Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Знайомимо з Податковим кодексом


   Майже 44 відсотки платників Богодухівської ОДПІ звітують в електронному вигляді
   Змінено порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спецфонду держбюджету
   Порядок здійснення податкового контролю, види перевірок, порядок їх проведення.
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням Прикінцевих та Перехідних положень Податкового Кодексу України. Загальні положення, порядок реєстрації та анулювання платників ПДВ, визначення об’єкта оподаткування.
   Адміністрування податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Реєстрація та облік платників податків
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Адміністрування екологічного податку
   Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортного засобу з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Загальні положення, порядок визначення доходів і витрат, амортизація у Податковому кодексі України
 
Міністерство доходів і зборів України

Про вартість необоротних активів для цілей нарахування амортизації відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України у зв'язку з надходженням численних запитів платників податків про визначення сум коригувань на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) листом  від  28.01.2016  №2784/7/99-99-19-02-02-17 «Про вартість необоротних активів для цілей нарахування амортизації відповідно до п.138.3 ст.138 Податкового кодексу України», повідомляє таке.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, чинній з 1 січня 2015 року, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського   обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно п.138.2 ст.138 Кодексу зменшується на суму дооцінки та вигід від  відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Для цілей розділу III Кодексу залишковою вартістю основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів вважається сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III Кодексу (п.п. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Отже, для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст.138 Кодексу визнається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Крім того, з урахуванням вимог п.11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014року відповідно  до статей 144 - 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла  до 1 січня 2015 року.

Податкові консультації щодо вартості основних засобів для визначення різниць, відповідно до п. 138.3 ст.138 Кодексу застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз'ясненню.

 

Реалізація майна – один із заходів погашення податкового боргу

Одним із найнеприємніших заходів погашення податкового боргу для платника податків  є  реалізація  його  майна.

Відповідно до статті 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Таким чином, реалізація майна є останнім заходом впливу на боржника і відбувається виключно за дозволом суду. Йому передує цілий ряд інших заходів стягнення податкового боргу, насамперед стягнення з рахунків, вилучення готівкових коштів.

 

Деклараційна компанія - 2016: визначаємо податкові зобов’язання з військового збору

 Як повідомила в.о. начальника Богодухівської ОДПІ Наталія Костенко декларування доходів у 2016 році має свої відмінності від попередніх років, зокрема, за 2015 рік фізичні особи визначають податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.

Так, відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу. Ставка збору - 1,5 відс. об'єкта оподаткування. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу. Підпунктом 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу передбачено, що платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Як зазначилаНаталія Костенко, за результатами звітного податкового року платник податку - фізична особа повинен подати декларацію та визначити податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору. 

Сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року вказується у рядку 24.1 розділу IV декларації, а сума податку на доходи фізичних осіб - у рядку 23.1 розділу IV декларації.

Та звернула увагу на те, що податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2015 році, подається до 1 травня 2016 року до податкової інспекції за місцем реєстрації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. №859. Подати декларацію можна на паперових носіях, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або скориставшись електронним сервісом ДФС «Заповнення декларації громадянами», що знаходиться на головній сторінці веб - порталу ДФС України.

Про особливості деклараційної кампанії 2016 року можна дізнатися  на офіційному веб-порталі служби за посиланням­­­­­­­­­­­­­­http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/. Інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації про майновий стан та доходи, порядку та термінів сплати можна  також отримати у Центрі обслуговування платників .

Шановні  громадяни! Пам’ятайте, що свідоме декларування доходів та сплата податків - вірний шлях до побудови європейського суспільства!

 

Щодо термінів формування податкового кредиту з ПДВ

Богодухівська ОДПІ нагадує платникам ПДВ про те, що п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду.

Згідно з п. 198.6 ст. 198 Кодексу у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше:

  ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;

  для платників податку, що застосовують касовий метод, – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;

  для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно.

Таким чином, починаючи з 29.07.2015 р. податок на додану вартість, зазначений у податковій накладній (складеній  як до 29.07.2015 р., так і після цієї дати), яка була  своєчасно зареєстрована в ЄРПН, може бути включений до складу податкового кредиту того податкового (звітного)  періоду, у якому вона складена, або будь-якого наступного звітного періоду протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

Податок на додану вартість, зазначений у податковій накладній (складеній  як до 29.07.2015, так і після цієї дати), яка була зареєстрована в ЄРПН з порушенням терміну, встановленого п. 201.10 ст. 201 або п. 39 підрозд. 2 р.ХХ "Перехідні положення" Кодексу, може бути включена до складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вона зареєстрована в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного періоду, але не пізніше 365 календарного дня з дати складання такої податкової накладної.

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

До речі, за  січень 2016 р. платниками перераховано 14,2 млн. грн ПДВ, що майже на 1,6млн грн більше запанованих показників.

Додатково повідомляємо, що ДФС України листом від 15.01.2016 р.  1201/7/99-99-19-03-02-17 «Про податок на додану вартість» надані роз’яснення щодо термінів формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.