Мобільна версія сайту Контакти
Богодухов - городской портал
                 Сьогодні -
 
 
Ми раді бачити Вас на порталі Bogodukhov-City.com.ua

РЕКЛАМА


загрузка...

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА


Визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови районної державної адміністрації

Богодухівська районна державна адміністрація оприлюднює проект розпорядження "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень головирайонної державної адміністрації".
Метою прийняття даного розпорядження є приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм чинного законодавства.

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Богодухів


Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких розпоряджень голови районної
державної адміністрації


Відповідно до частин 5, 6 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 07.04.2011 № 3204-VI та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2011 № 34 «Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.06.2011 за № 718/19456, з метою приведення нормативно-правових актів Богодухівської районної державної адміністрації у відповідність до чинного законодавства України:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.05.2009 № 152 «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру Богодухівської районної державної адміністрації та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності», зареєстрованого в Богодухівському районному управлінні юстиції Харківської області від 22.05.2009 за № 1/52 та розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.03.2007 № 265 «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні», зареєстрованого в Богодухівському районному управлінні юстиції Харківської області від 06.04.2007 за № 1/49.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Маяк».


Перший заступник голови
районної державної адміністрації
О.І.КИРИЧЕНКОАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту розпорядження "Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких розпоряджень районної державної адміністрації"


Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3204-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2011 № 34 "Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.06.2011 за № 718/19456, з дотриманням вимог законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект розпорядження "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови районної державної адміністрації" (далі – Проект розпорядження) розроблено державним адміністратором районної державної адміністрації відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", від 07.04.2011 р. № 3204-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Запропонований Проект розпорядження зумовлений тим, що на сьогоднішній день, скасовано вимогу щодо необхідності затвердження відповідними районними державними адміністраціями Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.

На виконання вимог Закону України від 07.04.2011 р. № 3204-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2011 № 34, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2011 за № 718/19456, який набрав чинності з 01.07.2011, були внесені зміни до Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 (у редакції наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12.10.2009 № 176), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за № 1/11875.

З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України необхідно прийняти проект розпорядження "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови районної державної адміністрації".

2. Цілі (мета) державного регулювання

Основним завданням прийняття Проекту розпорядження є визнання таких, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови районної державної адміністрації, з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм чинного законодавства України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що на сьогоднішній день, скасовано вимогу щодо необхідності затвердження відповідними районними державними адміністраціями Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.

Друга альтернатива - прийняття регуляторного акта "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень районної державної дміністрації".
Для досягнення зазначеної цілі приймається альтернатива № 2.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Запропонованим Проектом розпорядження передбачається визнати такими, що втратили чинність:
- розпорядження голови Богодухівської РДА від 13.05.2009 № 152 “Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру Богодухівської районної державної адміністраці та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності”
- розпорядження голови Богодухівської районної державної адміністрації від 29.03.2007 № 265 “Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні”

Розробка Проекту розпорядження здійснюється за принципами: законності, гласності (відкритості та загальнодоступності), прозорості та врахування громадської думки.

Дія регуляторного акта поширюється на Богодухівський район Харківської області. Регуляторний акт доводиться до відома учасників відносин шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області .

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження в дію Проекту розпорядження дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.
Визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови районної державної адміністрації


7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виконання вимог Проекту розпорядження не потребує додаткових грошових витрат. Поінформованість суб'єктів господарювання з Проектом розпорядження забезпечується його офіційним оприлюдненням на сайті Богодухівської районної державної адміністрації

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься згідно із вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Повторного відстеження регуляторний акт не потребує.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови районної державної адміністрації"


1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Законом України від 07.04.2011 № 3204-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" скасовано вимогу щодо необхідності затвердження відповідними районними державними адміністраціями Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.

На виконання вимог зазначеного Закону наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2011 № 34, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.06.2011 за № 718/19456, який набрав чинності з 01.07.2011, були внесені зміни до Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 (у редакції наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12.10.2009 № 176), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за № 1/11875.

Проект розпорядження "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень головирайонної державної адміністрації" (далі - Проект розпорядження) розроблено державним адміністратором районної державної адміністрації відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України від 07.04.2011 № 3204-VI "Про внесення змін до Закону України" Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття даного розпорядження є приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм чинного законодавства.

Проектом розпорядження пропонується визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови Богодухівської районної державної адміністрації від 13.05.2009 № 152 “Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру Богодухівської районної державної адміністраці та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності” та розпорядження голови Богодухівської районної державної адміністрації від 29.03.2007 № 265 “Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні”

3. Правові аспекти

При розробленні Проекту розпорядження використано Закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", від 07.04.2011 № 3204-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2011 № 34 "Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Проекту розпорядження не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Даний Проект розпорядження підлягає погодженню з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

7. Громадське обговорення

Даний Проект розпорядження оприлюднюється шляхом розміщення його на веб-сайті Богодухівської районної державної адміністрації.

8. Прогноз результатів

Прийняття даного Проекту розпорядження дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність до норм чинного законодавства.Державний адміністратор
Д.М. Вакуленко

"____" ____________ 2011р.

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.