Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Знайомимо з Податковим кодексом


   Майже 44 відсотки платників Богодухівської ОДПІ звітують в електронному вигляді
   Змінено порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спецфонду держбюджету
   Порядок здійснення податкового контролю, види перевірок, порядок їх проведення.
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням Прикінцевих та Перехідних положень Податкового Кодексу України. Загальні положення, порядок реєстрації та анулювання платників ПДВ, визначення об’єкта оподаткування.
   Адміністрування податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Реєстрація та облік платників податків
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Адміністрування екологічного податку
   Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортного засобу з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Загальні положення, порядок визначення доходів і витрат, амортизація у Податковому кодексі України
 
Міністерство доходів і зборів України

Продаж власної продукції тваринництва: як відобразити в розрахунку №1-ДФ

Продаж власної продукції тваринництва: як відобразити в розрахунку №1-ДФ

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу влас­ної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ді­лянках, наданих їй у розмірах, вста­новлених Земельним кодексом, для ведення:

- садівництва та/або для будівни­цтва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподар­ської продукції має ще земельні частки (паї), виді­лені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним до­ходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- особистого селянського господарства та/або зе­мельні частки (паї), виділені в натурі (на місце­вості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту,  а також роз­мір виділених в натурі (на місцевості) земель­них часток (паїв), які не використову­ються (здаються в оренду, обслуговуються), не врахову­ються.

Якщо розмір таких земельних ділянок перевищує 2 га, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5,  15,  16 та 41 УКТ ЗЕД (Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності) отримані від такого продажу доходи не є оподатковува­ним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, вста­новленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2013 р. — 114 700 грн.). Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної про­дукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений розмір, фізична особа має подати до територіального ор­гану Міндоходів України довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сіль­ською, селищною або міською радою за місцем по­даткової адреси (місцем проживання) власника про­дукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва без­посередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Якщо ж таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодову­вання продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподатку­ванню на загальних підставах.

Нагадаємо, що згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у наказі ДПА України від 13.01.2011 р. №1020, доходи від відчу­ження безпосередньо власником сільськогоспо­дарської продукції, включаючи продукцію пер­винної переробки, відображаються у податко­вому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «148».

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.