Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Внесення змін до рішення міської ради від 11.01.2011 року № 95- VІ «Про міський бюджет на 2011 рік» зі змінами

ІХ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VІ СКЛИКАННЯ

 

 

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІХ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від « 14 » червня 2011 року      № 287 -VІ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 11.01.2011 року № 95 - VІ «Про міський бюджет на 2011 рік» зі змінами

 

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 6844,7 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 5582,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 1261,9 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 624,6 тис. грн. (додаток №1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 6844,7 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 5582,8 тис. грн., та видатків спеціального фонду бюджету – в сумі 1261,9 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3) .

 

3. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.).

 

Міський голова В. БЄЛИЙ

 

 


 

 

 

Додаток №1

до рішення міської ради

від 14.06.2011 р. № 287

(ІХ позачергова сесія VІ скликання)

 

 

Доходи міського бюджету на 2011 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 5236600 644800 579800 5881400
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 3418000 0 0 3418000
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 3254100     3254100
110102000 Податок з доходів фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності 15000     15000
110111000 Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності 7000     7000
110112000 Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 500     500
110108000 Податок з доходів фізичних осіб-військовослужбовців 108200     108200
110113000 800     800
110104000 Фіксований податок на доходи фізичних осіб 32400     32400
11020000 Податок на прибуток підприємств 7000 0 0 7000
11020200 Податок на прибуток підприємств комунальної власності 7000     7000
12000000 Податки на власність   49600   49600
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів   5000   5000
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу   44600   44600
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1716500 0 0 1716500
13050000 Плата за землю 1716300     1716300
13010200 Збір за спец.використання природних ресурсів 200     200
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 73000 15400 0 88400
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності       0
14060100 Податок на промисел 3000     3000
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 70000 15400   85400
      0
16000000 Інші податки 22100 579800 579800 601900
16010000 Місцеві податки і збори       0
16010400 Збір замісця припаркування 4000     4000
16040100 Фіксований сільськогогосподарський податок 18100     18100
16050100 Єдиний податок   246700 246700 246700
16050200 Єдиний податок   333100 333100 333100
20000000 Неподаткові надходження 346200 376100 44800 722300
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 13000 0 0 13000
21010300 Частина прибутку господарських організацій 3000     3000
21081100 Штрафи та санкції 10000     10000
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей       0
      0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 313400 0 0 313400
22080400 Плата за оренду цілісних майнових комплексів 121400     121400
22090100 Державне мито, що сплачуєтьсч за місцем розгляду та оформлення документів 187000     187000
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 5000     5000
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій       0
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції       0
      0
24000000 Інші неподаткові надходження 15000 8400 0 23400
24060300 Інші доходи 15000     15000
24061200 Грошові стягнення за шкоду   8400   8400
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4800 44800 44800 49600
31000000 Надходження від продажу основного капіталу       0
31010100 Надходження від реалізації безхазяйного майна 4800     4800
      0
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів   44800 44800 44800
33010000 Надходження від продажу землі   44800 44800 44800
25020000 Плата за послуги,що надаються бюджетними установами   322900   322900
40000000 Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів)       0
41000000 Від органів державного управління       0
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів       0
      0
41020000 Дотації       0
      0
41030000 Субвенції       0
      0
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів       0
50000000 Цільові фонди   241000   241000
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   52000   52000
       
50100000 Інші фонди   189000   189000
       
  Всього доходів 5582800 1261900 624600 6844700

 

Керівник секретаріату (секретар) міської ради Н. Олексенко

 

 


 

 

 

Додаток №2

від 14.06.2011 р. № 287

(ІХ позачергова сесія VІ скликання)

 

 

Видатки міського бюджету на 2011 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
10000 Державне управління 820400 454400 45000 150300 0 0 0 150300 150300 0 970700
10116 Органи місцевого самоврядування 820400 454400 45000 150300       150300 150300   970700
                    0
60000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави                     0
.... ........                     0
70000 Освіта 3124600 1771300 452800 322900 322900 0 0 0 0 0 3447500
70101 Дошкільна освіта 2881500 1593200 452800 322900 322900           3204400
70804 Централізована бухгалтерія 243100 178100                 243100
80000 Охорона здоров’я                     0
                    0
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 63108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63108
90412 Інші видатки на соціальний захист 42108                   42108
91209 Фінансова підтримка ветеранських організацій 21000                   21000
100000 Житлово-комунальне господарство 1234000 0 0 282700 69300 0 0 213400 157000 0 1516700
100202 Водопровідно-каналізаційна мережа       49700 30000     19700 19700   49700
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 1234000     233000 39300     193700 137300   1467000
110000 Культура і мистецтво 45800 22700 14000 0 0 0 0 0 0 0 45800
110201 Бібліотеки 11300 8200                 11300
110204 Клуби 34500 14500 14000               34500
120000 Засоби масової інформації                     0
...... ........                     0
130000 Фізична культура і спорт 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів 20000                   20000
150000 Будівництво       160900 0 0 0 160900 160900 0 160900
150101       160900       160900 160900   160900
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика       165000 65000 0 0 100000 100000 0 165000
170703 .........       165000 65000     100000 100000   165000
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю       29000 29000 0 0 0 0 0 29000
180109 ..........       29000 29000           29000
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека                     0
240601 .........       60400 60400           60400
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                     0
                    0
230000 Обслуговування боргу                     0
                    0
240000 Цільові фонди       90700 90700 0 0 0 0 0 90700
240900 Цільові фонди,утворені органами місцевого самоврядування       90700 90700           90700
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 55992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55992
250102 Резервний фонд 55100                   55100
250380 Іншці субвенції 892                   892
  Нерозподілені видатки на розвиток освіти 148800                   148800
  Разом видатки 5512700 2248400 511800 1261900 637300 0 0 624600 568200 0 6829700
  Між бюджетні трансферти 70100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70100
…. Кошти, що передаються до районного бюджету 70100                   70100
  Субвенції (розшифровуються за видами субвенцій)                     0
  ВСЬОГО 5582800 2248400 511800 1261900 637300 0 0 624600 568200 0 6844700
У загальний підсумок в обов’язковому порядку включаються обсяги міжбюджетних трансфертів.

 

Керівник секретаріату (секретар) міської ради Н. Олексенко

 

 


 

 

 

Додаток №3

від 14.06.2011 р. № 287

(ІХ позачергова сесія VІ скликання)

 

 

<
Розподіл видатків міського бюджету на 2011рік
за головними розпорядниками коштів
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
10000 Державне управління 820400 454400 45000 150300 0 0 0 150300 150300 0 970700
10116 Органи місцевого самоврядування 820400 454400 45000 150300       150300 150300   970700
                    0
60000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави                     0
.... ........                     0
70000 Освіта 3124600 1771300 452800 322900 322900 0 0 0 0 0 3447500
70101 Дошкільна освіта 2881500 1593200 452800 322900 322900           3204400
70804 Централізована бухгалтерія 243100 178100                 243100
80000 Охорона здоров’я                     0
                    0
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 63108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63108
90412 Інші видатки на соціальний захист 42108                   42108
91209 Фінансова підтримка ветеранських організацій 21000                   21000
100000 Житлово-комунальне господарство 1234000 0 0 282700 69300 0 0 213400 157000 0 1516700
100202 Водопровідно-каналізаційна мережа       49700 30000     19700 19700   49700
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 1234000     233000 39300     193700 137300   1467000
110000 Культура і мистецтво 45800 22700 14000 0 0 0 0 0 0 0 45800
110201 Бібліотеки 11300 8200                 11300
110204 Клуби 34500 14500 14000               34500
120000 Засоби масової інформації