Мобільна версія сайту Контакти
Богодухов - городской портал
                 Сьогодні -
 
 
Ми раді бачити Вас на порталі Bogodukhov-City.com.ua

РЕКЛАМА


загрузка...

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА


Актуальна інформація для платників єдиного податку!

Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам. Оригінал свідоцтва зберігається у платника єдиного податку та пред’являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія свідоцтва платника єдиного податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника. Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви. Зареєстрованим у встановленому законом порядку новоствореним юридичним особам, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби такої заяви.

Порядок відмови від застосування спрощеної системи оподаткування та переходу на сплату інших податків і зборів

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання – юридична особа не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву. Платники єдиного податку – юридичні особи зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, у таких випадках та встроки: - у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення; - у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку шостої групи — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося перевищення;

До складу доходу платника єдиного податку – юридичної особи не включаються:

- суми податку на додану вартість; - суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку; - суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; - суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільвих фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм; - суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів; 

Порядок визначення доходу платників єдиного податку – юридичних осіб

Визначення доходу здійснюється з метою оподаткування єдиним податком та надання права юридичній особі зареєструватися платником єдиного податку або перебувати на спрощеній системі оподаткування. Доходом платника єдиного податку — юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій або безготівковій); сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності; вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримано попередню оплату (аванс) у період сплати інших податків і зборів, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) у матеріальній або нематеріальній формі. Відповідно до Податкового кодексу безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку за письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами...

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності Про це повідомив під час зустрічі із ЗМІ перший заступник начальника ДПІ у Богодухівському районі Олександр Іванцов. «Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання — юридична особа подає до органу державної податкової служби заяву, передбачену наказом № 1675. У зв’язку із запровадженням шостої групи платників єдиного податку — юридичних осіб ДПС України вносяться зміни до форми заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої — шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Застосування спрощеної системи оподаткування звільняє юридичних осіб від сплати низки податків та зборів, зокрема:

- податку на прибуток підприємств; - податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 або 7% відповідно до обраної ними групи; - земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності; - збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; - збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені вище, здійснюються платниками єдиного податку — юридичними особами в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом.