Мобильная версия сайта Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Знайомимо з Податковим кодексом


   Майже 44 відсотки платників Богодухівської ОДПІ звітують в електронному вигляді
   Змінено порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спецфонду держбюджету
   Порядок здійснення податкового контролю, види перевірок, порядок їх проведення.
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням Прикінцевих та Перехідних положень Податкового Кодексу України. Загальні положення, порядок реєстрації та анулювання платників ПДВ, визначення об’єкта оподаткування.
   Адміністрування податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Реєстрація та облік платників податків
   Адміністрування податку на додану вартість з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Адміністрування екологічного податку
   Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортного засобу з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Податкового Кодексу України.
   Загальні положення, порядок визначення доходів і витрат, амортизація у Податковому кодексі України
 
Міністерство доходів і зборів України

У ДПІ у Богодухівському районі відбулася «гаряча лінія» на тему: ”Актуальні питання оподаткування ПДВ в світлі норм Податкового кодексу ” з першим заступником начальника Тимошенко Наталею Вікторівною

У ДПІ у Богодухівському районі відбулася «гаряча лінія» на тему: ”Актуальні питання оподаткування ПДВ в світлі норм Податкового кодексу ” з першим заступником начальника Тимошенко Наталею Вікторівною


Чи нараховується пеня за порушення термінів розрахунків за валютними операціями у разі прийняття до розгляду судом позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості?

У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово – промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно – імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 Закону України від 23.09.94р. № 185/94 –ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» із змінами та доповненнями, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково, або припинення провадження у справі чи залишення позову без розгляду, строки, передбачені статтями 1 і 2 Заокну №185, поповнюються і пеня за їх порушення сплачується за кожен день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 Закону № 185, не сплачуються з дати прийняття позову до розгляду судом.

Яка передбачена відповідальність за проведення валютних операцій, що потребують одержання індивідуальної ліцензії НБУ, без одержання такої ліцензії?

За здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України, згідно з пунктом 4 статті 5 Декрету КМУ від 19 лютого 1993 року № 15 – 93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України передбачено штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.

Чи є зустрічні звірки перевірками та у яких випадках вони проводяться у суб’єкта господарювання?

Відповідно до п.73.5 ст.73 Податкового кодексу України зустрічні звірки не є перевірками та проводяться відповідно до порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1232.

Згідно з положеннями зазначеного Порядку зустрічні звірки проводяться у суб’єкта господарювання щодо здійснення операцій, з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов’язань.

Як сьогодні можна отримати бюджетне відшкодування з ПДВ?

Відповідно до п.200.7 ст.200 Податкового кодексу України платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

До декларації додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування, а також оригінали митних декларацій, що підтверджують вивезення товарів за межі митної території України.

Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.

По закінченню перевірки орган державної податкової служби зобов’язаний у п’ятиденний строк після закінчення перевірки подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган Державного казначейства України видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п’яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.

Слід окремо зазначити, що за наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести документальну позапланову перевірку платника для визначення такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Дайте роз’яснення, щодо застосування штрафних санкцій.

В разі встановлення порушень, вчинених у періоди до 01.01.2011 року за результатами перевірок, податкові повідомлення – рішення за якими прийнято після 01.01.2011 року, застосовуються штрафні санкції, передбачені главою 11 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Водночас за порушення ( вчинені в попередніх періодах та виявлені після дати набрання чинності Податкового кодексу України), що не були передбачені нормативно – правовими актами до 01.01.2011 р., не допускається застосування санкцій.

Тобто в разі виявлення після 01.01.2011 року порушень (завищення суми задекларованого від‘ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або суми від‘ємного значення ПДВ, а також завищення заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ, вчинених до зазначеної дати, за якими не було передбачено штрафні санкції, їх застосування після 01.01.2011 р. не допускається.

Сектор масово роз’яснювальної роботи та звернень громадян
ДПІ у Богодухівському районі.

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.