Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Аналіз впливу регуляторного акта: проекту рішення міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Богодухова»

Аналіз впливу регуляторного акта:
проекту рішення міської ради
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Богодухова»

1.Опис проблеми, яку передбачається вирішити:

 Місто Богодухів - районний центр Богодухівського району Харківської області представлене широким спектром галузей народного господарства: промисловість, торгівля, громадське харчування та нематеріальна сфера економіки.
З 1998 року у місті активно розпочався процес розвитку торгівлі, в тому числі на ринках, які розташованих в центральній частині міста. Через це виникла необхідність впорядкування роботи ринків та подальшого вдосконалення їх функціонування у відповідності до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

На теперішній час у місті розташовано 3 ринки:
1. за режимом: 2 постійно діючих, 1 працює у вихідні дні;
2. за формою власності: 2- колективної, 1- приватної власності;
3. за спеціалізацією: 1 для торгівлі змішаною групою товарів, 1-для торгівлі непродовольчими товарами, 1- для торгівлі кормами, домашніми тваринами та птицею.
4. загальна кількість торгових місць: 664.
Ринки є соціально значущими об’єктами міста, бо на них працюють пів тисячі підприємців, які сплачують фіксованій податок, та наймані ними працівники.
Через ринки відбувається реалізація міських соціальних програм.
Крім того, діяльність зазначених об’єктів торгівлі забезпечує сталі надходження до місцевого бюджету ринкового збору (понад 300 тис.грн)
Найбільшими продовольчим об’єктом ринкової торгівлі є ПХО “Богодухівський ринок”, найбільша кількість промислових товарів реалізується на торговельних рядах БГКТП “Підприємець”, домашні тварини, корми та птиця- на майданчику ПП”Гранд”.
В середньому ринки відвідують близько 2-х тисяч потенційних покупців.
Враховуючи місце розташування ринків та кількість покупців, не останнє місце займають питання щодо зовнішнього вигляду, санітарного та ветеринарного стану кожного окремого ринку, створення умов щодо захисту прав споживачів.
Чинним законодавством встановлено вимоги до об’єктів ринкової торгівлі, дотримання яких є обов’язковим до всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з надання торговельного місця.
Нажаль, зовнішній вигляд ринків не відповідає сучасним архітектурно-естетичним вимогам. Мають місце порушення правил торгівлі продовольчими та промисловими товарами, відсутня інформація щодо приналежності об’єкта торгівлі, якісні посвідчення та сертифікати відповідності.
Порушуються правила реалізації продуктів харчування на лотках дрібно роздрібної мережі, розташованої на територіях ринків. Припускається спільна реалізація сирої і готової продукції, швидкопсувної продукції без холодильного обладнання. Ваговимірювальна техніка, що використовується на торговельних місцях, не завжди сертифікована, а, значить, не гарантує якісне обслуговування споживачів.
З метою упорядкування роботи ринків міста на підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Богодухова, виконавчим комітетом міської ради у 2004 році були прийняті Правила торгівлі на ринках міста Богодухова, але, враховуючи вимоги Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, є необхідність затвердити даний нормативний документ за процедурою регуляторного акту.
Підставою для розробки проекту даного регуляторного акту став Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. №57/188/84/105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 р. №288/6576 зі змінами.
 
2.Мета регулювання
 
- встановлення чітких вимог до організації функціонування ринків на території м.Богодухова;
- упорядкування підприємницької діяльності на території об’єктів ринкової торгівлі міста;
- створення сприятливих умов для споживачів у придбанні товарів на ринках;
- надання суб'єктам підприємницької діяльності міста рівних гарантованих можливостей у здійсненні підприємницької діяльності на ринках;
- наповнення доходної частини місцевого бюджету.

 
3.Альтернативні способи досягнення цілей
 
У якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо такий варіант, при якому все залишається без змін. На нашу думку, такий варіант буде лише заглиблювати існуючі проблеми з роботи об’єктів ринкової торгівлі міста і жодним шляхом не сприятиме їх вирішенню.
Перевагами обраного способові регулювання є:
- встановлення чітких умови функціонування ринків міста усіх форм власності;
- суб'єктам господарювання будуть надані однаково прозорі можливості до ведення підприємницької діяльності на будь-якому ринку міста.

 
4. Механізм та заходи,
які пропонуються для розв'язання проблеми
 
Основним завданням пропонованого проекту рішення є затвердження «Правил торгівлі на ринках міста Богодухова”, якими передбачається вимоги, пропоновані адміністраціям ринків, а також особливості торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на ринках міста.
З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:
• розробка проекту Правил торгівлі на ринках міста Богодухова;
• проведення аналізу надходжень ринкового збору до місцевого бюджету;
• активізація діяльності міських установ (райСЕС, служба ветеринарної медицини) з дотримання вимог чинного законодавства на ринках міста;
• спрямування зусиль адміністрацій ринків на дотримання вимог щодо торгівлі на ринках.
Дані Правила підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації.
Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на усунення перешкод при здійсненні підприємницької діяльності на території ринків, безпосереднє розв’язання проблеми їх ефективної роботи та раціонального використання існуючих трудових ресурсів територіальної громади.

 
5.Обґрунтування можливості досягнення цілей
за умови прийняття регуляторного акта
 
Перевагами у досягненні визначених цілей є чинники:
• прийняття документу, що регламентує основні вимоги до організації ринків на території міста Богодухів;, 
• встановлення чітких умов ведення підприємницької діяльності на території ринків для суб’єктів господарювання і торгівлі для громадян;
• поширення серед всіх суб’єктів господарювання єдиної інформації щодо правил торгівлі на ринках м. Богодухова; 
• забезпечення надходжень ринкового збору до місцевого бюджету;
• підвищення прогнозованості бізнесу на ринках міста;
• створення сприятливих умов для дотримання Закону України „Про захист прав споживачів”.
Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання і приватних осіб виконувати встановлені вимоги щодо дотримання Правил торгівлі на ринках міста відповідно до діючого законодавства.
Не передбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного акту є чинники:
- зміни у діючому законодавстві.


6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
 
Втрати Вигоди
 Органи місцевого самоврядування
Процедура розробки регуляторного акту  Впорядкування роботи ринків міста

 Заходи на впорядкування торговельних місць на об’єктах ринкової торгівлі

 Благоустрій та розвиток інфра-структури міста
   Можливість вирішувати соціальні програми на об’єктах ринкової торгівлі відповідного рівня
Суб’єкти підприємницької діяльності
 Витрати, пов’язані з оформленням необхідних документів у встановленому порядку;  Рівні можливості зайняття підприємницькою діяльністю в межах діючого законодавства, захист власних інтересів через договірні взаємовідносини
 Витрати на створення належних умов для обслуговування покупців на високому рівні;  Гарантована можливість здіснення підприємницької діяльності на території ринків міста
 Витрати на виготовлення інформаційних стендів, табличок, іншого наочного приладдя;  Наявність документу, що регламентує основні вимоги до організації ринків та торговельних рядів
Споживачі
   Забезпечення належного рівня та умов торговельного обслуговування, що передбачає активізацію заходів по реконструкції ринку, поступового його перетворення у торгово-сервісний центр;
   Захист прав інтересів споживачів.


7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.


8. Показники результативності регуляторного акта

Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них:
- досягнення взірцевого рівня торговельного обслуговування населення, сприяння захисту прав споживачів;
- створення нових робочих місць на ринку;
- реконструкція ринків, впорядкування їх територій, оснащення сучасним торговельним обладнанням;
- запобігання виникненню умов, які стимулюють зростання роздрібних цін на ринку.

Додаткові показники результативності даного регуляторного акта не визначаються.


9. Визначення заходів, з допомогою яких буде
здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися за наступними показниками:
 
 Захід Відповідальний за виконання
 Збір інформації щодо кількості торговельних місць, додатково створених на ринках міста  Виконавчий комітет міської ради
 Аналіз та відстеження динаміки щодо надходжень до місцевого бюджету ринкового збору  Виконавчий комітет міської ради
 Аналіз та відстеження кількості інформацій від міських контролюючих установ щодо порушень, встановлених на ринках та торговельних рядах міста  Виконавчий комітет міської ради
 Аналіз кількості скарг від мешканців міста щодо роботи ринків       Виконавчий комітет міської ради

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проведено до обрання чинності регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності даного регуляторного акту.

Міський голова
В.Бєлий
   

Коментарі:

Додати коментар
  • Группа: Користувачі
  • ICQ:
  • Регистрация: 31.05.2010
  • Статус: Пользователь offline
  • Комментариев: 1
  • Публикаций: 0
^
Для того, щоб точніше прогнозувати надходження ринкового збору, пропоную визначити необхідну кількість торгових місць на ринку, для сезонної торгівлі (саджанці, розсада, ягоди, овочі та інше), і не враховувати їх при плануванні ринкового збору на цілій рік. Згідно п.20 Правил ...врахувати також відпустки підприємців.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.