Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Знайомимо з Податковим кодексом


   Майже 44 відсотки платників Богодухівської ОДПІ звітують в електронному вигляді
   Змінено порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спецфонду держбюджету
   Порядок здійснення податкового контролю, види перевірок, порядок їх проведення.
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням Прикінцевих та Перехідних положень Податкового Кодексу України. Загальні положення, порядок реєстрації та анулювання платників ПДВ, визначення об’єкта оподаткування.
   Адміністрування податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Реєстрація та облік платників податків
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Адміністрування екологічного податку
   Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортного засобу з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Загальні положення, порядок визначення доходів і витрат, амортизація у Податковому кодексі України
 
Міністерство доходів і зборів України

27.06.2012 “Гаряча лінія”в ДПІ у Богодухівському районі

27.06.2012  “Гаряча лінія”в ДПІ у Богодухівському районі


Нещодавно в ДПІ у Богодухівському районі відбувся сеанс телефонного зв’язку “гаряча лінія” з начальником ДПІ Наталею Салигіною на тему : “Актуальні питання оподаткування юридичних осіб”. Пропонуємо Вам ознайомитися з питаннями, які обговорювалися під час сеансу, та відповідями на них.

 

-Чи потрібно платнику податку при поданні нової звітної декларації з ПДВ подавати до органу ДПС копію Реєстру виданих та отриманих податкових накладних?

Платники податку щомісяця в строки, передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі ті, для яких встановлено звітний податковий період – квартал, подають органу ДПС копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

Згідно з п.13 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492 (далі Порядок № 1492) податкова декларація з ПДВ подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

У складі декларації подаються передбачені Порядком № 1492 додатки ( у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками (п.25 розділу ІІІ зазначеного Порядку).

 

-Як сільськогосподарському підприємству – суб’єкту спеціального режиму оподаткування при самостійному виявленні заниження суми податкового зобов’язання відобразити в податковій декларації з ПДВ (скороченій) суму пені та штрафних санкцій?

Якщо сільськогосподарським підприємством – суб’єктом спеціального режиму оподаткування в податковій декларації з ПДВ (скороченій) виявлено помилки, які призвели до заниження податкових зобов’язань, то воно має право виправити такі помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку (щодо діяльності відповідно до ст..209 Податкового кодексу) або відобразити суму недоплати у складі податкової декларації з ПДВ (скороченої) за будь-який наступний податковий період, протягом якого таку помилку було самостійно виявлено (п.50.1 ст.50 Податкового кодексу).

При цьому оскільки суми штрафних санкцій та пені, нараховані сільськогосподарським  підприємством на суму занижених податкових зобов’язань, підлягають перерахуванню до державного бюджету, такі суми відображаються в податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

 

-Покупець повернув раніше куплені товари продавцю. Чи повинен продавець – платник податку на прибуток крім коригування суми доходів зменшити витрати на суму собівартості таких товарів?

У разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадку повернення проданих товарів продавцю чи зміна права власності на такі товари (результати робіт, послуг), платник податку – продавець та платник податку – покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації (п.140.2 ст.140 Податкового кодексу).

Згідно з п. 138.4 ст.138 Податкового кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (робіт, послуг).

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар, дохід від надання послуг та виконання робіт – за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п.137.1 ст.137 Податкового кодексу).

Таким чином, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), безпосередньо пов’язуються з доходами від реалізації таких товарів (робіт, послуг) у момент переходу покупцеві права власності.

Отже, якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг відбувається повернення таких товарів (результатів робіт, послуг) продавцю, то такий платник крім здійснення перерахунку (зменшення) доходів у звітному періоді, в якому сталося таке повернення, повинен одночасно зменшити витрати цього звітного періоду на суму собівартості таких товарів (робіт, послуг).

 

-Чи є обов’язковим подання платником податку на прибуток до податкових органів фінансової звітності підприємства?З яких форм вона має складатися?

 Так, платники податку на прибуток в обов’язковому порядку подають до органів ДПС разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (п.46.2 ст.46 Податкового кодексу).

Пунктом 11.1 ст.11 розділу  IV Закону України від 16.07.99 р. №996 –  XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність, яку підписують керівник і бухгалтер підприємства.

 

 Відповідно до п.11.2 зазначеної статті фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність, яка складається з балансу та звіту про фінансові результати.

До органів ДПС фінансова звітність подається у такому порядку:

- за календарний квартал, півріччя, три квартали платники податку подають разом з відповідною декларацією на прибуток фінансову звітність, яка складається з балансу та звіту про фінансові результати;

- за підсумками року разом з декларацією на прибуток подається річна фінансова звітність, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал та примітки до цих звітів.

 Малі підприємства – платники податку на прибуток та юридичні особи, які згідно з п.154.6 ст.154 Податкового кодексу застосовують ставку з податку на прибуток 0%, подають разом з річною податковою декларацією фінансову звітність за звітний (податковий) рік.

 

 

Підрозділ із взаємодії зі ЗМІ та громдськістю

ДПІ у Богодухівському районі.

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.