Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Знайомимо з Податковим кодексом


   Майже 44 відсотки платників Богодухівської ОДПІ звітують в електронному вигляді
   Змінено порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спецфонду держбюджету
   Порядок здійснення податкового контролю, види перевірок, порядок їх проведення.
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням Прикінцевих та Перехідних положень Податкового Кодексу України. Загальні положення, порядок реєстрації та анулювання платників ПДВ, визначення об’єкта оподаткування.
   Адміністрування податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Реєстрація та облік платників податків
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Адміністрування екологічного податку
   Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортного засобу з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Загальні положення, порядок визначення доходів і витрат, амортизація у Податковому кодексі України
 
Міністерство доходів і зборів України

Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.

Відповідно до пункту 49.4 статті 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з 1 січня 2011 року платники податків, що належать до середніх та великих підприємств зобов’язані подавати податкові декларації та додатки до неї в електронній формі. Поряд з цим, для платників податків, віднесених до малих підприємств збережено подання податкової звітності на паперових та електронних носіях з доданням роздрукованих оригіналів.

 

Слід зазначити, що починаючи із звітності за березень та І квартал 2011 року податкова звітність з податку на додану вартість подається до органів державної податкової служби за формами податкової звітності, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 № 41 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 за № 197/18935 (далі наказ №41).

 

Податкова декларація з податку на додану вартість та невід’ємні додатки до неї приймаються підрозділами ведення та захисту податкової звітності, якими здійснюється візуальний контроль за повнотою поданої податкової звітності; наявністю та достовірністю заповнення всіх обов’язкових реквізитів.

 

Визначення об’єкта оподаткування.

 

Кодекс передбачає особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках (стаття.189).

 

На відміну від Закону «Про податок на додану вартість»(ст.4.7) з 1 січня базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), є вартість постачання цих товарів, визначена у загально встановленому порядку (стаття.189.4).

 

У разі умовного постачання товарів базою оподаткування є звичайна ціна відповідних товарів чи необоротних активів (стаття. 189.11).

 

У випадках, коли платник податку здійснює операції з постачання особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об’єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку (стаття. 189.12).

 

Особливості оподаткування по договорах комісії

 

Відповідно до пункту 189.4 статті 189 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс) базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 Кодексу.

 

Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 Кодексу.

 

Згідно з пунктом 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

 а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

 б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

 

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту у відповідності із пунктом 198.2 статті 198 Кодексу України вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

 - дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

 - дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

 

Тобто, базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін. Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за загальновстановленими правилами.

 

Що стосується порядку оподаткування в 2011 році операцій з постачання товарів та придбання товарів/послуг за договорами комісії, доручення та іншими цивільно-правовими договорами, що були укладені та операції за ними почали здійснюватись до 01.01.2011 року, то необхідно зазначити, що до операцій, що здійснюються в межах договорів комісії, доручення, поруки, довірчого управління, перша подія по яким відбулася до 01.01.2011 року, необхідно застосовувати норми Закону України „Про податок на додану вартість”, а по тих операціях, які почнуть здійснюватися у 2011 році (навіть, якщо договори укладені до 2011 року), податкові зобов’язання та податковий кредит повинні визначатися відповідно до норм Кодексу.

 

Порядок нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м’ясопродукти.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.11 №246 (далі - Постанова) затверджено Порядок нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати (далі - Порядок).

 

Зазначена Постанова прийнята Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Підпунктом 1 пункту 2 Постанови передбачено, що залишки коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств, які були відкриті ними в органах Державної казначейської служби для зарахування сум податку на додану вартість з метою виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі, використовуються до 1 квітня 2011 року для виплати дотацій за молоко та м'ясо в живій вазі, поставлені у 2010 році. Кошти, які після вказаної дати залишаються на небюджетних рахунках переробних підприємств, спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету.

 

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови до зарахування на небюджетні рахунки підлягають також суми податку на додану вартість, які визначені до сплати переробними підприємствами у декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року.

 

В разі, якщо переробними підприємствами не забезпечено перерахування на небюджетні рахунки до 1 квітня 2011 року сум податку на додану вартість, які визначені до сплати у деклараціях з податку на додану вартість за звітні періоди, що передують 2011 року, такі суми податку на додану вартість спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету.

 

Відповідно до пункту 3 Постанови до 15 квітня 2011 року переробні підприємства зобов’язані закрити небюджетні рахунки, а сільськогосподарські підприємства усіх форм власності - рахунки в банках, відкриті для зарахування сум дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі.

 

У зв’язку з прийняттям Постанови втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.10 № 152 «Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» (пункт 4 Постанови).

 

Порядок нарахування податку на додану вартість, затверджений Постановою, поширюється на операції з реалізації переробними підприємствами молока, молочної сировини та молочної продукції, м'яса і м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно). При цьому, якщо попередній порядок нарахування сум податку на додану вартість стосувався лише операцій з реалізації готової продукції, виробленої із сировини, закупленої безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників, то діючий Порядок поширюється на операції з реалізації будь-якої готової продукції переробними підприємствами, крім виготовленої із продукції переробки тварин, закуплених не у живій вазі. Дія Порядку також не поширюється на операції з переробки сировини на давальницьких умовах.

 

Переробні підприємства відповідно до пункту 2 Порядку зобов’язані вести окремий податковий та бухгалтерський облік операцій з реалізації молока, молочної сировини та молочної продукції, м'яса і м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно).

 

Такі операції відображаються переробним підприємством у податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), форма якої затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 №41 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість».

 

Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства), разом з декларацією з податку на додану вартість за іншою діяльністю, подається переробним підприємством до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, визначені Кодексом.

 

Сума податку на додану вартість, визначена до сплати у податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), перераховується до спеціального фонду державного бюджету у строки, встановлені розділом V Кодексу для сплати податку на додану вартість. Від’ємне значення суми податку на додану вартість, визначене в податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) відшкодуванню з бюджету не підлягає та в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.

 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.