Мобільна версія сайту Контакти
Богодухов - городской портал
                 Сьогодні -
 
 
Ми раді бачити Вас на порталі Bogodukhov-City.com.ua

РЕКЛАМА


загрузка...

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА


Узагальнююча податкова консультація щодо застосування ставки нуль відсотків платниками податку на прибуток

У консультації використовуються такі скорочення: Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI – Кодекс; Закон України від 24 травня 2012 року № 4834-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм” – Закон № 4834; Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг” – Постанова № 1233;

Узагальнююча податкова консультація щодо визначення витрат за діяльністю, не передбаченою статутом

У консультації використовуються такі скорочення: Податковий кодекс України – Кодекс. Відповідно до п.4 ст. 57 Господарського кодексу України статутом вважається нормативний акт, що визначає правове становище, завдання, структуру, функції, статутний капітал і назву юридичної особи та її місцезнаходження, найменування посади керівника, який її очолює, а також інші необхідні умови діяльності юридичної особи. Відповідно до п. 14.1.36 ст. 136 Кодексу господарською діяльністю визнається діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку списання кредиторської заборгованості за неоплачені товари

У консультації використовуються такі скорочення: Податковий кодекс України – Кодекс; Закон України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» – Закон №334. Відповідно до п.5.9 ст.5 Закону №334, який втратив чинність частково, платник податку вів податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі - запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включались до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

Узагальнююча податкова консультація щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток

У консультації використовуються такі скорочення: Податковий кодекс України – Кодекс; Закон України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” – Закон №334/94; Закон України від 24 травня 2012 року № 4834-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм” – Закон № 4834; форма Декларації з податку на прибуток підприємства, затверджена наказом ДПА України від 29.03.2003 № 143, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 №

Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти

У консультації використовуються такі скорочення: Податковий кодекс України – Кодекс; Закон України від 24 травня 2012 №4834 - VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» – Закон; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193 – П(С)БО 21. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті передбачено статтею 153 розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Узагальнююча податкова консультація щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, внесених до статутного фонду платника податку

У консультації використовуються наступні скорочення: Податковий кодекс України від 02.12.10 №2755-VI (зі змінами та доповненнями) Податковий кодекс;Господарський кодекс України 16 січня 2003 року N 436-IV (зі змінами та доповненнями) – Господарський кодекс; Закон України „Про цінні напери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями) – Закон № 3480-IV. Відповідно до абзацу б) підпункту 14.1.81 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу фінансові інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів. До фінансових інвестицій, зокрема, відносяться прямі інвестиції.

Спортивне свято бігу: на старті і дорослі, і малята

Опубликована 10-07-2012, 09:42 в розділ Новини » Новини м. Богодухова
  • 0

Спортивне свято бігу: на старті і дорослі, і малятаЗ метою популяризації олімпійського руху, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом на стадіоні «Колос» м. Богодухова пройшов День бігу. Це щорічне спортивне свято, що об’єднує всіх навколо олімпійських цінностей та здорового способу життя. Проводиться воно за ініціативою Міжнародного Олімпійського комітету з нагоди його заснування. Традиційно змагання з бігу проходять у всьому світі. Не стала винятком і Богодухівщина. У святі взяли участь вихованці дошкільних навчальних закладів міста, учні шкіл, студенти та ветерани спорту.