Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Внесення змін до рішення міської ради від 11.01.2011 року № 95- VІ «Про міський бюджет на 2011 рік» зі змінами

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХIII СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від « 11 » листопада 2011 року              № 478 - VІ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 11.01.2011 року № 95 - VІ «Про міський бюджет на 2011 рік» зі змінами

 

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 7699,0 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 6223,1 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 1475,9 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 736,6 тис. грн. (додаток №1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 7754,0 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – в сумі 6223,1 тис. грн., та видатків спеціального фонду бюджету – в сумі 1530,9 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

 

3. Розпорядником коштів на благоустрій міста визначити КП «Богодухівжитло» виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

 

4. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.).

 

 

Секретар ради            Н. Олексенко

 

 

 

Додаток №1

до рішення XIII сесії VI скликання міської ради

від 11.11.2011 р. №478-VІ

 

Доходи міського бюджету на 2011 рік

 

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
(грн.)
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 5480000 645800 558800 6125800
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 3571600 0 0 3571600
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 3544600     3544600
110102000 податок з доходів фізичних осіб суб"єктів підприємницької діяльності 20000     20000
110111000 податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності 7000     7000
110112000 Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 500     500
110108000 податок з доходів фізичних осіб-військовослужбовців 108200     108200
110113000 800     800
110104000 фіксований податок на доходи фізичних осіб 5000     5000
11020000 Податок на прибуток підприємств 28000 0 0 28000
11020200 Податок на прибуток підприємств комунальної власності 28000     28000
12000000 Податки на власність   49600   49600
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів   31000   31000
…. збір за першу реєстрацію транспортного засобу   18600   18600
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1779300 0 0 1779300
13050000 Плата за землю 1767100     1767100
13010200 збір за спец.використання природних ресурсів 12200     12200
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 105000 37400 0 142400
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності       0
14060100 податок на промисел       0
18040100 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 105000 15400   120400
…. ….       0
16000000 Інші податки 24100 558800 558800 582900
16010000 Місцеві податки і збори 6000     6000
16010400 збір замісця припаркування       0
16040100 фіксований сільськогогосподарський податок 18100     18100
16050100 єдиний податок   246700 246700 246700
16050200 єдиний податок   312100 312100 312100
20000000 Неподаткові надходження 363400 509100 177800 872500
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 11400 0 0 11400
21010300 частина прибутку господарських організацій 3000     3000
21081100 штрафи та санкції 8400     8400
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей       0
…. ….       0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 337000 0 0 337000
22080400 плата за оренду цілісних майнових комплексів 112400     112400
22090100 державне мито, що сплачуєтьсч за місцем розгляду та оформлення документів 219600     219600
22090400 державне мито, пов"язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 5000     5000
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій       0
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції       0
…. ….       0
24000000 Інші неподаткові надходження 15000 8400 0 23400
24060300 інші доходи 15000     15000
24061200 грошові стягнення за шкоду   8400   8400
30000000 Доходи від операцій з капіталом 7800 177800 177800 185600
31000000 Надходження від продажу основного капіталу       0
31010100 надходження від реалізації безхазяйного майна 7800     7800
…. ….       0
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів   177800 177800 177800
33010000 Надходження від продажу землі   177800 177800 177800
25020000 плата за послуги,що надаються бюджетними установами   322900   322900
40000000 Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів) 371900     371900
41000000 Від органів державного управління       0
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів       0
.... .....       0
41020000 Дотації       0
410216 додаткова дотація на забезпечення виплат повязаних із підвищенням рівня оплпти праці працівників бюджетної сфери, в т.ч. на підвищення посадового окладу працівника І розряду 94800     94800
41030000 Субвенції       0
41035000 інші субвенції 277100     277100
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів       0
50000000 Цільові фонди   321000   321000
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   67000   67000
….        
50100000 Інші фонди   254000   254000
…. ….        
  Всього доходів 6223100 1475900 736600 7699000

 

 

Секретар ради            Н. Олексенко

 

 

 

Додаток №2

до рішення XIII сесії VI скликання міської ради

від 11.11.2011 р. №478-VІ

 

Видатки міського бюджету на 2011 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
10000 Державне управління 1027900 606500 45000 160300 0 0 0 160300 160300 0 1188200
10116 органи місцевого самоврядування 1027900 606500 45000 160300       160300 160300   1188200
…. ….                     0
60000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави                     0
.... ........                     0
70000 Освіта 3743900 2182700 497300 326700 322900 0 0 3800 3800 0 4070600
70101 дошкільна освіта 3500800 2004600 497300 326700 322900     3800 3800   3827500
70804 централізована бухгалтерія 243100 178100                 243100
80000 Охорона здоров’я                     0
…. ….                     0
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 69908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69908
90412 інші видатки на соціальний захист 48908                   48908
91209 фінансова підтримка ветеранських організацій 21000                   21000
100000 Житлово-комунальне господарство 1224000 0 0 346800 95300 0 0 234500 234500 0 1570800
100202 водопровідно-каналізаційна мережа       54500 23000     14500 14500   54500
100203 благоустрій міст, сіл, селищ 1224000     292300 72300     220000 220000   1516300
110000 Культура і мистецтво 83400 42800 14300 0 0 0 0 0 0 0 83400
110201 бібліотеки 24400 14300                 24400
110204 клуби 59000 28500 14300               59000
120000 Засоби масової інформації                     0
...... ........                     0
130000 Фізична культура і спорт 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000
130102 проведення навчально-тренувальних зборів 3000                   3000
150000 Будівництво       88600 0 0 0 88600 88600 0 88600
150101 ….       88600       88600 88600   88600
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика       87000 87000 0 0 0 0 0 87000
170703 .........       87000 87000           87000
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю       251600 244200 0 0 7400 7400 0 251600
180109 ..........       251600 244200     7400 7400   251600
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека                     0
240601 .........       75400 21300     54100     75400
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                     0
…. ….                     0
230000 Обслуговування боргу