Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Знайомимо з Податковим кодексом


   Майже 44 відсотки платників Богодухівської ОДПІ звітують в електронному вигляді
   Змінено порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спецфонду держбюджету
   Порядок здійснення податкового контролю, види перевірок, порядок їх проведення.
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням Прикінцевих та Перехідних положень Податкового Кодексу України. Загальні положення, порядок реєстрації та анулювання платників ПДВ, визначення об’єкта оподаткування.
   Адміністрування податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Реєстрація та облік платників податків
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Адміністрування екологічного податку
   Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортного засобу з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Загальні положення, порядок визначення доходів і витрат, амортизація у Податковому кодексі України
 
Міністерство доходів і зборів України

Телефонний зв’язок «гаряча» лінія – спілкування на рівних

В ДПІ у Богодухівському районі проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Пільгове оподаткування суб'єктів ІТ-індустрії. Єдиний податок з СГД – юридичних осіб. Переваги електронної звітності. Лібералізація податкової політики. Розгляд звернень громадян». На запитання абонентів відповідав перший заступник начальника ДПІ – Олександр Іванцов.

Наводимо перелік запитань, які були поставлені платниками податків:

Що відноситься до програмної продукції?

Відповідь: До програмної продукції відносяться:

-   результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

-   криптографічні засоби захисту інформації.

Які документи необхідно подати для того, щоб стати суб’єктом індустрії програмної продукції?

Відповідь: Для внесення до реєстру та отримання відповідного свідоцтва суб’єкт індустрії програмної продукції для застосування особливості оподаткування:

-   подає до органу ДПС за місцезнаходженням заяву для отримання свідоцтва із зазначенням підстав для реєстрації такого суб’єкта як суб’єкта, що застосовує особливості оподаткування (п.п. 1.6 п. 15 підрозд. 10 розд. XX ПКУ);

-   разом із реєстраційною заявою подає фінансову звітність, копії первинних документів (засвідчені підписом платника податку або його посадовою особою та скріплені печаткою (у разі її наявності) чи в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, якщо такі документи створюються ним в електронній формі), що підтверджують право на використання особливостей оподаткування (п.п. 1.6 п. 15 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Яким критеріям повинен відповідати суб’єкт індустрії програмної продукції?

Відповідь: Суб’єктом індустрії програмної продукції вважається суб’єкт господарювання, який протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає таким критеріям:

1) питома вага доходів суб’єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 цього пункту, становить не менш як 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

2) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

3) у суб’єкта відсутній податковий борг;

4) щодо суб’єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Для новоутворених суб’єктів індустрії програмної продукції, які здійснюють діяльність протягом не менше двох повних звітних (податкових) кварталів до дня подання реєстраційної заяви в порядку, передбаченому підпунктом 1.6 цього пункту, дозволяється при визначенні відповідності такого суб’єкта критеріям, встановленим цим пунктом, застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності суб’єкта та за умови дотримання всіх зазначених критеріїв у фактичній кількості звітних (податкових) кварталів.

По закінченню двох повних звітних (податкових) кварталів з дня реєстрації новоутвореного суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, орган державної податкової служби проводить документальну позапланову невиїзну перевірку платника щодо відповідності його діяльності критеріям, встановленим цим пунктом.

У разі невідповідності діяльності суб’єкта критеріям, встановленим цим пунктом, такий платник податків має провести нарахування податків і виконати дії в порядку та за правилами, передбаченими підпунктом 1.7 цього пункту, а орган державної податкової служби приймає рішення про анулювання свідоцтва про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, у порядку, передбаченому в підпункті 1.8 цього пункту.

Для цілей цього пункту не вважаються новоутвореними суб’єкти господарювання, які утворені після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції" шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.

Який перший податковий (звітний) період для ЮО, яка перейшла на сплату ЄП?

Відповідь: Відповідно до п. 294.3 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Як відображаються в податковій декларації платника ЄП внески, сплачені ЮО - платником ЄП при виплаті дивідендів?

Відповідь: Відповідно до підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами III і IV Кодексу (пункт 292.12 статті 292 Кодексу).

Порядок оподаткування дивідендів встановлено пунктом 153.3 статті 153 Кодексу. 

Згідно з підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 Кодексу, крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 151.1 статті 151 Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку чи має пільги зі сплати податку, надані Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 Кодексу (абзац 3 підпункту 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 Кодексу).

У податковій декларації платника єдиного податку – юридичної особи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 № 1688, не передбачено відображення внесків, сплачених юридичною особою - платником єдиного податку при виплаті дивідендів.
Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання (пункт 46.4 статті 46 Кодексу).

Враховуючи вищезазначене, внески, сплачені юридичною особою - платником єдиного податку при виплаті дивідендів, відображаються у доповненні до податкової декларації платника єдиного податку (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу).

За яким кодом бюджетної класифікації сплачується єдиний податок ЮО?

Відповідь: Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами і доповненнями затверджено наступну Класифікацію доходів бюджету по єдиному податку для юридичних осіб по коду:

18050300 - єдиний податок з юридичних осіб.

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.