Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Знайомимо з Податковим кодексом


   Майже 44 відсотки платників Богодухівської ОДПІ звітують в електронному вигляді
   Змінено порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спецфонду держбюджету
   Порядок здійснення податкового контролю, види перевірок, порядок їх проведення.
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням Прикінцевих та Перехідних положень Податкового Кодексу України. Загальні положення, порядок реєстрації та анулювання платників ПДВ, визначення об’єкта оподаткування.
   Адміністрування податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Реєстрація та облік платників податків
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Адміністрування екологічного податку
   Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортного засобу з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Загальні положення, порядок визначення доходів і витрат, амортизація у Податковому кодексі України
 
Міністерство доходів і зборів України

Реєстрація та облік платників податків

Податковим Кодексом України визначено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах

Вже в розділі І – «Загальні положення» ст.16.1.1 проголошено такий обов’язок.

Крім того, п.1.7., 1.10 та 1.11. статті 16 як обов’язок платника визначено також надання інформації контролюючим органам, повідомлення контролюючих органів про ліквідацію чи реорганізацію, а також про зміну  місцезнаходження або про зміну місця проживання - для фізичних осіб.

 

Відповідно, вперше, за невиконання зазначених обов’язків визначено відповідальність, встановлену ст. 117 Податкового Кодексу – накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн., на юридичних осіб – 510 грн. А у разі не усунення таких порушень або повторне протягом року порушення сума штрафів зростає вдвічі.

 

Основним положенням щодо обліку платників податків в Податковому Кодексі присвячена глава 6 Розділу 2, де, зокрема, зазначено, що «Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають всі платники податків.

 

Взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.» (ст.63.2.)

 

У п. 3 ст. 63 визначено також, що для проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

 

При цьому, Центральний орган державної податкової служби може прийняти рішення про зміну основного місця обліку платника податків.

 

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом цього Кодексу.

 

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

 

Змінено порядок обліку приватних нотаріусів.

 

Згідно абз.2 п.1. ст. 65 Приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов'язані стати на облік в органі державної податкової служби за місцем свого постійного проживання.

 

Ст. 68 передбачено надання інформації для обліку платників податків органами державної реєстрації, зокрема:

68.2. Органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження такої діяльності, зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості з документа, що підтверджує право на провадження такої діяльності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця.

 

68.3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктом оподаткування, зобов'язані повідомляти про власників та/або користувачів такого рухомого майна та інших активів, розміщених на відповідній території, або про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх власників органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця. Порядок такого повідомлення встановлює Кабінет Міністрів України.

 

Крім того, банки та інші фінансові установи згідно п.2 ст.69 зобов’язані протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття) надсилати  повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків.

 

За порушення терміну надання інформації банками або її ненадання статтею 118 Кодексу визначена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 340 грн. за кожний випадок неподання або затримки. У разі, якщо банк розпочав видаткові операції без отримання повідомлення органу ДПС, він відповідає 10 відсотками суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення.

 

Ведення ДРФО

 

Згідно абз.6 п.1 ст. 70 Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.

 

Згідно з п.3. ст.70. До інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб:
   70.3.1. джерела отримання доходів;
   70.3.2. об'єкти оподаткування;
   70.3.3. сума нарахованих та/або отриманих доходів;
   70.3.4. сума нарахованих та/або сплачених податків;
   70.3.5. інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.

 

Згідно п.2 ст.70 До облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься така інформація:
   70.2.1. прізвище, ім'я та по батькові;
   70.2.2. дата народження;
   70.2.3. місце народження (країна, область, район, населений пункт);
   70.2.4. місце проживання, а для іноземних громадян - також громадянство;
   70.2.5. серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

 

Згідно з абз.3 п.6 ст.63 Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається центральним органом державної податкової служби

 

Також п.10 ст.70 передбачено внесення до паспорту особи (сьома, восьма або дев'ята сторінки) на її прохання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи - платника податків

 

П. 16 ст.70 конкретизовано відомості та строки надання органам державної податкової служби від:
  - органів виконавчої влади;
  - органів внутрішніх справ;
  - органів державної реєстрації морських, річкових та повітряних суден   - органів державної реєстрації актів цивільного стану;
  - органів, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної діяльності   - органів державної реєстрації прав;
  - органів опіки і піклування, виховних, лікувальних закладів, закладів соціального захисту населення та інших закладів, що відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або управління майном підопічного;
  - інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

 

П.7 ст.70 Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом державної податкової служби.

 

Статтею 119 визначена відповідальність за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків.

 

Останнє, на що необхідно звернути увагу – це ведення Єдиного банку даних платників податків.

 

Відповідно до ст.63 п.11. Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, реєстрі платників податку на додану вартість, реєстрі неприбуткових організацій та інших реєстрах, що формуються та ведуться органами державної податкової служби згідно з цим Кодексом, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

 

Крім того, згідно ст. 63 п.12. Інформація, що збирається, використовується та формується органами державної податкової служби у зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

 

Нагадую, що, як визначено ст.70.15, відомості з Державного реєстру: є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

 

Стосовно юридичних осіб відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України є банківською таємницею.

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.