Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Знайомимо з Податковим кодексом


   Майже 44 відсотки платників Богодухівської ОДПІ звітують в електронному вигляді
   Змінено порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спецфонду держбюджету
   Порядок здійснення податкового контролю, види перевірок, порядок їх проведення.
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням Прикінцевих та Перехідних положень Податкового Кодексу України. Загальні положення, порядок реєстрації та анулювання платників ПДВ, визначення об’єкта оподаткування.
   Адміністрування податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Реєстрація та облік платників податків
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Адміністрування екологічного податку
   Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортного засобу з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Загальні положення, порядок визначення доходів і витрат, амортизація у Податковому кодексі України
 
Міністерство доходів і зборів України

Внесення зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України

 

ДПІ у Богодухівському районі інформує:

Закон України №3609-VІ від 07.07.11р. «Про внесення зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

 

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

   1. У Податковому кодексі України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112):

 

  1) у пункті 14.1 статті 14:

 

   підпункти "в" і "г" підпункту 14.1.11 викласти у такій редакції:

 

   в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;

 

   г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованості";

 

   підпункт 14.1.22 викласти у такій редакції:

 

   "14.1.22. векселедавець для цілей розділу VI цього Кодексу - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує:

 

   з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI цього Кодексу;

 

   з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2-229.5 статті 229 розділу VI цього Кодексу";

 

   підпункт 14.1.39 після слів "зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію" доповнити словами "що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";

 

   доповнити підпунктом 14.1.78-1 такого змісту:

 

   "14.1.78-1. землі залізничного транспорту - до земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту";

 

   у підпункті 14.1.102 слово і цифри "глави 37" виключити;

 

   включити підпункт 14.1.167 такого змісту:

 

   "14.1.167. операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року";

 

     включити підпункт 14.1.173 такого змісту:

 

   "14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків";

 

   підпункт 14.1.174 виключити;

 

   підпункт 14.1.175 викласти у такій редакції:

 

   "14.1.175. податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання";

 

    в абзаці другому підпункту 14.1.193 слова "від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента" замінити словами "від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента";

 

   у підпункті 14.1.208:

 

   після слів "(фінансовою установою)" доповнити словами "у порядку, встановленому Національним банком України";

 

   доповнити словами "та розташована поза межами операційного залу";

 

   підпункт 14.1.210 виключити;

 

   у підпункті 14.1.225:

 

   абзац перший після слів "плівки для радіо- чи телевізійного мовлення" доповнити словами "передачі (програми) організацій мовлення";

 

   в абзаці другому слова "у частині першій" замінити словами "в абзаці першому";

 

   підпункт 14.1.236 виключити;

 

  2) у статті 20:

 

   у пункті 20.1:

 

   підпункт 20.1.2 викласти у такій редакції:

 

   "20.1.2. під час проведення перевірок вимагати виготовлення платником податків (уповноваженим представником платника податків) і безоплатно отримувати від них засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків - юридичних осіб документи, що посвідчують особу";

 

   у підпункті 20.1.3 слово "комерційних" виключити;

 

   підпункт 20.1.7 виключити;

 

   підпункт 20.1.12 викласти у такій редакції:

 

   "20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання";

 

   підпункт 20.1.29 викласти у такій редакції:

 

   "20.1.29. здійснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків) та порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, наявністю торгових патентів";

 

   останній абзац статті викласти у такій редакції:

 

   "20.2. Права, передбачені підпунктами 20.1.1-20.1.11, 20.1.21, 20.1.23-20.1.26, 20.1.29-20.1.31, надаються посадовим особам органів державної податкової служби, а права, передбачені підпунктами 20.1.12-20.1.20, 20.1.22, 20.1.27-20.1.28, 20.1.32-20.1.39 цієї статті, надаються головам державних податкових служб і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам";

 

  3) пункт 34.1 статті 34 викласти у такій редакції:

 

   "34.1. Податковим періодом може бути:

 

   34.1.1. календарний рік;

 

   34.1.2. календарне півріччя;

 

   34.1.3. календарний квартал;

 

   34.1.4. календарний місяць;

 

   34.1.5. календарний день";

 

  4) у пункті 38.2 статті 38 слова "або банком на підставі податкової поруки" виключити;

 

  5) пункт 41.3 статті 41 викласти у такій редакції:

 

   "41.3. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи";

Страница 1 из 18 | Следующая страница

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.