення побутових відходів.

 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

 

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта залежить від змін у чинному законодавстві та державному ціноутворенні.

 

15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

  -  обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;

  -  рівень оплати  послуг із вивезення побутових відходів;

  -  звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів.

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності дії регуляторного акта  буде  здійснюватися   на  підставі  статистичних  даних  шляхом  підрахунку  кількості обсягів наданих послуг із вивезення побутових відходів, рівня оплати  послуг із вивезення побутових відходів, звернень громадян щодо незадовільного надання послуг з вивезення побутових відходів, наявності несанкціонованих звалищ відходів.

Базове  відстеження  результативності  дії  цього  рішення  буде  здійснено  через  шість  місяців  після  набрання  його  чинності.

Повторне  відстеження  планується  провести  через  рік  після  набуття  чинності  регуляторного  акта. За  результатами  буде  можливо  порівняти  показники  базового  та  повторного  відстежень.  У  разі  виявлення  неврегульованих  та  проблемних  питань,  вони  будуть  усунені  шляхом  внесення  відповідних  змін   до  регуляторного  акта.

Періодичне  відстеження  планується  проводити  один  раз  на  кожні  наступні  три  роки,  починаючи  від  дня  закінчення  заходів  щодо  повторного  відстеження  результативності.

 

Розробники проекту рішення та аналізу регуляторного впливу до нього – виконком міської ради та КП “Богодухівжитло”.

 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.